alkuun

Critical Communications World tulee Suomeen: nähdäänkö Messukeskuksessa kriittisen viestinnän ”Google-hetki”?

Pohjoismaissa viranomaiskaveria ei jätetä. Toukokuisessa Messukeskuksessa demonstroidaan ”sen verran suuren mittaluokan onnettomuus, että siihen tarvitaan lisäapua naapurimaista” – ja näytetään, miten rasvatusti yhteistyö näissä tilanteissa Pohjoismaissa sujuu. Demo on osa 23.–25. toukokuuta Helsingissä järjestettävää Critical Communications World -tapahtumaa, joka kerää maailman kovimmat kriittisen viestinnän osaajat alan ajankohtaisten aiheiden äärelle.
kokonaisturvallisuus viranomaisviestintä viranomaisyhteistyö

Toukokuisessa Pasilassa kuullaan betonielementeistä kaikuvan talitintin titityyn ja IC-junien saapumiskuulutuksien lisäksi myös globaalisti painavaa ja kriittisen tärkeää keskustelua. Suomi ja Erillisverkot nimittäin isännöi ensimmäistä kertaa kriittisen viestinnän alan merkittävimpänä tapahtumana pidettyä Critical Communications Worldia (CCW) 23.–25. toukokuuta Messukeskuksessa.

Critical Communications World kerää vuosittain kriittisen viestinnän edistyksellisimmät lippulaivat ja silmäätekevimmät kehittäjät alan polttavimpien puheenvuorojen ja yhteisten keskusteluiden äärelle. Tapahtumaan odotetaan Erillisverkkojen kaltaisia turvallisuustoimijoita, käyttäjäorganisaatioita, palveluntarjoajia sekä esimerkiksi verkko-, päätelaite- ja sovellusvalmistajia.

Millaisiin kehitysloikkiin kriisivuodet ja maailmantilanne ovat pakottaneet? Miten rajat ylittävät uhat ja onnettomuudet hoidetaan yhteistyöllä? Millaisia innovaatioita tarvitaan ja millainen on ”alan Google-hetki”? Muun muassa näiden kysymysten polttopiste osoittaa toukokuussa Pasilaan.

Meillä viranomaiskaveria ei jätetä

Suomi on kaiken kaikkiaan ollut hyvin merkittävä toimija kriittisen viestinnän ja turvallisuusintensiivisten ICT-palveluiden kehityksessä. Pienessä maassa yhteistyön merkitys ja ”kaveria ei jätetä” -ajattelu ovat korostuneet aina. Myös turvallisuudessa on totuttu puhaltamaan yhteen hiileen, ja apua on annettu niin viranomaisten ja yritysten kesken kuin rajojenkin yli.

TCCA:n varapuheenjohtaja Tero Pesonen pitää osaamisen jakamista erityisen tärkeänä kriittisessä viestinnässä.

”Koska turvallisuuskommunikaatiosektori on pieni suhteessa kuluttajiin, meidän on toimittava globaalisti yhdessä. Viranomaistoiminta lisäksi rahoitetaan yhteisistä verorahoista. Siksi meidän on yhteisössä otettava vastuu siitä, ettemme keksi samaa pyörää moneen kertaan, vaan jaamme osaamista ja innovaatioita yhteistyössä”, TCCA:n varapuheenjohtaja ja kriittisen laajakaistaviestintäryhmän vetäjä Tero Pesonen kertoo.

Suomalaiset viranomaiset ja yritykset ovat tuoneet keskinäistä luottamustaan ja yhteistyötään esille myös Critical Communications Worldissa, jossa Suomella on ollut oma paviljonki jo vuodesta 2016 lähtien. Suomalaisesta toimintavasta erityisen tekee muun muassa se, että tietyissä tilanteissa toinen viranomainen pystyy tarvittaessa paikkaamaan toista – esimerkiksi antamalla ensivaiheen ensiapua ennen ensihoitoyksikköä. Suomessa järjestettävän tapahtuman teemaksi ja sloganiksi valikoituikin tästä syystä yhteistyö, ”Success in cooperation”.

Pohjoismaat yhteistyön edelläkävijöitä: viranomaisdemonstraatio käy läpi tositoimet

Yksi tapahtuman kohokohdista on ensimmäistä kertaa toteutettava viranomaisdemonstraatio, joka kuvaa viranomaisten välistä yhteistyötä ja viestintää onnettomuustilanteessa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhteistyötä tehdään maiden välillä paljon – rajan läheisyydessä jopa päivittäin. Suomen viranomaiskentältä mukana demonstraatiossa on pelastustoimi, poliisi, terveystoimi, Rajavartiolaitos ja Hätäkeskuslaitos.

Erillisverkkojen avainasiakkuuspäällikkö Harri Virtanen
Erillisverkkojen avainasiakkuuspäällikkö Harri Virtasen mukaan viranomaisten yhteistyön tärkeys korostuu esimerkiksi sään ääriolosuhteissa.

”Demonstraatiossa pyritään kuvaamaan viranomaisten toimintaa pohjoisessa Suomessa. Luomme tilanteen, jossa sattuu sen verran suuren mittaluokan onnettomuus, että siihen tarvitaan lisäapua naapurimaista”, Erillisverkkojen avainasiakkuuspäällikkö Harri Virtanen avaa.

Demonstraatiossa käydään läpi, minkälaista viestintää tilanteen hoitamiseen käytännössä tarvitaan ja minkälaisilla viestintävälineillä kommunikoidaan. Demonstraatiossa on mukana muun muassa Erillisverkkojen Virve- ja Virve 2 -päätelaitteita sekä ryhmävideopalvelu. Lisäksi viranomaiset tuovat mukaan omaa kalustoaan – muun muassa pelastustoimi johtoauton, poliisi moottoripyörän ja hätäkeskus päivystäjän työpisteen. Näiden avulla mennään läpi koko auttamisen ketju hätäkeskuksesta kenttätoimijoihin ja kentältä sairaalaan.

Suomen, Ruotsin ja Norjan viranomaiset pystyvät toimimaan yhteistyössä toistensa alueilla maiden välisen verkkovierailun avulla: tämä tarkoittaa sitä, että Virve-päätelaitteella voidaan mennä esimerkiksi Ruotsin vastaavaan Rakel-viranomaisverkkoon ja viestiä siellä tietyissä puheryhmissä. Tämä ei ole yleinen käytäntö TETRA-teknologiaa hyödyntävien turvallisuusviranomaisten keskuudessa, vaan Pohjoismaat ovat tässä edelläkävijöitä. Demonstraatiossa nähdään ja kuullaan myös, kuinka viestintään voidaan osallistua tänä päivänä myös Virve 2 -päätelaitteilla osana yhteistä kommunikaatiota TETRA- ja 4G-/5G-verkkojen välillä.

”Muun muassa lisääntyvien sään ääriolosuhteiden yhteydessä on todella hienoa ja tärkeää, että meillä on olemassa järjestelmä, jonka avulla pystymme avunantotehtävissä kommunikoimaan yhdessä”, Virtanen sanoo.

Alan ”Google-hetki” ei ole enää kaukana

Alan osaajat yhteen kokoavassa CCW:ssä eri tahot oppivat toisiltaan, ja samalla koko ala kehittyy. Tapahtuman konferenssipuolella on neljä teemaa: viranomaisten yhteistyö, viranomaisten ja alan teollisuuden välinen yhteistyö, innovaatioyhteistyö ja kyberturvallisuus. Esityksissä ja paneelikeskusteluissa käydään läpi alan ilmiöitä monelta eri tasolta, niin yhteiskunnalliselta ja poliittiselta kuin teknisemmältäkin.

”Uskon, että tällä sektorilla niin sanottu Google-hetki on tulossa hyvin pian. Ennen Googlea kukaan ei osannut käsittää, millainen maailma on Googlen tulemisen jälkeen. Kun se tuli, kaikkien mielestä oli aivan luonnollista, että totta kai se on näin. Toivon, että tämä meidän alaamme mullistava asia kirkastuisi CCW:ssä”, Pesonen pohtii.

Critical Communications World (CCW) 23.–25.5.2023

  • Jokavuotinen globaali tapahtuma, jonka järjestää kriittisen viranomaisviestinnän kansainvälisen etujärjestö TCCA.
  • Vuonna 2023 tapahtumapaikkana on ensimmäistä kertaa Suomi.
  • Kävijät kriittisen viestinnän toimijoita eri puolilta maailmaa, erityisesti turvallisuusviranomaisia mutta myös liikenteen, kriittisen infrastruktuurin ja kaivannaisteollisuuden edustajia.
  • Tapahtumaan odotetaan 3000–5000 osallistujaa.
  • Järjestettiin ensimmäisen kerran Berliinissä vuonna 1998, jolloin tapahtuman nimi oli Tetra World Congress.