alkuun

Kimmo Kohvakka: Turvallisuuden takaamiseksi tarvitaan uusia valmiuksia

Ilmastonmuutos ja maailmanpolitiikan epävakaus luovat paineita myös Suomen turvallisuustoiminnalle. ”On entistä tärkeämpää, että teemme asioita yhdessä ja varaudumme uhkiin ennalta”, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoo.
kokonaisturvallisuus turvallisuustoimijoiden yhteistyö turvallisuustrendit 2020-luvulla

Vuodenvaihteen lomatkaan eivät päästäneet työasioita kokonaan sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakan ajatuksista. Australian tuhoisat metsäpalot sekä suurvaltapolitiikan kriisiytyminen huolestuttavat myös meillä.

Suomen kansallinen riskiarvio eli uhkakuvien lista päivitettiin kaksi vuotta sitten. Lista sisältää parikymmentä potentiaalista uhkaa alkaen terroristisesta iskusta aina ydinvoimalaonnettomuuteen Suomessa tai lähialueilla.

Kuvassa Kimmo Kohvakka sekä teksti jossa kerrotaan, että tässä juttusarjassa asiantuntijat kertovat turvallisuusalan ajankohtaisista asioista ja tulevaisuuden näkymistä.

”Riskiarviomme pätee edelleen, mutta juuri nyt maailmalla puhjenneet kriisit ovat luoneet uudenlaista epävarmuutta ja -vakautta. Turvallisuustoimijoilta vaaditaan paljon, ja globaali yhteistyö on entistäkin välttämättömämpää”, sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoo.

Ilmastonmuutos pakottaa varautumaan

Ilmastonmuutoksen ennustetut seuraukset herättävät monenlaisia ajatuksia pelastusylijohtajassa.

”Tulevaisuudessa kärsimme todennäköisesti yhä enemmän äärimmäisistä sääilmiöistä, kuten kuivuudesta ja siihen liittyvistä laajoista metsäpaloista sekä myrskyistä ja tulvista. Ne kaikki näkyvät konkreettisesti pelastustoimijoiden työssä. Ilmiöt ovat jo täällä, ja meidän on asennoiduttava ja varauduttava kaikkeen”, Kimmo Kohvakka sanoo.

Vaikka tekisimme mitä, joudumme tekemisiin ääri-ilmiöiden kanssa.

Hän on samaan aikaan sekä optimisti että realisti luonnonilmiöihin varautumisessa: ”Vaikka tekisimme mitä, joudumme tekemisiin ääri-ilmiöiden kanssa. Luotan kuitenkin teknologian ja osaamisen kehittymiseen”, Kohvakka sanoo.

Turvallisuustalkoissa kaikki mukana

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka kiittelee Suomen julkisen ja yksityisen sektorin pitkää yhteistyöperinnettä, joka toimii erinomaisesti myös
varautumisessa ja turvallisuuden luomisessa.

”Kaikki ovat näissä talkoissa mukana”, Kohvakka sanoo.

Teknologiassa hän näkee sekä uhkia että mahdollisuuksia. Uusi teknologia esimerkiksi autoissa ja lämmitysjärjestelmissä haastaa
pelastustoimen oppimaan ja hallitsemaan uudenlaiset tilanteet.

”Toisaalta tekniset innovaatiot, joita esimerkiksi Erillisverkkojen alustalla kehitetään, auttavat tilannekuvan ja turvallisuuskriittisen
viestinnän hankkeissa”, Kohvakka sanoo.

Pelastustoimi on viranomaisverkko Virven vakituinen ja suuri käyttäjäryhmä: viranomaisverkko on aktiivisesti käytössä päivittäin. Kun uuden sukupolven Virve 2.0 otetaan käyttöön lähivuosina, sen saumaton käyttöönotto on tärkeää varmistaa. ”On hyvin merkittävä asia, että viranomaisverkko uudistuu, mikä on otettu huomioon myös hallitusohjelmassa. Virven on toimittava kaikissa oloissa maalla, merellä ja ilmassa”, pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sanoo.

Kolme trendiä tulevalle vuosikymmenelle

    <start=”1″>

  1. Ilmastokriisit ovat tulleet jäädäkseen, ja niihin on varauduttava entistä paremmin.
  2. Teknologia aiheuttaa sekä uusia uhkia että mahdollisuuksia.
  3. Suomalainen yhteistyö eli julkisten ja yksityisten tahojen tapa toimia yhdessä turvallisuuden ja varautumisen asialla on tehokas ja kansainvälisesti arvostettu malli.

Lue lisää:

Tomi Lounema: Yhteishenki on tärkeä osa huoltovarmuutta

Mika Susi: Osaajapula uhkaa kyberturvallisuusalaa

Teija Tiilikainen: Hybridivaikuttaminen on kylmäävän laajaa

Timo Lehtimäki: Digitaalinen itsenäisyys täytyy turvata