alkuun

Erillisverkkojen ensimmäinen Turvallisuuskriittisen teknologian trendit 2021 -katsaus julkaistu

Erillisverkot on julkaissut ensimmäisen teknologiatrendit-katsauksensa! Näkökulmana on erityisesti viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden tulevaisuuden teknologiamahdollisuudet. Aiheina katsauksessa ovat muun muassa 5G, pilviratkaisut, tekoäly ja uudet avaruuspalvelut.
5G Turvallisuustrendit viranomaisviestintä

Katsaus pohjautuu Erillisverkkojen omaan arvioon, aktiiviseen vuoropuheluun viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kanssa sekä keskeisten viranomais- ja yritysmaailman ICT-päättäjien haastatteluihin keväällä 2021. Haastatteluilla kartoitettiin tulevaisuuden keskeisimpiä teknologioita ja trendejä.

Turvallisuustoimijoiden teknologiat nivoutumassa toisiinsa

Tällä hetkellä useat viranomaisten teknologiaratkaisut perustuvat erillisiin erittäin kypsiin ja koeteltuihin teknologioihin.

”Kehitys vie kuitenkin uuteen suuntaan: tulevaisuudessa turvallisuustoimijoiden teknologiset ratkaisut eivät ole toisistaan irrallisia, vaan enenevissä määrin ne limittyvät tai nivoutuvat toisiinsa, konvergoituvat”, Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen sanoo.

Kauppinen nostaa esiin neljä teknologiateesiä

  • 5G: Viranomaistoiminnassa kasvava kapasiteetti ja lyhyet viiveet luovat uusia mahdollisuuksia
  • Päästä-päähän hallitusti toteutetuilla pilviratkaisuilla on suurin kokonaishyöty turvallisuustoimijoille
  • Kehittyvät satelliittipalvelut varmentavat maanpäälliset verkot ja tuovat entistä parempia ja kattavampia palveluita
  • Kun tekninen toimintaympäristö monimutkaistuu, muuttuu myös palveluita tuottava ekosysteemi

Lisäksi Kauppinen muistuttaa, että viranomaistyön ominaispiirteet, kuten tiedon turvaluokittelu ja suojaaminen tuovat usein oman lisähaasteensa uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

Tutustu Turvallisuuskriittisen teknologian trendit 2021 -katsaukseen kokonaisuudessaan

Jatkossa katsaus ilmestyy kahdesti vuodessa ja avaa teknologianäkymiä tarkemmalla tasolla erikseen valitusta näkökulmasta.

Lisätietoja
Antti Kauppinen, teknologiajohtaja, 040 866 8582, antti.kauppinen@erillisverkot.fi
Katariina Salmisalo, viestintäjohtaja, 040 701 6576, katariina.salmisalo@erillisverkot.fi