alkuun

Vastuullisuustyö – positiivista kamppailua keskeneräisessä maailmassa

Vastuullisuuskeskusteluamme vaivaa usein mustavalkoisuus. Iso mahdollisuutemme on nostaa voimalla esille, kuinka yhteiskunnassamme tehdään joka päivä tekoja kestävämmän maailman puolesta, kirjoittaa Erillisverkkojen vastuullisuuspäällikkö Mari Suokari.
palvelut vaikutusselvitys vastuullisuus

Saimme keväällä mahdollisuuden osallistua Palvelualojen työnantajien (Palta) uudentyyppiseen selvitykseen palvelualojen nettovaikutuksesta maailmaan. Tutkimuksessa kartoitettiin yritysten sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tiedon tuotantoon.

Selvitys antaa kiinnostavan ulkopuolisen arvion Erillisverkkojen vaikutuksista maailmaan. Tulokset tarjoavat läpinäkyvyyttä toimintaamme ja innostavaa pohdittavaa vastuullisuustyön ammattilaisellekin.

Tutkimuksessa oli mukana 62 yritystä, joten vertailukohtia riittää sekä kotimaassa että selvityksen tarjoamassa globaalissa viitekehyksessä. Kolme poimintaani tuloksista vastuullisuustyöhön: ilo, keskeneräisyyden sietäminen ja tiedon jakaminen.

Mari Suokari istuu pöydän ääressä.
”Erillisverkkojen palveluilla vaikutamme taustalla turvalliseen ja toimivaan yhteiskuntaan.”

1. Ilo ja virkistys ovat osa vastuullisuutta

Oli ilahduttavaa, että palvelualojen selvityksessä tietoon ja terveyteen liittyvät kestävyysaspektit nousevat esille. Yleensähän ne jäävät sivuun, kun vastuullisuuskeskustelun tilan täyttävät ympäristö- ja yhteiskuntanäkökulmat.

Tulosten mukaan informaatio- ja viestintäalalla toimivat yritykset, kuten mediayhtiöt ja teleoperaattorit sekä viihde- ja virkistysalan yritykset, luovat ihmisille ilon ja merkityksen tunteita sisällöillään ja tarjoamalla yhteydet muihin ihmisiin. Näiden palvelujen merkitys on nykymaailmassa korostunutta, mikä nousi karusti esille myös Ukrainan sotatilanteessa.

Erillisverkkojen palveluilla vaikutamme taustalla turvalliseen ja toimivaan yhteiskuntaan. Tarjoamme esimerkiksi poliisille, pelastustoimelle, puolustusvoimille sekä sähköyhtiöille ict-palveluja luotettavaan viestintään. Näillä palveluillamme turvaamme ihmisille mahdollisuuden toimia ja kokea ilon ja merkityksen tunteita vakaassa yhteiskunnassa.

+38

Erillisverkkojen nettovaikuttavuusluku

2. Maailma ei ole mustavalkoinen

Lopputuloksen mukaan Erillisverkkojen nettovaikuttavuusluku on +38, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Luku kertoo, että olemme 38 prosenttia plussalla, kun käyttämiämme resursseja verrataan niiden tuottamaan hyötyyn. Tuloksemme on esimerkiksi Helsinkiin listautuneiden pörssiyritysten keskiarvoa -7 merkittävästi korkeampi. Ylitämme hienoisesti myös palvelualojen keskiarvon +30.

Tarjoamme kattavasti töitä, tuomme verotuloja ja palvelumme kokonaisuutena aiheuttavat vähän päästöjä tuottamaamme arvonlisään nähden. Tästä huolimatta meillä on edelleen tehtävää muun muassa päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa.

Tulokset kertovat myös siitä, että maailma ei ole mustavalkoinen eikä täydellistä ratkaisua heti ole. Kun keskityt johonkin, jokin muu asia ei saa samaa huomiota. Esimerkkinä käy digitalisaation mahdollistama etätyö, joka tekee hyvää ympäristölle, mutta vähentää ihmisten liikkuvuutta ja sosiaalisia kontakteja.

Näen esimerkiksi Erillisverkkojen hiilineutraalisuustavoitteen matkana. Perille pääsy siintää vuodessa 2035, ja matkalla on monta tarpeellista ja vaativaakin pysäkkiä. Tasapainoilemme vastuullisuustyössämme eri tavoitteiden välillä ja opimme koko ajan – maailma ei ole vielä valmis.

Toimintamallimme, jossa kaikki turvallisuusviranomaiset toimivat tehokkaasti yhteistyössä huoltovarmuutta tukevien yritysten ja kolmannen sektorin kanssa, on ainutlaatuinen kansallinen voimavaramme.

3. Kansallisesta toimintamallista globaaliin vaikuttavuuteen

Selvityksessä nousee uudella tavalla esille myös vaikuttavuutemme tietoon. Se kytkeytyy vahvasti suomalaiseen toimintamalliimme, jossa kaikki turvallisuusviranomaiset toimivat tehokkaasti yhteistyössä huoltovarmuutta tukevien yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.

Toimintamalli on ainutlaatuinen kansallinen voimavaramme, jolle Erillisverkkojen Virve-viranomaisverkko tarjoaa yhteisen työkalun ja operaattoriosaamisen. Yhteiskunnan voimavarat vastuullisesti yhdistävä tapa toimia on kerryttänyt meille paljon strategista ja käytännöllistä tietoutta. Siihen halutaan tulla tutustumaan myös maailmanlaajuisesti.

Globaalissa mittakaavassa kansallisesti tuotetun tiedon ja toimintamallin hyödyntäminen ei ole helppoa, koska yhteiskunnat ja niiden rakenteet ovat erilaisia. Jos saisimme monistettua Suomen mallia maailmalla, nettovaikuttavuutemme nousisi todennäköisesti huikeasti!

Vastuullisuustyö on Erillisverkoissa jokaisen työpöydällä. Ulkopuolinen näkökulma auttaa usein näkemään työn merkityksen kirkkaammin lasein.

Lue lisää:

Hoidamme tehtävämme yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden varmistajana

Palvelualojen nettovaikutus maailmaan -selvitys

Mari Suokari

Mari Suokari

Vastuullisuuspäällikkö Suomen Erillisverkot -konserni mari.suokari@erillisverkot.fi