alkuun

Lentotulli luottaa Virveen

Viranomaisten yhteinen viestintäjärjestelmä ja siihen liittyvät pelisäännöt ovat osoittaneet tarpeellisuutensa erityisesti häiriötilanteissa.
Lentotulli LTE Tulli

Boeing 777 niiaa Helsinki-Vantaan lentokentälle, suihkumoottorit mylvivät vielä hetken laskeutumisen jälkeen. Vastaavantyyppisiä koneita operoi Helsinki-Vantaalla päivässä noin 350. Koneiden mukana Suomeen saapuu ihmisten lisäksi erilaista tavaraa aina elektroniikasta, sähkölaitteisiin, varaosiin, elintarvikkeisiin ja lääkkeisiin.

Suomen rajat ylittävää tavara- ja ihmisvirran valvontaa hoitaa Suomen Tulli ja maamme päälentoasemalla erityisesti Lentotulli.

”Varmistamme markkinoille tulevien tuotteiden turvallisuutta, torjumme turvallisuutta uhkaavia tuoteväärennöksiä sekä paljastamme ja tutkimme toimintaamme liittyviä muita rikoksia, kuten huume-, salakuljetus- ja valmisteverorikoksia. Lisäksi Tullilla on oma rooli terrorismin torjunnassa”, Lentotullin tullipäällikkö Mika Pitkäniemi valottaa.

Pitkäniemi luotsaa Lentotullia, jossa hoidetaan nopeaan ja aikakriittiseen lentoliikenteeseen liittyviä tullitehtäviä ja -palveluita. Kansainväliset matkustajat, useat kansainväliset pikarahti- ja logistiikkayritykset sekä postiliikenne pitävät Pitkäniemen joukkoineen kiireisenä vuoden jokaisena päivänä.

Tiivistä yhteistyötä tullirikollisuuden torjunnassa

Moottoreiden mylvintä vaimenee, kun astuu sisään Postitulliin. Hallissa kiemurtelee hihna, jonka päällä liikkuu erilaisia kirjeitä ja paketteja. Suurin osa postista saa matkata rauhassa hihnan päällä kohti lajittelua. Sivuun on kuitenkin nostettu aseita, huumeita, räjähteitä, lääkeväärennöksiä ja piraattituotteita. Tavaraa, joka on tavalla tai toisella laitonta tai vaarallista.

”Tulli tekee kaikkien lentoliikenteen toimijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä tullirikollisuuden torjunnassa. Monet yritykset ovat erikoistuneet nettikaupan tavara- ja logistiikkatoimintaan. Nettikaupan erittäin suuri kasvu on ollut tullivalvonnan kannalta haastavaa, koska netissä voi tilata lähes mitä tahansa ja lähetyksistä ei saada etukäteistietoa vielä useaan vuoteen”, Pitkäniemi toteaa.

Ulkopuolisen silmiin postitullin kirjeet ja paketit näyttävät tavallisilta ja viattomilta. Tarvitaankin rautaista ammattitaitoa, kokemusta ja oikeanlaiset työkalut, jotta asiattomuudet saadaan seulottua massasta.

Pitkäniemen mukaan Lentotullissa havaitaan yleensä ensimmäisenä erilaiset laittomiin tavaroihin ja muuntohuumeisiin liittyvät uudet trendit ja muut viranomaisia kiinnostavat ilmiöt nopean syklin ja maailmanlaajuisen nettikaupan johdosta.

Yhteistyö myös poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa on sujuvaa ja välttämätöntä, osa arkea. Ammattislangilla kyse on PTR-yhteistyöstä (PoliisiTulliRaja).

Yhteistyö myös poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa on sujuvaa ja välttämätöntä, osa arkea.

”Operatiivisessa toiminnassa pääsemme kulkemaan toistemme tiloissa sujuvasti, teemme yhteisiä operaatioita, annamme toisillemme täsmäkoulutusta ja resurssitukea, pidämme yllä tilannekuvaa sekä suunnittelemme yhdessä tulevia toimintamalleja ja tilaratkaisuja, joilla varmistetaan tiivis yhteistyö ja viranomaistyön tehokkuus”, Pitkäniemi kertoo.

Kaksi Tullin työntekijää astelee Helsinki-Vantaan lentoaseman käytävällä.
Suomen rajat ylittävää tavara- ja ihmisvirran valvontaa päälentoasemallamme hoitaa Lentotulli. Kuva: Tulli

Tulli tarvitsee Virven nyt ja tulevaisuudessa

Tullissa turvallisuus ja varautuminen ovat toiminnan edellytyksiä. Viestinnän on toimittava kaikissa olosuhteissa. Tulli onkin rutinoitunut Virven käyttäjä. Myös Lentotullissa lentoliikenteen turvallisuusympäristö edellyttää luotettavia kriittisen viestinnän järjestelmiä.

”Tullin Virve-käyttö ei eroa muiden turvallisuusviranomaisten käyttötavoista. Samat ohjeet ja määräykset viranomaistoiminnassa koskevat myös Tullia. Virveä käytetään päivittäin kaikessa operatiivisessa työssä, myös yhdessä muun Suomen tullihenkilöstön kanssa”, tulliylitarkastaja Arto Pakarinen kertoo.

Lentotullissa Virveä käyttää operatiivisessa tehtävissä työskentelevä henkilöstö sekä esimiehet ja johtokeskus, jotka vastaavat tullitoimintojen hoitamisesta lentoasemalla.

Pakarisen mukaan kriittinen viestintätarve painottuu erityisesti häiriö- ja poikkeamatilanteisiin, jossa viranomaisten tilannekuvan perusteella tehdään päätökset muun muassa toiminnan suuntaamisesta, tehostamisesta tai yhteistyöstä.

”Lisäksi lentoasemalla sijaitsevan Tullin johtokeskuksen kannalta vastaavat tarpeet ovat koko Suomen osalta, jotta tehtävät saadaan tehtyä luotettavasti ja työturvallisesti kaikissa olosuhteissa”, toteaa Pitkäniemi.

Tulli tarvitsee Virveä nyt ja tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa viranomaisten kriittistä viestintää tuotetaan yhdessä kaupallisten verkko-operaattoreiden kanssa, ei enää vain viranomaisvoimin. Kaupalliset toimijat toteuttavat verkon infrastruktuurin ja Erillisverkot toteuttaa sen päälle viranomaisia palvelevat ratkaisut. Muun muassa 700 MHz -taajuuksilla toimitaan siis jatkossa yhdessä. Tällaisella uudentyyppisellä LTE-yhteistyöllä, varmistetaan että myös viranomaiset, Tulli mukaan luettuna, saa tulevaisuudessakin käyttöönsä ensiluokkaisen kriittisen viestinnän verkon ja palvelun.

Tullissa painotetaankin riittävän kaistan turvaamista viranomaisten viestiliikenteelle. Verkoista on löydyttävä tilaa kriittiselle viestinnälle aina, myös kuormitushuippujen aikana.