alkuun

Johtotiedon palvelu auttaa metsätöissä, katso video

Metsäkoneen ohjaamosta on usein vaikea hahmottaa, missä työskentelyalueen sähkö- ja puhelinlinjat kulkevat. Katso videolta, miten metsätyöntekijä hyödyntää Johtotiedon palvelua.
hakkuualueen avojohdot ilmajohdot Johtotieto

Puiden keskellä työskentelevän metsäkoneen ohjaamosta on käytännössä mahdotonta hahmottaa työskentelyalueella kulkevien sähkö- ja puhelinlinjojen tarkkaa sijaintia. Ilmajohdot hukkuvat helposti puuston ja oksien sekaan, jolloin pitkien runkojen kaatamisen vaatiman suojaetäisyyden ja oikean kaatosuunnan arviointi on vaikeaa tottuneellekin kuljettajalle.

Suomen Erillisverkkoihin kuuluva Johtotieto toimittaa hakkuualueella sijaitsevista avojohdoista metsätyökoneen karttanäytölle linjakartan, joka koneen gps-paikannettuun sijaintiin yhdistettynä näyttää kulloisenkin etäisyyden linjoihin nähden. Oheisella videolla pyhtääläinen metsäkoneurakoitsija Jani Jokela esittelee työmaataan, jossa vaaditaan poikkeuksellista tarkkuutta useiden alueella risteävien sähkö- ja puhelinlinjojen takia.

Katso video: