alkuun

Lehdistötiedote: Vuoden 2018 Timanttiteko-palkinto Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman toimeenpanolle

Turvallisuuskomitea on myöntänyt vuoden 2018 Timanttiteko-palkinnon Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman 2022 toimeenpanolle. Palkinto jaettiin Suomen Erillisverkot -konsernin järjestämässä turvallisuusalan ammattilaisten vuotuisessa yhteistyötapahtumassa Erve Foorumissa 21.3.2019.

Vuonna 2014 vahvistetun Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman tavoitteena on edistää ilmaston muuttumiseen liittyvien sää- ja ilmastoriskien hallintaa sekä muuta varautumista ilmastonmuutokseen. Suunnitelman toimeenpanoa koordinoi maa- ja metsätalousministeriön asettama laajapohjainen seurantaryhmä.

”Ilmastonmuutosta on hillittävä ja muutokseen on sopeuduttava kiireellisesti. Ilmastonmuutokseen varautuminen on ajankohtainen, koko yhteiskuntaa koskettava turvallisuusteko. Hanke tuo näkyväksi ilmastonmuutoksen vaikutuksen yhteiskunnan turvallisuuteen ja toimivuuteen, ja sen toimeenpano on esimerkki eri toimijoiden välisestä hienosta yhteistyöstä. Turvallisuus tehdään yhdessä – niin tässäkin työssä”, Suomen Erillisverkot -konsernin toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Sopeutumissuunnitelman hyväksymisen jälkeen on syntynyt jo kymmeniä innovatiivisia työkaluja ja hankkeita, jotka ovat vahvistaneet Suomen ilmastokestävyyttä ja tehostaneet muutosten ennakointia ja niihin varautumista. Yksi esimerkki konkreettisesta yhteistyön tuloksesta ovat kuntien käytössä olevat tulvakartat, joita hyödynnetään aktiivisesti muun muassa maankäytön ja pelastustoiminnan suunnittelussa.

Palkintokirjan vastaanotti Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman seurantaryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Saara Lilja-Rothsten maa- ja metsätalousministeriöstä. Rinnalleen palkintoa vastaanottamaan hän oli pyytänyt Ilmatieteen laitoksen, Suomen Kuntaliiton, Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEKin, Suomen ympäristökeskus SYKEn ja ympäristöministeriön edustajat.

”Valtioneuvoston periaatepäätöksenä julkaistu sopeutumissuunnitelma ja sen toimeenpanoon liittynyt viranomais-, tutkimus- ja muu yhteistyö ovat lisänneet merkittävästi tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja muutoksiin sopeutumiskeinoista. Yhteistyö seurantaryhmässä on sujunut kiitettävästi. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että ilmastonmuutokseen liittyvät sää- ja ilmastoriskit otettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa huomioon myös Kansallisessa riskiarviossa”, sanoo Lilja-Rothsten.

Turvallisuuskomitea myöntää Timanttiteko-palkinnon ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen esityksestä. Palkinto luovutettiin nyt jo 12. kerran esimerkilliselle toiminnalle, kehitystyölle tai innovaatiolle, jolla edistetään yhteiskunnan turvallisuutta.

Lisätietoa Timanttiteko-palkinnosta:
yleissihteeri Jari Kielenniva, Turvallisuuskomitean sihteeristö, p. 0295 140 702,
etunimi.sukunimi@turvallisuuskomitea.fi tai tk(at)turvallisuuskomitea.fi;
kts. myös https://www.erillisverkot.fi/yhteiskunnallinen_merkitys

Lisätietoa ilmastonmuutokseen varautumisesta: neuvotteleva virkamies Saara Lilja-Rothsten, maa- ja metsätalousministeriö, p. 029 516 2060, etunimi.sukunimi@mmm.fi