alkuun

Vuoden 2017 Timanttiteko-palkinto Kuntien jatkuvuudenhallinta­projektikokonaisuudelle (KUJA-projekti)

Turvallisuuskomitea on myöntänyt vuoden 2017 Timanttiteko-palkinnon Kuntien jatkuvuudenhallintaprojektikokonaisuudelle (KUJA). Palkinto jaettiin Suomen Erillisverkot -konsernin järjestämässä kriittisen viestinnän ja turvallisuusalan ammattilaisten Erve Foorumissa 14.3.2018.

KUJA-projektia on toteutettu kahdessa vaiheessa. Vuosina 2014–2016 pääpaino oli kuntien sisäisessä varautumisessa ja palveluiden jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä sekä jalkauttamisessa. Vuosina 2017–2019 keskitytään maakunnan ja kuntien välisen varautumisyhteistyön sekä KUJA-konseptin työvälineiden ja käytön kehittämiseen.

”Jo viisi vuotta sitten tiedostettiin, että tulevaisuudessa yhteiskunnan ja sen eri toimijoiden varautumisen onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää ovat yhtenäiset toimintamallit sekä työkalut, jotka ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä. Tätä haastetta KUJA-projektissa lähdettiin aikanaan ratkaisemaan ja hanke sai kuntakentässä heti tuoreeltaan erittäin myönteisen vastaanoton”, toteaa hankkeen ensimmäinen projektipäällikkö Jaakko Pekki.

”Huoltovarmuuskeskus ja Suomen Kuntaliitto ovat tehneet pitkään yhteistyötä kuntien ja kunnallisten toimijoiden sekä kuntayhtymien valmius- ja varautumistyön edistämiseksi. Kuntien jatkuvuudenhallinnan KUJA-projekti oli luonnollinen ja erittäin menestykselliseksi osoittautunut jatkumo tälle yhteistyölle. Kehitetyt toimintamallit ja kuntatasoilla toteutetut toimenpiteet ovat voimakkaasti lisänneet tietoisuutta ja kehittäneet valmiustyötä erilaisten yhteiskuntaa koskevien, vakavien häiriötilanteiden kohtaamiseen”, korostaa Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola.

”Perinteinen riskienhallinta on tärkeää, mutta on ilo huomata yhä useammin maturiteettitason kasvaneen ja jatkuvuudenhallinnan nousseen keskiöön. Edellistäkin ilahduttavampaa on saada tätä ilosanomaa ja käytäntöjä eteenpäin valtakunnallisesti! KUJA-projekti on ollut erinomainen ja käytäntöön pureva tapa tähän työhön. Harvoin, mutta nyt voi todeta: on hyvä olla KUJAlla”, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Yhteiskunnan turvallisuutta edistämässä

Timanttiteko-palkinnon myöntää vuosittain Turvallisuuskomitea ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen esityksestä. Palkinto luovutettiin yhdennentoista kerran esimerkilliselle toiminnalle, kehitystyölle ja innovaatiolle, jolla edistetään yhteiskunnan turvallisuutta.

”Palkinnon myöntämisen kriteereinä arvioitiin muun muassa esitetyn toiminnan merkitystä väestön, yhteiskunnan tai valtion turvallisuudelle sekä moninaista hyödynnettävyyttä poikkihallinnollisesti. Lisäksi arvioitiin toiminnan tai sen tulosten kustannustehokkuutta, monistettavuutta ja innovatiivisuutta sekä ajankohtaisuutta. Näillä kriteereillä arvioituna KUJA-projekti nousi selkeästi ykköseksi”, Turvallisuuskomitean puheenjohtaja kansliapäällikkö Jukka Juusti toteaa.

Lisätietoja
Voit lukea lisää Erve Uutisista https://www.erillisverkot.fi/

Lisätietoa palkinnosta:
Turvallisuuskomitean sihteeristö
Jari Kielenniva, yleissihteeri
Puh. 0295 140 702, jari.kielenniva@turvallisuuskomitea.fi
Turvallisuuskomitean sihteeristö: tk(at)turvallisuuskomitea.fi

Suomen Kuntaliitto ry
Aki Pihlaja, projektipäällikkö, alueet ja yhdyskunnat -yksikkö
Puh. 09 771 2028, +358 40 163 2227, aki.pihlaja@kuntaliitto.fi
Kuntien ja maakuntien jatkuvuudenhallinta (KUJA2) -projektin toteuttaminen