alkuun

Virve tehostaa viestintää Hyvinkään sairaalassa

Hyvinkään sairaalassa Virvet ovat olleet osa toimintaa jo usean vuoden ajan. Puhelinten tuoma lisäarvo on näkyy päivittäisessä työssä.
poikkeustila sairaalan toimivuus sairaanhoito

Sairaanhoitaja Jari Latva-Käyrä kerää Hyvinkään sairaalassa Virve-puhelimia uudelleenohjelmointia varten. Hyvinkäällä Virvet ovat olleet mukana päivittäisessä työssä vuodesta 2016 lähtien. Latva-Käyrä kehuu Virve-puhelinten tehostaneen viestintää niin sairaalan sisällä, kuin sen ulkopuolellakin. Esimerkiksi ensihoidon kanssa viestintä on saumattomampaa Virven avulla. Hän kertoo puhelinten saaneen hyvän vastaanoton.
”Aloitimme Virven käytön ensin päivystystoiminnassa, ja käyttö on sen jälkeen laajentunut pikkuhiljaa. Eri osastot ovat huomanneet Virven tuovan työhön merkittävää hyötyä ja halunneet puhelimet myös osaksi omaa toimintaansa.”

Tulevaisuudessa Virven käyttö laajenee

Puhelimet päätyvät HUSin Virve-päällikkö Tomi Pekkosen pöydälle. Hän vastaa kaikkien Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden Virven käytön suunnittelusta ja käyttöönotosta. Pekkonen toteaa käyttöönoton Hyvinkäällä edenneen hyvin.

Hyvinkään sairaala Virve-päällikkö Tomi Pekkonen.
Tomi Pekkonen

”Puhelimet ovat kattavasti käytössä koko sairaalan alueella. Toki projekti on edelleen käynnissä ja toimintaa on tarkoitus laajentaa, mutta kaikki kriittiset toiminnot ovat Hyvinkään sairaalassa nyt Virven piirissä.”

HUS on päättänyt ottaa Virvet käyttöön kaikissa 23:ssa sairaalassaan. Pekkonen kertoo, että tällä hetkellä Virve on laajemmin Hyvinkään lisäksi käytössä sairaaloissa Töölössä, Meilahdessa, Jorvissa sekä Länsi-Uudenmaalla Raaseporissa. Porvoon sairaalassa käyttö on juuri alkanut. Hyvinkäälläkin Virven käyttöä aiotaan vielä kasvattaa edelleen.

Virve otetaan käyttöön kaikissa HUSin 23:ssa sairaalassa. Virven käytöstä hyötyvät niin sairaalat kuin potilaatkin.

”Käyttöä laajennetaan tulevaisuudessa niin sanotusti kakku kerrallaan. Nyt viemme käyttöä ei niin akuutteihin toimintoihin ja sitä myöden varmistetaan koko sairaalan toimivuus myös poikkeustilanteissa.”

Pekkonen toteaa, että vaikka sairaalat saavat Virven käytöstä kiistatonta apua toimintaansa, suurimman hyödyn siitä saavat kuitenkin potilaat.

”Tehokkaamman viestinnän avulla ihmiset saavat parasta mahdollista palvelua nopeammin ja sairaudesta toipuminen mahdollisesti nopeutuu. Samalla säästetään myös yhteiskunnan varoja.”

 

Virve käytössä Hyvinkään sairaalassa.
Virve-päällikkö Tomi Pekkonen (kuvassa vasemmalla) ja sairaanhoitaja Jari Latva-Käyrä tutkailevat Hyvinkään sairaalan puheryhmiä.