alkuun

Timanttiteko-palkinto tiedustelulain valmistelulle

Turvallisuuskomitea myöntää vuoden 2019 Timanttiteko-palkinnon tiedustelulainsäädännön valmistelulle. Valmistelutyötä tehnyttä laajaa joukkoa edustavat valmistelijat kolmesta ministeriöstä ja eduskunnasta.
kokonaisturvallisuus timanttiteko-palkinto viranomaisyhteistyö

Palkinnon saa yhteistyöhanke, joka on ollut yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta historiallinen sekä erittäin tärkeä ja laaja-alainen. ”Uudistuneella siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännöllä on merkittävällä tavalla edistetty poliisin ja puolustusvoimien mahdollisuuksia turvallisuustyön tekemisessä,” Turvallisuuskomitea perustelee. Laki tuli voimaan 1. kesäkuuta vuonna 2019.

Lainsäädännön valmistelussa työskenneltiin laajasti yli hallintorajojen. Palkinnon saajien edustajat ovat lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi ja neuvotteleva virkamies Heli Heikkola sisäministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Kosti Honkanen puolustusministeriöstä, kansliapäällikkö Tuula Majuri oikeusministeriöstä (nykyinen toimipaikka oikeuskanslerinvirasto) sekä valiokuntaneuvos Sami Manninen eduskunnasta.

Vaativa prosessi, hyvä yhteistyö

Turvallisuuskomitea myöntää kerran vuodessa Timanttiteko-palkinnon hankkeelle, joka esimerkillisellä tavalla edistää yhteiskunnan turvallisuutta. Esityksiä voivat tehdä ministeriöt omalta hallinnonalaltaan sekä huoltovarmuuskeskus, ja palkinnon jakamista koordinoi Erillisverkot. Palkinto jaetaan nyt 13:nnen kerran. Viime vuonna palkinnon sai kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma.

”Tiedustelulainsäädännön valmistelu täyttää palkinnon kriteerit erinomaisesti. Lait ovat erityisen tärkeitä esimerkiksi juuri nyt, kun elämme monin tavoin poikkeuksellisessa tilanteessa. Lainsäädäntö parantaa varautumisen selkänojaa, koska se antaa laajemmat tiedusteluvaltuudet sekä siviili- että sotilastiedustelulle”, Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen sanoo.

Timanttiteko-palkinnon diplomi.
Timanttiteko-palkinto jaetaan nyt 13:nnen kerran.

Tiedustelulakien tavoitteena on varmistaa viranomaisten tiedusteluvalmiudet, kun yhteiskuntaan ja kansalaisiin kohdistuu vakavia uhkia. Lakien valmistelutyö oli vaativa prosessi, mutta lopulta lait saivat laajan tuen kansanedustajilta ja kansalaisilta.

”Seitsemän vuotta kestänyt valmisteluprosessi hoidettiin esimerkillisesti. Se vaati paljon jalkatyötä, syvällistä asiantuntemusta sekä laajaa yhteistyötä. Tämä on se suunta, johon lainsäädäntötyö on ylipäätään menossa: pärjäämme kyllä varautumisessa, mutta se edellyttää hyvää yhteistyötä yli hallinnonrajojen”, Vesa Valtonen sanoo.

Historiallinen valmistelutyö muistetaan

Timanttiteko-palkinnon jakamista koordinoi Suomen Erillisverkot, jonka ydintehtävä on turvata yhteiskunnan kriittistä viestintää ja johtamista kaikissa olosuhteissa. Tiedustelulakien valmistelutyön palkitseminen oli toimitusjohtaja Timo Lehtimäen mielestä tärkeä huomionosoitus.

”Meidän on turvattava Suomen digitaalinen itsenäisyys, ja tiedustelulakien säätäminen oli sillä tiellä välttämätön askel. Tiedustelulait säädettiin hyvän valmistelun ja parlamentaarisen päätöksenteon huolellisessa prosessissa. Näin aukesi solmu, joka oli lakien puuttuessa päässyt syntymään. On hyvä, että tiedustelutoiminnan tarpeellisuus nykymaailmassa tunnustettiin ja että tämä tietenkin tehtiin yksityisyyden suojaa ja perustuslakia kunnioittaen”, Timo Lehtimäki sanoo.

Vaikeuskerroin oli kova, eikä vähiten tiedustelulakeihin liittyvien poliittisten intohimojen ja mediahuomion vuoksi

Palkinnonsaajille tunnustus on mieluisa osoitus siitä, että työryhmän laajaa ja moniulotteista työtä arvostetaan.

”Oli hienoa olla mukana tässä historiallisestikin poikkeuksellisessa hankkeessa, kun Suomen perustuslakia muutettiin kiireellisessä järjestyksessä. Lakia valmisteli useampi työryhmä samaan aikaan, ja parlamentaarinen seurantaryhmä toimi tässä työssä eräänlaisena sateenvarjona. Eri ministeriöissä valmistelluissa laeissa oli paljon yhteensovittamista ja juridisia haasteita, ja myös aikataulu tuotti paineita”, lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi sisäministeriöstä sanoo.

Sisäministeriön neuvotteleva virkamies Heli Heikkola piti kokemusta myös urallaan erittäin tärkeänä ja mielenkiintoisena.

”Vaikeuskerroin oli kova, eikä vähiten tiedustelulakeihin liittyvien poliittisten intohimojen ja mediahuomion vuoksi”, Heli Heikkola sanoo.

Valiokuntaneuvos Sami Manninen pitää lainvalmisteluprosessia hyvänä esimerkkinä yhteistyöstä, johon Suomessa parhaimmillaan kyetään.

”Työn suunnittelu hoidettiin tässä projektissa esimerkillisen hyvin. Oli olennaista, että työlle oli etukäteen kohdennettu tekijät. Seitsemän vuotta vaatinut valmistelutyö sujui siksi niin hyvin”, Manninen sanoo.

Palkinto luovutetaan 19. maaliskuuta, mutta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi ilman palkintojenjakotilaisuutta.

Lue myös: Yhteiskunnallinen merkitys

Timanttiteko-palkinto

  • Turvallisuuskomitean jakama vuosittainen palkinto esimerkilliselle toiminnalle, kehitystyölle ja innovaatioille, joilla edistetään yhteiskunnan turvallisuutta.
  • Esityksiä palkinnon saajasta voivat tehdä ministeriöt hallinnonaloiltaan ja Huoltovarmuuskeskus.
  • Timanttiteko-palkinto myönnettiin nyt 13:nnen kerran. Viime vuonna tunnustuksen sai eri hallinnonalojen yhteistyöryhmä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Vuoden 2017 Timanttiteko-palkinnon sai Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen KUJA-projekti.