alkuun

Ilman varmoja tietoliikenneyhteyksiä ei ole turvallisuutta

Tietoliikenteen merkitys turvallisuudelle, viranomaisten tilannekuvan muodostamiselle ja johtamiselle on korvaamaton. Se on perusta, jonka varaan luotettava tiedonvälitys, operatiivinen tehokkuus ja päätöksenteon nopeus rakentuvat.
kokonaisturvallisuus tietoliikenne virve

Sota Ukrainassa, kasvaneet globaalit jännitteet sekä teknologian nopea kehitys ovat muodostaneet haastavan toimintaympäristön, jossa digitaalisen turvallisuuden ja kriittisen infrastruktuurin suojaamisen merkitys korostuu entisestään. Nyky-yhteiskunnan toimivuus ja turvallisuus riippuu yhä enemmän teknologiasta ja digitaalisista palveluista.

”Tietoliikenneyhteydet ovat kuin digitaalisen Suomi-neidon verisuoniverkosto, jossa bitit ovat punasoluja, jotka vievät happea lihaksille, jotta ne pystyisivät tekemään töitä. Eli viestintä ja tietoliikenne ovat mahdollistajia, joita ilman ei tilannekuvaa muodostu ja johtaminen onnistu”, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki kuvailee.

Tietoliikenteen avulla voidaan siirtää, yhdistellä ja analysoida tietoa reaaliajassa – mukaan lukien esimerkiksi valvontakameroiden kuvat, sensoridatan ja erilaisten järjestelmien keräämät tiedot.

Timo Lehtimäki
Tietoliikenteen rooli turvallisuuden ylläpitäjänä edellyttää jatkuvaa kehitystä ja sopeutumista uusiin teknologioihin ja uhkakuviin. Verkkojen toimintavarmuuteen satsaaminen on satsaus yhteiskunnan turvallisuuteen ja hyvinvointiin, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki painottaa.

Miljoonainvestoinnit voivat olla turhia, jos tietoliikenne ei toimi eikä tilannekuvaa synny

Turvallisuuteen on investoitu viime vuosina merkittävästi. Investoinnit turvallisuusviranomaisten teknologisiin järjestelmiin, laitteisiin tai koneisiin edellyttävät kuitenkin tietoliikenteen huomioimista: ilman turvallista ja toimintavarmaa tietoliikennettä kalliit investoinnit voivat olla käytännössä hyödyttömiä.

”Tietoliikennettä voisi kuvailla myös sillaksi, joka yhdistää. Verkkojen toimintavarmuuteen satsaaminen on satsaus yhteiskunnan turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Tietoliikenteen rooli turvallisuuden ylläpitäjänä edellyttää jatkuvaa kehitystä ja sopeutumista uusiin teknologioihin ja uhkakuviin. Tietoliikenne ei ole vain teknologiaa, vaan se on strateginen resurssi, joka edistää tehokasta päätöksentekoa ja turvallisuuden ylläpitoa kaikissa olosuhteissa”, Lehtimäki sanoo.

Kyse on myös eri turvallisuustoimijoiden saumattomasta yhteistyöstä yli organisaatiorajojen yhteisten ict-palveluiden ja tietoverkkojen avulla.

”Kuten Erillisverkkojen ylläpitämä viranomaisverkko Virve on monet kerrat osoittanut: tietoliikenne tuo turvallisuustoimijat yhteen”, Timo Lehtimäki painottaa.

Valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö Erillisverkot huolehtii monista viranomaisten ja huoltovarmuustoimijoiden kriittisistä ict-palveluista ja tietoliikenteestä.

Artikkeli on julkaistu Puolustus ja Kokonaisturvallisuus -liitteessä, Suomen Kuvalehti 26.4.2024