alkuun

5G avaa kuluttajille uuden teknologian tavarataivaan

Nopeasti kasvavat 5G-verkot luovat alustan yhä suuremmalle määrälle teknologiainnovaatioita, joista aikaisemmin voitiin vain haaveilla. Kuluttajamarkkinoilla 5G:n käytön odotetaan seuraavaksi laajenevan päälle puettavaan teknologiaan, kotien digitalisoitumiseen ja liikenteen automatisoitumiseen. Myös hoivasektorilla odotukset ovat suuret.
5G teknologiainnovaatiot tukiasemat

Reaaliaikainen konetulkkaus älypuhelimessa. Kasvotunnistuksella avautuvat ovet. Luonnonvalon mukaan automaattisesti säätyvä valaistus. Kilometrin päässä edellä ajavan auton lähettämä automaattinen varoitus hirvistä tien poskessa.

5G:n yleistyminen tuo lähivuosina iloksemme kaiken tämän – ja paljon enemmänkin – kun langaton tiedonsiirto nopeutuu merkittävästi. 5G:n odotetaan helpottavan ratkaisevasti mobiiliverkkojen ruuhkia ja nostavan tiedonsiirtonopeuden vähintään monikymmenkertaiseksi verrattuna nopeimpiin nykyisiin 4G-verkkoihin. Yhtä tärkeää on sekin, että 5G-verkkojen kapasiteetti on huomattavasti suurempi kuin sen edeltäjien eli verkkoon siis mahtuu paljon enemmän laitteita kuin ennen.

Parannukset eivät tietenkään tule ilmaiseksi; 5G-verkot toimivat taajuuksilla, joiden kantama on 4G-verkkoja lyhyempi ja kyky läpäistä rakenteita heikompi.

Tämä tarkoittaa sitä, että 5G-tukiasemia tarvitaan enemmän ja niitä on myös tuotava rakennusten sisään ja koteihin, jotta eri päätelaitteet pääsisivät oikeasti hyödyntämään verkon uusia ominaisuuksia. Vaikka 5G-toimii huomattavasti lyhyemmällä viiveellä kuin nykyiset 4G-verkot, se ei silti tarkoita, ettei viiveitä olisi lainkaan. Ne ovat vain niin lyhyitä, ettei niitä enää huomaa kuin poikkeustapauksessa.

Samaan tapaan kuin siirtyminen lankapuhelimista langattomaan teknologiaan otti aikaa ja molempia käytettiin vuosikausia täydentämään toisiaan, aikaisempia verkkoteknologioita ja uutta 5G-teknologiaa tullaan käyttämään rinnakkain vielä pitkään. Mitään yön yli tapahtuvaa tekniikkavallankumousta ei siis ole odotettavissa.

Uuden sukupolven verkkoja rakennetaan nyt varsinkin kaupungeissa kuitenkin niin nopeassa tahdissa, että tulemme seuraavina vuosina todistamaan merkittävää määrää uudenlaisia innovaatioita, jotka nimenomaan 5G-teknologia mahdollistaa.

Kotien ja työpaikkojen robotiikasta tulee arkipäivää

Julkisuudessa on puhuttu paljon muun muassa jääkaapeista, jotka osaavat varoittaa maidon loppumisesta. Tosiasiassa 5G:n mahdollistama kodin robotisaatio tulee kuitenkin menemään huomattavasti pidemmälle.

Muun muassa pilvipalveluja hyödyntävät älypuhelinten tulkkaussovellukset toimivat 5G-verkon ja keinoälyn tuella huomattavasti aikaisempaa nopeammin. Päästään siis viimeinkin yhä lähemmäs tekniikkaa, jossa kännykkäsovellukset kykenevät kääntämään reaaliaikaisesti normaalia keskustelua.

Uusien asuntojen tai työpaikkojen vakiovarustukseen tulevat kuulumaan järjestelmät, jotka mittaavat ja optimoivat reaaliaikaisesti kaikkea energiankulutusta. Aivan perusasioita ovat muun muassa lämmityksen – tai kesällä ilmastoinnin – väheneminen automaattisesti huoneissa, joissa ei ole ketään ja valaistuksen säätyminen automaattisesti vallitsevan valon ja eri tilojen kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan.

Kotiavaimet ja erilaiset kulkukortit tulevat myös vähitellen vaihtumaan teknologiaan, joka osaa avata ja sulkea ovet pelkän etäältä tapahtuvan kasvojen tai muun biometrisen tunnistuksen avulla. Myös hissien toiminta muuttuu vastaavalla tavalla – tulevaisuudessa ne tietävät automaattisesti kuka olet ja mihin olet menossa.

Myös kotien peruselektroniikassa on odotettavissa vähittäisiä muutoksia kohti koneiden keskinäistä verkottumista. TV osaa automaattisesti hiljentää jos vastaat puhelimeen sen lähettyvillä. Eri laitteiden kaukosäätimet päätyvät kuriositeetiksi, kun kodin laitteita voidaan käyttää keskitetysti ääniohjauksella tai älypuhelinsovelluksilla.

5G:n ja langattoman latauksen johdosta myös erilaisten johtojen ja kaapelien määrä tulee vähenemään rajusti tulevina vuosina. Esimerkiksi huoneistojen sisäisten TV-antennijohtojen tarve vähenee ratkaisevasti, kun signaali siirtyy modeemista varsinaisiin päätelaitteisiin 5G-verkossa.

Vaikka uutiset kotitalousroboteista on tähän asti luettu lähinnä tieteisfantasiaksi, useat koti- ja toimistokäyttöön tarkoitetut robottikonseptit ovat jo pitkällä ja markkinat niille ovat olemassa. Statista-tutkimusyhtiön mukaan kuluttajarobottien maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nykyisestä noin 3,3 miljardista eurosta noin 5,6 miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä.

Uusia tuotteita tulee jatkuvasti markkinoille. Tammikuussa muun muassa Samsung esitteli uusimman sukupolven keinoälyyn ja 5G-verkkoon perustuvan Bot Handy -kotirobottinsa, joka on suunniteltu autonomisesti avustamaan kotitöissä ja siivoamisessa. Robotista on oma versionsa myös toimistokäyttöön.

Päälle puettava teknologia lisääntyy

Yksi merkittävä teknologiasovellusten osa-alue, jonka käyttöä 5G:n ennakoidaan lisäävän, on puettava teknologia. Tällä tarkoitetaan muun muassa erilaisten anturien, mittarien ja kommunikaatioelementtien lisäämistä vaatteisiin, silmälaseihin tai koruihin. Erilaiset älykellot ja vaikkapa sykemittarit ovat olleet jo vuosia käytössä, mutta 5G-teknologian myötä sovellusten määrä uskotaan kasvavan voimakkaasti.

Erityisen paljon käyttöä puettavalle teknologialle ennakoidaan syntyvän yhtäältä urheilun parissa ja toisaalta hoiva-alalla. Jo nyt yksi muun muassa Applen valmistamien älykellojen merkittävimmistä hyödyntämisalueista on seurata käyttäjiensä elintoimintoja.

Samaan tarkoitukseen on kehitetty myös suomalainen Oura hyvinvointisormus, joka mittaa unen laatua, aktiivisuutta ja palautumista fyysisestä tai henkisestä kuormituksesta. Ouran valmistamia älysormuksia käyttää jo nyt esimerkiksi neljännes amerikkalaisen NBA-koripallosarjan pelaajista. Suomalaisesta innovaatiosta on Yhdysvalloissa tullut niin suosittu, että Time-lehti nimesi sen 2020 vuoden sadan kiinnostavimman keksinnön joukkoon.

Oman lukunsa muodostavat myös markkinoille tulleet teollisuustyövaatteet, joihin lisätyt anturit varoittavat esimerkiksi melusta, pölystä tai erilaisista ilman haitta-ainepitoisuuksista jo ennen kuin ne ehtivät vahingoittaa kantajaansa.

Puettavan teknologian markkinat olivat IDTechEx-tutkimusyhtiön mukaan viime vuonna jo lähes 60 miljardia euroa, kaksi kertaa enemmän kuin viisi vuotta aikaisemmin. Sitä mukaa kun kysyntä kasvaa, myös tuotteiden hinnat putoavat.

Codete-tutkimusyhtiön mukaan teknologiatrendien suunnannäyttäjämaassa, Yhdysvalloissa noin kolmannes kuluttajista käytti jo viime vuonna jonkinlaista fyysistä kuntoa seuraavaa, puettavaa laitetta ja siihen liittyvää älypuhelinohjelmaa.
<h25G on avain liikenteen aitoon robotisaatioon

Itseohjautuvat autot voivat jo nykyisellä 4G-tekniikalla välittää tietoa sijainnistaan, nopeudestaan ja ajosuunnastaan muille robottiautoille. Ongelmana on kuitenkin tiedonsiirron hitaus. Tämän vuoksi autonomisesti liikkuvien kokeiluajoneuvojen nopeus on tähän asti rajattu erittäin alhaiseksi tai kuljettajan on oltava koko ajan valmiina ottamaan ohjat. Normaaleilla maantie- tai katunopeuksilla sekuntien murto-osienkin viivästymiset tiedonsiirrossa voivat johtaa kohtalokkaisiin onnettomuuksiin.

Täysin itsenäisesti toimivia autoja ja niiden käytön mahdollistavaa infrastruktuuria saadaan vielä odottaa, mutta 5G-teknologia tekee jo nykyiselläänkin ajamisesta aikaisempaa turvallisempaa. Arviot liikenteen automatisoitumisesta kokonaan vaihtelevat. Kansainvälisen teknologiajärjestö IEEE:n ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä noin 75 prosenttia maailmassa käytössä olevista autoista toimisi autonomisesti.

Vasta 5G-yhteydet ovat tuomassa itseohjautuviin autoihin välttämättömän kommunikaatioteknologian, jolla ne voivat vaihtaa tietoja lähes reaaliaikaisesti paitsi keskenään, myös ympäristönsä kanssa. Kokonaan itseohjautuvan liikennejärjestelmän edellytys on, että autot kykenevät välittämään toisilleen tietoa riittävän nopeasti.

Yli 120 autovalmistajan ja teknologiayrityksen muodostama 5GAA-yhteenliittymä on kehittänyt C-V2X-teknologiastandardin, joka mahdollistaa muun muassa sen, että normaaleilla liikennenopeuksilla liikkuvat robottiautot voivat koordinoida keskenään niin kaistanvaihdot, pysähtymiset, liikennevalojen ja autojen keskinäisen vuorovaikutuksen sekä lukemattomat muut ajamiseen liittyvät rutiinit, joihin 4G-teknologian nopeus ei riitä ja joiden suorittamiseen tarvitaan perinteisesti kuljettajan tekemää näköhavainnointia.

Yhteenliittymässä ovat suurista autovalmistajista mukana muiden muassa Audi, BMW, Daimler, Ford, GM, Honda, Hyndai, Nissan, Volvo ja Volkswagen. Langattoman teknologian kehittäjistä mukana ovat muun muassa Nokia ja Ericsson. Näkyvimmin 5GAA-ryhmän ulkopuolelle, omaa standardiaan kehittämään on ainakin toistaiseksi jäänyt Tesla.

Kuvaavaa uudelle C-V2X-järjestelmälle on ajoneuvojen välillä autonomisesti toimiva reaaliaikainen tiedonvaihto- ja varoitusjärjestelmä. Se esimerkiksi välittää sensoreistaan tietoa 5G-taajuuksilla lähellä oleville muille C-V2X-järjestelmään kuuluville autoille jopa ilman operaattorien ylläpitämiä datayhteyksiä. Järjestelmä voi siis verkon katvealueellakin varoittaa jo etukäteen esimerkiksi hirvistä, joita pari autoa edempänä ajavan auton infrapunasensorit ovat havainneet tienvarren metsikössä. Autojen tekniikka osaa myös itsenäisesti hidastaa nopeutta tai tarvittaessa pysäyttää auton pientareelle, jos turvallisuus sitä vaatii.

Hoivasektorilla suuret odotukset

Oman, hieman varsinaisesta kuluttajasektorista erillisen 5G-teknologian sovellusalueen muodostaa kasvava terveysteknologia.

Niin kotona kuin laitoshoidossa olevien potilaiden ja muun muassa vanhusten hoivakotien asukkaiden terveydentilan monitoroinnista yhä merkittävämpi osa voidaan tehdä verkon kautta. Jo nyt muun muassa hoivarobottien käyttö sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on ollut voimakkaassa kasvussa. 5G:n mahdollistamat viiveettömät yhteydet laajentavat niiden käyttömahdollisuuksia entisestään.

Tähän asti yleisimmin käytettyjä työkaluja elintoimintojen etäseurantaan ovat olleet muun muassa rannekkeet, vyöt ja paidat. Anturit voivat kerätä tietoa muun muassa sykkeestä, hengityksestä, verenpaineesta ja ruumiinlämmöstä sekä kaikkien näiden yhdistelmistä. 5G-teknologian myötä vaihtoehtojen määrän ennakoidaan kasvavan merkittävästi.

Samalla ennaltaehkäisevän terveydenhoidon osuutta kyetään kasvattamaan ja ihmisresursseja päästään ohjaamaan sinne, missä hoitohenkilökunnan fyysinen läsnäolo on potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Tämän sisällön mahdollistaa FiCom ry.
Lahjoittaja ei ole vaikuttanut sisältöön eikä MustReadin journalistiseen prosessiin.