alkuun

Viimeinkin pilvipalvelu, joka täyttää suomalaisten turvallisuustoimijoiden vaatimukset

Suomalaiset turvallisuustoimijat eivät tähän asti ole täysin voineet hyödyntää pilviteknologiaa, sillä turvallisuusvaatimukset täyttäviä kotimaisia palveluja ei ole ollut tarjolla – nyt on, kirjoittaa Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppinen.
tietoturva turvapilvipalvelu viranomaisyhteistyö

Turvallisuustoimijat käyttävät tulevaisuudessa jatkuvasti kasvavaa määrää dataa: esimerkiksi videokuvaa ajoneuvo- ja haalarikameroista, dataa julkisista videokameroista sekä maastoa valvovista sensoreista. Kun datan määrä 5G-teknologian, tekoälyn ja esineiden internetin myötä kasvaa valtavasti, tarvitaan paikka, jossa kaikki tieto pystytään lainsäädännön puitteissa turvallisesti ja tehokkaasti analysoimaan ja jakamaan.

Tietoa hyödynnettävä reaaliaikaisesti

Jotta esimerkiksi pelastustoimi ja poliisi voivat hyödyntää dataa, muodostaa sen avulla parempaa tilannekuvaa ja toimia yhdessä yli organisaatiorajojen, pitää tiedon olla helposti saatavissa ja analysoitavissa. Tietojärjestelmien ekosysteemin tulee olla sellainen, että kaikki saatavilla oleva, tilannetietoisuutta hyödyttävä informaatio on samassa tietoaltaassa eri toimijoiden käytettävissä.

Tulevaisuudessa ei ole kustannustehokasta tai edes mahdollista sitoa ihmisiä esimerkiksi videokuvan analysointiin, vaan se pitää tehdä algoritmin avulla pilvessä. Sen sijaan, että videokuvaa tapahtumapaikalta ryhdytään tutkimaan vasta kun jotain on sattunut, datasta pitää pystyä irrottamaan analytiikkaa reaaliaikaisesti. Algoritmi kertoo, tapahtuuko kameroissa jotain huomioitavaa, mitä ihminen ei ole havainnut.

Erillisverkkojen Turvapilvipalvelu toimii erillään julkisesta internetistä, ja asiakas voi hallita sitä itse.

Pilvidatan omistajuus on kriittistä

Suomalaiset turvallisuustoimijat eivät tähän asti ole täysin kyenneet hyödyntämään pilviteknologiaa, sillä vaatimukset täyttäviä palveluja ei ole ollut tarjolla. Vaikka teknologia on ollut pitkään olemassa, se ei ole ollut viranomaistoimintaan tarpeeksi turvallista – suojattavaa tietoa ei voi säilöä mihin tahansa julkiseen pilvipalveluun.

Ulkomaiset pilvipalvelut eivät yleensä ole täysin sopivia suomalaisten viranomaisten käyttöön: palvelimet ja niillä oleva tieto ovat muualla kuin Suomessa, eikä pilveen viedyn datan omistajuus ole välttämättä selvä. Turvallisuusviranomainen ei voi antaa datan hallintaa toiselle. Tieto saattaa olla niin kriittistä, että sen pitää olla saatavilla, vaikka Suomi jäisi tietoliikenteessä omaksi saarekkeeksi.

Turvapilvipalvelut vahvistavat viranomaisyhteistyötä

Turvapilvipalvelut toimivat täysin irrallaan julkisesta internetistä ja täyttävät viranomaisten tiedon suojaamiseen ja varautumiseen liittyvät vaatimukset. Turvapilvipalvelut ovat suunnattu viranomaisille ja muille turvallisuustoimijoille.

Turvapilvipalvelut tarjoavat alustan kaikelle viranomaisten käyttämälle datalle ja tietojärjestelmille. Yhteisen pilvipalvelun käyttäminen mahdollistaa turvallisuustoimijoille datan ja tilannekuvan paremman jakamisen. Esimerkiksi sensoridata tai viranomaisverkon puheryhmissä kulkeva tieto jää helposti vain organisaation omiin käsiin, eikä sitä voida hyödyntää tehokkaasti viranomaisyhteistyössä. Kun tarjolla on parempaa tilannekuvaa, tapahtumapaikalle löydetään nopeammin, ihmisiä pystytään auttamaan aiemmin ja tulipalot voidaan sammuttaa tehokkaammin.

Viranomaisten tietojärjestelmät eivät saa jäädä jälkeen teknologian kehityksestä.

Turvapilvipalveluissa Erillisverkot luo yhdessä kumppaneidensa kanssa toimivan tietojärjestelmäympäristön. Uusien konesalien rakentamiseen ei ole tarvetta. Se on myös kustannustehokasta: pilvipalveluja käyttämällä viranomaiset voivat keskittää resurssejaan sekä operatiiviseen toimintaan että palveluiden kehittämiseen omien konesalien ja palvelinkapasiteetin ylläpitämisen sijaan.

Viranomaisten tietojärjestelmät eivät saa jäädä jälkeen teknologian kehityksestä, ja on korkea aika saada turvallisuustoimijat digitalisaation kyytiin myös pilvipalveluissa. Suomalaiset turvallisuustoimijat ja viranomaiset haluavat olla parhaita teknologian hyödyntämisessä ja keskinäisessä yhteistyössä myös tulevaisuudessa.

Artikkeli on alun perin julkaistu 25.10.2021 Uudessa Suomessa.

Lue lisää:

Näin tulevaisuuden teknologia vaikuttaa viranomaisyhteistyöhön – 3 huomiota

Kansallinen turvallisuus tarvitsee uusia avaruuspalveluja