alkuun

Sairaala hyötyy Krivatista päivittäin

Kuopion erityisvastuualue on Suomessa ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan toimija, joka hyödyntää Krivat-palvelua. Palvelun yhdessä hankkineen viiden sairaanhoitopiirin kokemukset ovat pelkästään myönteisiä.
krivat Krivat-palvelu KYS

Lokakuussa 2017 Pohjois-Savossa järjestetty Jäätyvä 2017 -harjoitus osoitti selvästi, kuinka hyödyllinen Krivat-järjestelmä on uhkakuvien toteutuessa. Poikkeuksellinen sää kun voi aiheuttaa häiriöitä niin sähkön- ja vedenjakeluun kuin tiedonkulkuunkin. Harjoitus vaikutti Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS) Krivatin käyttöön ottamiseen.

Kuopion erityisvastuualue on Suomessa ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan toimija, joka hyödyntää Krivat-palvelua.

”Harjoitus tosiaan nopeutti Krivatin ottamista meillä viime vuonna käyttöön. Kuopion erityisvastuualue on Suomessa ensimmäinen sosiaali- ja terveysalan toimija, joka hyödyntää Krivat-palvelua”, kertoo KYSin ensihoitokeskuksen viestipäällikkö Sami Haapamäki.

Viiden sairaanhoitopiirin yhteinen Krivat

Krivat-tilannekuvajärjestelmän hankinnassa olivat mukana KYSin erva-alueeseen kuuluvat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Itä-Savon ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirit. Verkottunut malli laajentaa toimintakenttää ja alentaa yhden toimijan kustannuksia.

KYS viestintäpäällikkö Sami Haapamäki.
Sami Haapamäki

Haapamäen mukaan järjestelmästä on hyötyä päivittäin. Kuopiossa sijaitsee johto- ja valmiuskeskus, jossa pystytään tukemaan kaupungin turvapalveluita. Jos esimerkiksi turvapuhelimista tulee laite- tai yhteysvikailmoituksia, Krivatista nähdään, onko puhelinoperaattoreilla häiriöitä jollain tietyllä alueella.

”Kyseessä voi olla matkapuhelinverkon tai myrskyn aiheuttama häiriö. Etenkin vanhukset käyttävät turvapuhelimia, joten niissä ilmenevät häiriöt voivat olla kohtalokkaita.”

Kotisairaanhoitokin osaa varautua säähän

Keskeiset toimijat osallistuvat viikoittain Ilmatieteenlaitoksen järjestämään sääbriiffiin. Tärkeää on ennakointi haastavissa sääolosuhteissa.

”Taannoin meillä oli ylimääräinen sääbriiffi, kun matalapaine lähestyi ja odotettavissa oli puuskaisia tuulia. Ensihoito- ja kotipalvelun sekä kotisairaanhoidon on hyvä varautua, jos vaikkapa teitä on poikki. Talvella Pohjois-Savoon tuli kerralla kymmeniä senttejä lunta, eikä harvaan asuttuja seutuja ehditty auraamaan, joten ensihoitoyksiköt varustettiin lapioilla”, kertoo Haapamäki.

Joka viikko järjestetään myös Krivat-palaveri, johon osallistuvat sairaanhoitopiirien ensihoidon kenttäjohtajat. Tilannekuvakokouksessa kartoitetaan, miten edellisviikko on sujunut ja mitä seuraavalla viikolla on mahdollisesti odotettavissa. Lisäksi on poliisin, pelastustoimen ja kaupungin edustajien kanssa viranomaispalaveri, jossa menneen ja seuraavan viikon tapahtumat arvioidaan.

Johtokeskuksen henkilötöä yhteisen työpöydän ääressä. Tilan seinällä näkyvät isot tilannekuvanäytöt.
KYSin johtokeskus on tiiviissä yhteistyössä vesihäiriön aikana. Vasemmalla näkyy tilannepäiväkirja.

 

”Mietimme etukäteen, millaisia resursseja esimerkiksi Tahkon juhannusfestivaali tai Kuopio Rock -tapahtuma vaativat.”

Musiikkitapahtuma. Isolla lavalla esiintyjä ja lavan edessä tiivis yleisömassa.
Krivat-palavereissa pohditaan myös tapahtumien vaatimia resursseja.

Monta tilannekuvaa yhdellä työkalulla

Eri toimijat on koulutettu Krivatin käyttöön. He hyödyntävät moniraportointialustaa, jossa esitetään tilannekuva ja jonne tietoa kerätään. Myös suuronnettomuuksiin osataan varautua. Haapamäen sanoin: maailmansota on jo selkäytimessä.

”Hyvän järjestelmän ansiosta tiedämme, onko teillä esteitä, matkapuhelinliikenteessä häiriöitä tai raiteilla onnettomuus. Yhden työkalun avulla saamme monta tilannekuvaa ja pystymme jakamaan tietoa.”

Krivat-järjestelmän avulla kriittisen infrastruktuurin viranomaiset ja organisaatiot pystyvät tehostamaan varautumista häiriötilanteisiin.

Jos kyseessä on liikenneonnettomuus, kelikamerasta saatetaan saada tilannekuva jo ennen kuin pelastus- ja ensihoitoyksiköt ehtivät paikalle. Kelikamera kertoo myös sääolosuhteet.

Toive: kaikki sote-toimijat mukaan

Haapamäki toivoo, että Krivatin käyttö laajentuisi entisestään. Mukaan pitäisi saada kaikki kriittiset toimijat ja viranomaiset, kuten poliisi, Puolustusvoimat, rajavartiolaitos, vesi- ja energiayhtiöt, kunnat ja kaupungit.

”Häiriötilanteessa yhteystietokannasta löytyisi heti esimerkiksi sähkölaitoksen valvomon numero ja tarkempia tietoja mahdollisesta viasta.”

Viestipäällikön mukaan myös tilannekuvan välittämiseen ja raportointiin liittyviä ominaisuuksia voisi kehittää visuaalisemmiksi. Karttojen zoomaustasoakin voisi parantaa.

”Kuitenkin hifistelyä tärkeämpää olisi, että sosiaali- ja terveysalan toimijat ottaisivat kiireesti Krivatin käyttöön. Näin pystyttäisiin varautumaan ja puuttumaan nopeasti kaikenlaisiin häiriötilanteisiin.”