alkuun

Virve-palvelut

Tarvitsetko Virve-verkon käyttöluvan – hae näin

Suomen Erillisverkot oy operoi viranomaisverkko Virveä ja myöntää käyttöluvan niille käyttäjäryhmille, jotka eivät ole viranomaisia. Käyttöoikeus myönnetään ohjaavan tai valvovan viranomaisen puoltavan arvion perusteella.

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt tarkemmin käyttäjäryhmistä, joilla on oikeus käyttää viranomaisverkkoa.

Käyttäjäorganisaatio hakee käyttölupaa käyttölupahakemuksella. Hakemuksen liitteeksi käyttäjäorganisaatio pyytää lausunnon yhteistyöviranomaiseltaan. Viranomainen antaa puoltolausunnon Erillisverkkojen lomakkeella tai viranomaisen omalla asiakirjalla.

Puoltolausuntoa pyytäessään hakijaorganisaatio toimittaa oman käyttölupahakemuksensa kopion viranomaiselle, jolta puoltoa pyydetään. Tapahtumien puoltohakemuksia koskeva ohjeistus kertoo tarkemmin, kuinka hakijoiden tulee edetä ja sisältää myös käyttötarpeita arvioivien viranomaisten yhteystiedot.

 

Yleiset edellytykset puoltolausunnon saamiselle

  • Hakijan toimet ja tehtävät ovat viranomaistoimintaa tukevia.
  • Käyttäjät on koulutettu Virve-laitteiden käsittelyyn.
  • Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan yleisiä Virven käyttöön liittyviä ohjeita.
  • Virve-käyttö ei saa haitata, vaarantaa tai estää viranomaisten Virve-käyttöä.

Käyttölupia käsitellään kaksi kertaa kuukaudessa. Hakemus ja puolto on jätettävä viimeistään kuukautta ennen haluttua käytön alkamisajankohtaa.

Tarvitsetko luvan datasovellukselle?

Erillisverkot valvoo erilaisten sovellusten käyttöönottoa Virve-verkossa. Jotta verkko toimii optimaalisesti, sovellukset on suunniteltava ohjeiden mukaisesti ja muun muassa verkon kapasiteetti huomioiden. Virve-verkon käyttäjätahojen käyttämät datasovellukset tulee hyväksyttää Erillisverkoilla.

Saat ohjeita datasovellusten käyttöönotosta sekä sovelluksen käyttölupahakemuksen Erillisverkkojen asiakaspalvelusta, asiakaspalvelu@erillisverkot.fi.

Sisäverkon rakentamisen ohjeita

Kiinteistön turvallisuustaso nousee, kun Virve-palvelut ovat saatavilla myös sisätiloissa. Suositus on, että Virve rakennetaan kaikkiin kiinteistöihin, joissa on merkittävä henkilö-, ympäristö-, omaisuus- tai liiketoimintariski. Pelastusviranomainen arvioi tarpeen riskikartoituksessa.