alkuun

Töissä ja kotona – vastuullisuus syntyy monenlaisista teoista

Yksi kierrättää kaiken, toinen luottaa suomalaiseen lainsäädäntöön – erillisverkkolaiset löytävät arjen vastuullisuuteen monta näkökulmaa. Varmaa ainakin on, että jokainen voi tehdä jotakin.
Erillisverkot työntekijäkokemus vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy monin tavoin erillisverkkolaisten arjessa, niin töissä kuin kotonakin. Tällä hetkellä työssä korostuu energiatehokkuuden vaaliminen. Päivä päivältä vastuullisuus on yhä luontevampi osa ajattelu- ja toimintatapaa, ei enää erillinen tehtävä.

Neljä erillisverkkolaista kertoo ajatuksistaan ja kokemuksistaan vastuullisuudesta. Heidän mukaansa joukosta löytyy niin viherpiipertäjä, maalaisjärjen käyttäjä, laaja-alainen pohdiskelija kuin ituhippikin.

Puolikuva Timo Pahkalasta.
”Seuraavaksi haluamme kehittää yhteistyötä datakeskus-asiakkaidemme kanssa niin, että voimme neuvoa heitä energiatehokkuudessa. Ovatko esimerkiksi kaikki laitteet tarpeellisia ja mistä löytyvät suurimmat energiasyöpöt”, Petri Isopahkala suunnittelee.

”Kannattava liiketoiminta ja vastuulliset  ratkaisut voivat kulkea käsi kädessä”

Konesalien tuotantopäällikkö Petri Isopahkala. Työskennellyt Erillisverkoissa vuodesta 2016 alkaen.

Vastuullisuus omassa työssäni. Huomioimme energiatehokkuuden jo konesalien suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Esimerkiksi jäähdytysratkaisujemme täytyy olla energiatehokkaita. Toteutamme saleihimme asiakkaidemme palvelimia tukevan tekniikan, kuten sähkönjakelun, jäähdytyksen ja turvatekniikan.

Raportoin konesaliemme energiatehokkuudesta säännöllisesti asiakkaillemme sekä energiatehokkuusryhmämme jäsenenä myös Energiavirastolle. Aluksi ajattelin, että ei hittolainen, kyllähän tästä raportoinnista iso riesa tuli. Mutta kun periaatteet ovat selvinneet ja olen saanut rutiinia, ei se enää olekaan niin paha tehtävä – itse asiassa hyvin mielenkiintoinen!

Työelämän vastuullisuudesta. Haluan, että työpaikkani ottaa ympäristöasiat ja vastuullisuuden huomioon kaikessa toiminnassaan. Toisaalta on tärkeää pitää huolta koko ajan liiketoiminnan kannattavuudesta. Nämä tavoitteet eivät sulje toisiaan pois. Kannattava liiketoiminta säteilee hyvää myös ympärilleen ja tuo esimerkiksi verotuloja, joilla kehitetään yhteiskuntaa. Ja parhaassa tapauksessa luodaan lisää myös työpaikkoja.

Vastuullisuus arjessani. Rupesimme avopuolisoni kanssa ihan viherpiipertäjiksi noin puolitoista vuotta sitten – ja elämänlaatumme parani! Päätimme ensin, että turha autoilu loppuu ja muutimme rivitalosta Keski-Uudeltamaalta kerrostaloon Helsinkiin. Työpaikat ovat nyt lähempänä, ja autoilun tarve väheni niin paljon, että myimme toisen auton pois. Kuljemme useimmiten polkupyörällä ja julkisilla liikennevälineillä.  Toki lajittelemme myös ahkerasti ja käytämme vihreää sähköä.

Elina Pahkala ruutupaidassa.
”Suomi voisi korkean osaamisen maana olla kärjessä teknologioiden ja innovaatioiden kehittämisessä ja ongelmien ratkaisussa”, Elina Koski pohtii vastuullisuuden tulevaisuusnäkymiä.

”On tärkeää, että työmme on osa ratkaisua – ei osa ongelmaa”

Elina Koski, Krivatin tuotepäällikkö. Työskennellyt Erillisverkoissa vuodesta 2014 lähtien.

Vastuullisuus omassa työssäni. Krivat-tilannekuvapalvelu mahdollistaa turvallisuustoimijoiden tehokkaan yhteistyön. Näin ne selviytyvät ongelmatilanteista nopeasti ja pienin vahingoin. Krivatin tuotepäällikkönä pidän huolta palvelun vastuullisesta kehittämisestä. Vastuullinen ohjelmisto on hyvin suunniteltu ja pitkäikäinen. Krivat on ollut käytössä nyt noin kahdeksan vuotta ja toimii hyvin. Tällä hetkellä suunnittelemme siihen uudistuksia ja toteutamme niitä vähitellen.

Työelämän vastuullisuudesta. Jatkuva kasvun perässä juokseminen ei ole mielestäni koskaan ollut houkutteleva ajatus. Olen tällainen perusmilleniaali eli minulle on tosi tärkeää, että oma työnantajani toimii sekä työnantajana että palveluntuottajana vastuullisesti. Haluan että työpaikkamme on osa ratkaisua – ei osa ongelmaa.

Vastuullisuus arjessani. Naureskelen olevani kunnon ituhippi: kasvissyöjä, joka kulkee polkupyörällä miltei kaikkialle. Vain sydäntalvella tai todella pitkillä matkoilla käytän julkista liikennettä.

Pyrin kierrättämään kaiken mahdollisen enkä suosi pikamuotia tai osta turhia tavaroita. Annan lahjaksi itsetehtyjä villapaitoja, pipoja ja sukkia tai jollekin luontoa suojelevalle säätiölle tehdyn lahjoituksen. Yksinasujana voin tehdä päätökset itsenäisesti enkä joudu perustelemaan niitä muille.

En kuitenkaan ota vastuullisuusasioita liian vakavasti enkä tuomitse muita. Jokainen voi tehdä itselleen sopivat vastuullisuusvalinnat, ja pienilläkin valinnoilla on suuri merkitys kokonaisuuden kannalta. Kokonaisvaltaiseen ja pitkäkestoiseen muutokseen pääsee parhaiten pienten askelten taktiikalla. Vastuullisten valintojen tekemistä voi harjoitella arjessaan vähitellen. Lopulta siitä syntyy tapa, jota ei tarvitse enää erikseen ajatella.

Jari Knuutila värikkäässä ruutupaidassa.
”Vastuullisuus on iso sana. Toivottavasti vastuullisuuspuheessa pidetään myös maalaisjärki mukana”, Jari Knuutila sanoo.

”Työelämässä tärkeintä vastuullisuutta on nostaa ihminen keskiöön”

Jari Knuutila, johtava hankinta-asiantuntija. Työskennellyt Erillisverkoissa vuodesta 2018.

Vastuullisuus omassa työssäni. Hankintalaki ohjaa tarkasti valtio-omisteisen yhtiömme hankintoja. Ydinperiaatteemme on julkisten varojen säästäminen, mikä jo itsessään on vastuullista. Yhtiömme tärkeintä tehtävää ei kuitenkaan voi riskeerata, vaan meidän pitää pystyä tuottamaan turvallisuuskriittiset palvelut jatkuvasti. Kilpailutuskriteereissämme laatu nousee yleensä merkittävämmäksi kuin hinta.

Pyrimme vähentämään monia hankintojen haittavaikutuksia, kuten jätteiden määrää. Sitoutamme sopimustoimittajamme osallistumaan vastuullisuuskoulutukseemme ja edellytämme sitoutumista työ- ja ihmisoikeuksien noudattamiseen. Seuraamme tarkasti myös sopimustoimittajiemme taloudellista tilannetta, jotta voimme nopeasti reagoida mahdollisiin riskeihin.

Työelämän vastuullisuudesta. Tärkeintä on sosiaalinen vastuu, ihmisen nostaminen keskiöön ja ihmisarvoisen työn mahdollistaminen. Pitää huolehtia, että työolot ovat kaikille hyvät ja tasa-arvo toteutuu. Työ ei saisi olla ihmisen elämässä pääasia, vaan muustakin elämästä täytyy voida ja osata myös nauttia. Tärkeintä työnantajan vastuullisuutta on työkuorman jakaminen tasaisesti, ketään ei saa polttaa loppuun. Esihenkilön pitää arvostaa työntekijöitään kuulostelemalla tarkasti heidän jaksamistaan.

Vastuullisuus arjessani. En tee niinkään erillisiä vastuullisuustekoja, vaan yritän toimia maalaisjärjellä. Luotan, että suomalainen yhteiskunta on vastuullinen, koska asiat on määritelty lainsäädännössä ja yritysten tulee noudattaa toiminnassaan säädöksiä. Kierrätän normaalisti jätelainsäädännön mukaan. Käyn jonkin verran kirpputoreilla, kaiken ei tarvitse olla aina uusinta uutta. Vaatteita tai käyttötavaraa voi ostaa kierrätettynäkin.

Kati Tikkamäki hymyilee.
”Toivon, että jo lähitulevaisuudessa vastuullisuus nähdään osana työelämän ajattelu- ja toimintatapoja, ei niinkään erillisenä tehtävänä”, Kati Tikkamäki sanoo.

”Hienoa, että työnantajamme kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista”

Kati Tikkamäki, HRD-asiantuntija. Aloittanut Erillisverkoissa vuonna 2022.

 Vastuullisuus omassa työssäni. Työskentelen Erillisverkkojen HR-tiimissä HRD-asiantuntijana henkilöstön osaamisen kehittämisen ja rekrytoinnin parissa. Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja teemme jatkuvaa kehitystyötä tällä saralla. Olen mukana varmistamassa henkilöstön vastuullisuusosaamista. Olen esimerkiksi suunnitellut vastuullisuuspäällikkömme Mari Suokarin kanssa Eettiset toimintaperiaatteet -verkkokoulutuksen.

Rekrytoinneissa haluamme panostaa hyvään hakijakokemukseen ja tasa-arvoisuuteen. Seuraavaksi tavoitteenamme on kehittää systemaattista oppilaitosyhteistyötä tarjoamalla opiskelijoille yhä enemmän työllistymisen ja opinnäytetyön mahdollisuuksia.

Työelämän vastuullisuudesta. Olen erityisen tyytyväinen strategiaamme, jossa painotetaan, että olemme alan parhaita osaajia, ja työyhteisömme voi hyvin. Täällä nähdään siis hyvin tärkeänä työnantajan vastuu henkilöstöstä, sen hyvinvoinnista ja työntekijäkokemuksesta. Hienoa, että myös työntekijät ovat ylpeitä omasta työnantajastaan: näen ympärilläni tosi sitoutuneita ihmisiä, jotka tuntevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Vastuullisuus arjessani. Olen oman pohdintani perusteella päätynyt muutamiin helppoihin elämäntapavalintoihin. Olen vähentänyt radikaalisti lihansyöntiäni ja kiinnitän huomiota kulutustottumuksiini. Esimerkiksi vaateteollisuus on tosi iso päästöjen aiheuttaja, ja siksi ainakin osa vaatteista kannattaa ostaa käytettynä – tai ostaa mieluummin vähän ja hyvää.

Pääkaupunkiseudulla asuvana en tarvitse autoa, vaan voin käyttää joukkoliikennettä. Lentämistä olen miettinyt paljon. Olisi ihana matkustaa ja käydä uusissa paikoissa. Mutta pystynkö perustelemaan itselleni lentämisen tarpeellisuutta?

Lue lisää:

Vastuullisuustyö – positiivista kamppailua keskeneräisessä maailmassa

Vastuulliset tavoitteemme