alkuun

Virve vahvistaa rataliikenteen tiedonkulkua

Rautatieliikenteen toimijat siirtyvät Raili-verkosta Virve-verkkoon vuoden 2019 huhtikuun loppuun mennessä. Virven piiriin tulee 1 500–2 000 uutta käyttäjää, jotka muodostavat kuudenneksi suurimman käyttäjäryhmän.
Finrail Liikennevirasto liikenteenohjaus

Virve korvaa rautatieliikenteen GSM-R-tekniikkaan perustuvan Liikenneviraston radioverkon, jota kutsutaan Railiksi. Muutoksen tärkein syy on radioverkon laitteiden elinkaaren päättyminen ja niiden uudistamisen korkea hinta.

Erillisverkot Ilari Hatakka.
Ilari Hatakka

Kaupallisten laajakaistaisten (3G) matkaviestinverkkojen käytön salliminen myös GSM-R taajuuskaistan vieressä alkoi aiheuttaa häiriöitä junaradioille. Häiriöasiaa selvitettiin liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta, minkä tuloksena Suomessa päätettiin hakea Euroopan unionilta poikkeuslupaa rautatieviestinnän siirtämiseksi GSM-R-verkosta Virve-verkkoon.

”Liikenneviraston piti päättää, uusitaanko yli kymmenen vuotta vanha verkko vai tehdäänkö jotain muuta. Pienelle käyttäjäkunnalle ei ollut perusteltua rakentaa uutta verkkoa”, Erillisverkkojen Ilari Hatakka sanoo. Hän toimii liikenne- ja viestintähallinnon pääkäyttäjänä. Valtiolle tulee merkittävät säästöt siitä, että investoidaan ja operoidaan vain yhteen verkkoon (Virve) kahden erillisen verkon sijaan.

Valtiolle tulee merkittävät säästöt siitä, että investoidaan vain yhteen verkkoon (Virve) kahden erillisen verkon sijaan.

Virve tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia kehittää rautateiden viestintää.

Finrailin Tuomas Mokko.
Tuomas Mokko

”Parempi puheryhmätoiminto on Virven etu Railiin verrattuna. Sillä saadaan helpommin junia saman viestintäryhmän piiriin”, rataverkon liikenteenhallinnasta ja liikenteenohjauksesta vastaavan Finrailin Tuomas Mokko sanoo. Hän on toiminut projektissa käyttäjien pääkouluttajana.

Rautatiekäyttöä varten Virven radiokuuluvuutta ei tarvinnut kovin paljon parantaa, sillä se kattoi hyvin ennestään jo lähes koko rataverkon aina rautatietunneleita ja pitkiä rataverkon korpitaipaleita myöten.

Kaikki rataorganisaatiot Virveen

EU:n poikkeuslupahakemuksen myönteisen päätöksen myötä Liikennevirasto on määrännyt ratatoimijat siirtymään Railista Virveen. Käytettävien junaradioiden on täytettävä Liikenteen turvallisuusviraston kansalliset määräykset EU:n yhteentoimivuuden teknisten eritelmien sijasta.

”Kysymys ei ole yksin VR:n Virve-käyttöönotosta vaan junaliikenteen ja rautatietoimijoiden projektista, jossa VR on yksi 19 rautatietoimijasta”, Hatakka sanoo.

Rautatieliikenteen liikenteenohjauskeskuksen huone. Pöydillä ja seinillä kymmeniä näyttöjä.
Liikenteenohjaus, vaihtotyöt sekä junaliikenne ovat olleet suurimmat Virveen siirtyvät käyttäjät.

Liikenteenohjaus, vaihtotyöt sekä junaliikenne ovat olleet suurimmat Virveen siirtyvät käyttäjät. Joukkoon kuuluu myös pienempiä yksityisiä rautatieliikenteen harjoittajia sekä vaihdemiehet ja ratatöitä tekevät urakoitsijat.

Virveen siirtymistä on suunniteltu käyttäjien kanssa huolella niin, että muutos olisi mahdollisimman joustava.

”Muun muassa uudempaan kalustoon räätälöitiin erityisesti rautatiekäyttöön suunniteltu käyttöliittymä. Virve-radio on konsolin sisällä niin, että kuljettaja näkee vain häntä palvelevan näytön”, Hatakka sanoo.

Liikenneviraston uusi URCA-järjestelmä mahdollisti siirtymisen

VR:n organisaatioista VR Logistiikka on käyttänyt sisäisesti Virveä jo pari vuotta ja saanut siitä hyviä kokemuksia.

Isompi muutos oli joulukuussa 2017, kun Liikennevirasto otti käyttöön uuden rautateiden viestintäjärjestelmän URCA:n (Unified Railway Communication and Application). Sen myötä vaihdettiin myös junaliikenteen ohjauskeskuksiin uudet päätelaitteet (Dicora).

Junia ja ratakuvaa Helsingin Linnunlaulun kohdalla.
VR:n organisaatioista VR Logistiikka on käyttänyt sisäisesti Virveä jo pari vuotta ja saanut siitä hyviä kokemuksia.

URCA mahdollistaa tärkeiden rautatietoiminnallisuuksien, esimerkiksi tiettyyn toimintoon rekisteröitymisen, käytön jatkumisen riippumatta käyttäjän käyttämästä radioverkosta. Kahden radioverkon rinnakkainen käyttö onnistuu Urcan avulla, sillä sen kautta kulkee sekä Virven että Railin puhelut.

”Uusien päätelaitteiden ja URCA-järjestelmän ansiosta liikenteenohjaajille tuli valmius käyttää Virveä. Syyskuun 24. päivänä myös junaliikenteessä saatiin virallisesti käyttää Virveä. Raili on Virven rinnalla vuoden 2019 huhtikuun loppuun saakka”, Hatakka sanoo.

Finrail kärjessä

Finrail on ollut käyttöönoton eturintamassa siksi, että se vastaa koko Suomen rataverkon liikenteenohjauksesta.

”Logiikka on niin, että laitetaan liikenteenohjaus ensin kuntoon ja muut toimijat tulevat perästä. Näin minimoidaan liikenteelle aiheutuvat haitat. Teemme paljon yhteistyötä muun muassa VR Transpointin kanssa, jotta asiat sujuvat jouhevasti”, Mokko sanoo.

Finrailin päätelaitteissa oleva ohjelmisto oli jo hyvissä ajoin valmis kommunikoimaan URCA-järjestelmän kautta Virve-verkon kanssa. Dicora on liikenteenohjauksen puhelin, jonka avulla voi viestittää URCA-järjestelmän kautta Virve-, GSM-R- sekä myös kaupallisen matkaviestinverkon kanssa.

”Lähdimme testaamaan Virveä operatiivisessa toiminnassa Dicora-päätelaitteen kanssa kesällä 2017. Dicora on 15-tuumaisella kosketusnäytöllä toimiva päätelaite, jolla otetaan suoraan yhteys esimerkiksi juniin ja Virven eri puheryhmiin”, Mokko kertoo.

Ainakin vuoteen 2025

Rautatieliikenteen toimijat merkitsevät 1 500–2 000 uutta käyttäjää Virven nykyiseen noin 40 000:n käyttäjäjoukkoon. Rautatiekäyttäjät toimivat Virven sisällä pääosin omana ryhmänään eli heillä ei ole lähtökohtaisesti yhteiskäyttöä muiden Virve-käyttäjien kanssa.

Rautatieliikenteen toimijat merkitsevät 1 500–2 000 uutta käyttäjää Virven nykyiseen noin 40 000:n käyttäjäjoukkoon.

”Rautatiet ovat toisaalta olleet aina Virve-käyttäjiä, koska rautatieohjauskeskuksissa, rautateiden pelastuspalveluissa ja turvallisuushenkilöstöllä on ollut vuosikausia Virve käytössä”, Hatakka sanoo.

”Muut Virve-käyttäjät hyötyvät uusista käyttäjistä sikäli, että nyt meillä on entistä leveämmät hartiat kehittää Virveä eteenpäin, kun kustannusten jakajia on enemmän”, Hatakka sanoo.

Rautateiden nykyinen GSM-R-tekniikkaan perustuva Raili-verkko on ollut käytössä vajaat kymmenen vuotta. Nyt Virven käyttäjiksi siirtyville organisaatioille on luvattu, että nyky-Virvellä on käyttöikää ainakin vuoteen 2025 saakka. Tosin Liikennevirastosta on todettu, että Virven käyttöaikaa pitää jatkaa, sillä rautateillä ei vielä silloin ole olemassa muuta järkevää vaihtoehtoa Virve-verkon korvaajaksi.

”Rautatiet eivät todennäköisesti ole ensimmäisiä tulevan Virve 2.0:n käyttöönottajia. Toisaalta EU-tasolla ollaan menossa rautatieliikenteen viestinnässä kohti LTE-pohjaista verkkoa. Tätä tullaan miettimään myös Suomessa”, Hatakka ennakoi.