alkuun

10 kysymystä ja vastausta Lioncloud-palvelusta

Suomen Erillisverkot osti Lioncloud-pilvipalvelun Cinialta joulukuussa 2018. Kymmenen kysymystä ja vastausta selvittävät, mitä palveluun sisältyy, miten sitä testataan ja mikä tekee Lioncloudista erityisen turvallisen.
konesali konesalipalvelut konesalit Suomessa

Mikä ihmeen Lioncloud?

Lioncloud on virtuaalinen konesalipalvelu (virtual private cloud), joka on kehitetty yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisiä palveluja tuottaville asiakkaille.

Palveluun on mahdollista liittyä suoraan Erillisverkkojen tai Cinian verkon kautta, jolloin asiakas voi halutessaan ohittaa avoimen internetin kokonaan. Lioncloud on täysin ohjelmisto-ohjattu ja pitkälle automatisoitu palvelukokonaisuus. Asiakkaat voivat halutessaan itse määritellä ja hallita omia virtuaalisia konesalejansa Lioncloudissa.

Lioncloudin tuotteistetut palvelut ovat:

  • Virtuaalinen konesali ja siihen liittyviä hallintapalveluita
  • Cloud replication, jossa asiakas voi varmentaa palvelimiaan Lioncloudiin ja käynnistää palvelimet siellä tarvittaessa
  • Cloud Backup, jossa asiakas voi varmentaa datansa Lioncloudiin
  • O365 Backup, jossa asiakas voi varmentaa O365-sähköpostinsa, OneDrive- ja Share Point -palvelunsa Lioncloudiin

Kuka Lincloudin on kehittänyt ja milloin?

Ciniasta Erillisverkkojen palvelukseen siirtyneet työntekijät ovat kehittäneet Lioncloudia vuosina 2015–2018 yhdessä osaavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Milloin ja miksi Lioncloud myytiin Erillisverkoille?

Kauppa toteutettiin joulukuussa 2018. Erillisverkot on Lioncloudille luonnollisempi koti kuin Cinia, jonka ydintoimintaa ovat kansainväliset yhteyspalvelut ja niiden kehittäminen. Suomen Erillisverkot taas on keskittynyt tarjoamaan verkko-, konesali- ja ICT-palveluita lähinnä kotimaassa toimiville asiakkailleen, jotka ylläpitävät yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimintoja.

Minkälaiseen tarpeeseen Lioncloud on kehitetty?

Erillisverkkojen asiakkaiden tehtävinä ovat esimerkiksi turvallisuuden ylläpitäminen, palveluiden jatkuvuus, huoltovarmuus ja kriisitilanteiden hallinta. Lioncloudia tarjotaan Erillisverkkojen asiakkaille turvallisen digitalisaation tueksi sekä IT-toimintojen tehostamiseksi.

Mikä tekee Lioncloudista erityisen turvallisen?

Tietoturva on otettu palvelua suunniteltaessa ja rakentaessa huomioon kaikissa tuotannollisissa valinnoissa ja palvelun rakenteessa. Jokaisessa Lioncloudissa sijaitsevassa virtuaalisessa konesalissa on oma palomuuri ja palvelimet voidaan verkkoteknisesti erotella eri segmentteihin.

Lioncloud tukee myös mikrosegmentointia, joka mahdollistaa palomuurin hajauttamisen virtuaalikoneille. Mikrosegmentointi on tehokas tapa rajata pilven sisäistä liikennettä. Jos murtautuja pääsisi ensimmäisestä portista sisään, takana odottaisi seuraava.

Palvelua ylläpidetään turvallisissa konesaleissa, joihin on pääsy ainoastaan turvaselvitetyillä suomalaisilla asiantuntijoilla.

Lioncloudin suunnittelussa on hyödynnetty nykyaikaisia tietoturvakäytäntöjä ja teknologiavalinnat on tehty huolellisesti. Palvelua kehitetään jatkuvasti. Prosessit, valvonta ja kyky reagoida poikkeavaisuuksiin nopeasti ovat myös toimivan tietoturvan tukipilareita.

Miten Lioncloudin turvallisuutta arvioidaan?

Palvelua testataan säännöllisesti. Jos haavoittuvuuksia löytyy, ne korjataan. Palvelua ja siinä olevia komponentteja päivitetään usein, eli tekninen ympäristö pidetään tuoreena. Turvallisuus on etusijalla Lioncloudin teknologiavalinnoissa, arkkitehtuurissa ja ylläpidossa.

Miten Lioncloud-kauppa vaikuttaa asiakkaisiin tai Cinian ja Erillisverkkojen toimintaan?

Muutoksella ei ole vaikutusta Lioncloudin nykyisiin käyttäjiin. Cinia jatkaa Erillisverkkojen kumppanina ja jälleenmyyjänä. Erillisverkot kehittää kokonaisvaltaista konesalipalvelua, joka kattaa konesalitilat, niiden turvallisuusratkaisut, konesalien väliset yhteydet ja niissä tarjottavat palvelut. Lioncloud on luonteva osa tätä kokonaisuutta.

Myydäänkö Lioncloudia jatkossa muille kuin Erillisverkkojen asiakkaille?

Cinia voi yhä tarjota Lioncloudia omille asiakkailleen yritysten tekemän jälleenmyyntisopimuksen kautta.

Miten Lioncloudia kehitetään Erillisverkoissa?

Vähintään yhtä intensiivisesti kuin ennen omistajanvaihdostakin. Palvelun kehittämisessä huomioidaan yhä enemmän Suomen huoltovarmuuden kannalta tärkeiden toimijoiden turvallisuustarpeet.

Ketkä käyttävät Lioncloudia tulevaisuudessa?

Suomen yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden kannalta merkittävät toimijat.

Lue lisää Lioncloudista