alkuun

Krivat kohensi Turku Energian reagointikykyä

Kattavampi tilannekuva tehostaa sähkö- ja lämpöyhtiön toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua.
krivat Tilannekuvapalvelu

Turun seudulla lämpöä ja sähköä tuottava Turku Energia lähti maaliskuun alussa mukaan Krivat-palvelun käyttäjäksi. Se on ensimmäinen Krivat-perheeseen liittynyt ison kaupungin energiayhtiö.

Turku Energia on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä: liikevaihto on 240 miljoonaa euroa ja työntekijöitä lähes 300. Krivat on vastaus moneen tarpeeseen. Tietojärjestelmien asennuksen jälkeen yrityksen molemmat valvomot tuottavat tietoa yhteiseen palveluun.

Laki vaatii tiedonjakoa

Sähkömarkkinalain säädökset vuodelta 2013 ovat tärkeä kannuste Krivatiin liittymiselle. Laki edellyttää sähköyhtiöitä jakamaan vikatietojaan aiempaa kattavammin ja toimimaan häiriötilanteissa entistä tehokkaammin viranomaisten kanssa.

”Krivat täydentää hyvin eri osapuolten valvomoiden välistä tiedonkulkua. Turun seudulla muun muassa pelastuslaitos on mukana Krivatissa. Jatkossa meillä on paremmat edellytykset yhteistyölle. Odotamme myös, että saamme Krivatin avulla paremmin tietoa kantaverkon tapahtumista”, Turku Energia Sähköverkot Oy:n käyttöpäällikkö Harri Salminen kertoo tavoitteista.

Ilmatieteen laitoksen Krivatissa jakama tarkka ja poikkeustilanteissa tiiviiseen tahtiin päivittyvä säätieto on sähkölaitokselle tärkeää. Koska Turku Energia ottaa Krivatin käyttöön koko konsernina, myös eri toimipisteiden sisäinen tiedonkulku paranee.

Turku Energia Sähköverkot Oy:n käyttöpäällikkö Harri Salminen.
”Odotamme, että saamme Krivatin myötä tietoa myös kyberturvallisuuteen liittyvistä uhkista ja niihin varautumisesta”, Harri Salminen sanoo.

Informaatiota kaikille sidosryhmille

Turku Energia jakaa Krivatin avulla tietoa sähköverkon häiriötilanteista ja siitä, kuinka niistä on palauduttu. Sähköverkkotoiminnalla on 24/7-käyttökeskus, jonka toiminnasta vastaa kuusi henkilöä.

”Käyttötoiminnan lisäksi vastaamme verkon kunnossapidosta ja vikojen korjauksesta. Sähköasemamme, ja nykyään myös yhä useampi muuntamomme, on kauko-ohjauksen piirissä. Tämä nopeuttaa vikojen selvittämistä ja korjaamista”, Harri Salminen kertoo.

”Sähköverkon toiminnasta tiedottaminen asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan on tärkeä osa työtämme. Olemme tähän saakka jakaneet tietoa internetissä olevassa keskeytysinfo-palvelussa. Internetin ulkopuolella toimiva Krivat varmistaa tiedonkulkua ja sen puitteissa luodaan yhtenäinen tilannekuva eri toimijoiden jakamasta tiedosta.”

”Häiriötilanteissa tietojen välityksen pitää olla mahdollisimman automaattista.”

Vuorossa olevilla käyttömestareilla on vika- ja häiriötilanteissa kädet täynnä töitä, kun he käynnistävät vianselvitystä.

”Näissä tilanteissa tietojen välityksen pitää olla mahdollisimman automaattista. Ensin lähtee viesti, jossa todetaan vikatilanne ja se, että olemme selvittämässä sitä. Heti kun tiedämme, kerromme myös vian syyn ja annamme arvion tilanteen kestosta.”

Kokeilulla liikkeelle

Krivatiin osallistujille avoin ja tasapuolinen hinnoittelu on Salmisen mieleen. Samoin se, että lähtökustannus on kohtuullinen ja järjestelmästä saatuja hyötyjä voidaan arvioida esimerkiksi puolen vuoden kokeilulla ilman pitkäaikaista sitoutumista.

”Lähdemme liikkeelle pienellä käyttäjämäärällä ja tutustumme järjestelmään.”

Krivatin tuomia suoria taloudellisia hyötyjä on vaikea mitata, mutta odotukset välillisille hyödyille ovat korkealla.

”Asiakastyytyväisyys ja sidosryhmien tiedottaminen on meille tärkeä asia. Uskomme, että voimme Krivatin avulla ylläpitää korkeaa asiakastyytyväisyyden tasoa. Nopea toiminta ja asioista kertominen ongelmatilanteissa ovat tärkeä osa hyvää asiakaspalvelua”, Salminen sanoo.

Krivat-toimintaan on liittynyt 22 pelastuslaitosta sekä kymmenkunta muuta toimijaa. Mukana on muun muassa kolme teleoperaattoria, Suomen Erillisverkot, Ilmatieteen laitos, Viestintävirasto, Caruna sekä kantaverkkoyhtiö Fingrid.