alkuun

Turvallisuuden tekijät koolla

Erve Asiakas- ja Käyttäjäpäivät olivat jälleen menestys. Alan väki tapasi toisiaan, vaihtoi ajatuksia ja kuuli tulevaisuuden ratkaisuista.
Erve Asiakas- ja Käyttäjäpäivät kokonaisturvallisuus viranomaisviestintä

Turvallisuusalan asiantuntijat kokoontuivat jakamaan käyttäjäkokemuksia ja pohtimaan näkökulmia Erve Asiakas- ja Käyttäjäpäiville Vantaan Flamingoon 19.–20.11. Tapahtumassa olivat esillä myös alan tuotteet ja palvelut. Paikalla oli kahden päivän aikana noin 300 kriittisen viestinnän toimijaa.

Mika Perälä.
Turvavalvoja Mika Perälä, HKL.

Virve-puhelin tärkeä työkalu metrossa

HKL:n Herttoniemen turvavalvomossa työskentelevälle Mika Perälälle Virve-puhelin on jokapäiväinen työkalu. Metron valvomossa avataan vuorokaudessa keskimäärin 600 Virve-ryhmäpuhelua. Erillisverkkojen Asiakas- ja Käyttäjäpäiville osallistunut Perälä edustaa isohkoa, toimintaympäristönsä vuoksi vaativaa asiakasta, Helsingin kaupungin liikennelaitosta.

Turvavalvoja saa yhteydenottoja niin Palmian turvapalvelun vartijoilta kuin suoraan asiakkailtakin metron hätäkeskuslinjan kautta. Hätänumeroon soitetuista hälytyksistä tulee niin ikään tieto valvomoon, josta pyydetään metron kuljettajaa esimerkiksi pysäyttämään juna tietylle asemalle. Jokaisella asemalla on asemakohtaisia järjestyksenvalvojia, ja metrojunissa on omat liikkuvat partionsa.

”Kiire ei katso viikonpäivää, mutta ilta-ajat ovat kiireisimpiä. Häiriökäyttäytyminen on silloin metrossa yleistä”, Mika Perälä kertoo.

Valvomoon tulevat hälytykset kuvastavat inhimillisen elämän koko kirjoa. Kyse voi olla sairauskohtauksesta, humalaisesta riehujasta tai kadonneesta omaisuudesta. Raskaimpia työtehtäviä ovat ne, joissa joku on jäänyt metrojunan alle, joko tahattomasti tai tahallaan.

Perälälle Virve-puhelin on yksi tärkeimmistä työkaluista. Metron turvallisuusvalvonta ja liikenteenohjaus ovatkin satoine käyttäjineen Virve-puhelimen isoja asiakkaita. Perälä luonnehtii viranomaisverkkoa varmaksi, nopeaksi, yksinkertaiseksi ja luotettavaksi.

Ongelmia on ilmennyt joskus lähinnä verkkoyhteyksissä, sillä maan alla toimittaessa yhteyskatkoja ei voi kokonaan välttää. Kun metrojuna liikkuu reitillään lännen ja idän välillä, viestinnän tukiasema vaihtuu usein, ja näissä nivelkohdissa on ajoittain hetkellisiä häiriöitä.

”Hyvällä suunnittelulla ja varmistuksilla yhteysongelmat on saatu minimoitua. Nykyiset puhelinmallit ovat myös käteviä käyttää”, Perälä kiittää.

Ilona Erhiö.
Käyttöpäällikkö Ilona Erhiö, Vantaan Energia Sähköverkot.

Sähkönjakelussa tarvitaan tilannekuvaa

Käyttöpäällikkö Ilona Erhiöllä Vantaan Energia Sähköverkoista on kokemusta sekä Virven että Krivatin käytöstä. Virve-puhelin on tällä hetkellä käytössä valvomoiden välisessä viestinnässä ja varautumisen työtehtävissä toimivilla henkilöillä. Krivat taas on tulossa sähkönjakelussa tärkeäksi tilannejohtamisen työkaluksi.

EU:n lainsäädännön mukaisesti Suomessakin on 18.12.2022 lähtien pystyttävä pitämään yllä sähkönpalauttamiseen tarvittavia kriittisiä tietoliikenneyhteyksiä 24 tuntia, vaikka sähkönjakelu ei toimisikaan.

”Kun vaatimukset sähköverkon häiriötilanteiden viestintävalmiudesta tiukentuvat, tarvitsemme hyvää palvelualustaa tilannekuvan jakamiseen. Korkean varautumisen KoVa-hanke on siksi hyvin tarpeellinen”, Ilona Erhiö sanoo.

Pääkaupunkiseudun sähköyhtiöt ovatkin jo harjoitelleet suurhäiriön varalta Krivatin käyttämistä. Vantaan Energian Sähköverkot on ollut mukana sen kehittämisessä alusta lähtien jo useiden vuosien ajan.

Ilona Erhiön mielestä Krivatia tulisikin käyttää kaikissa harjoituksissa, jolloin kehityskohteet tulisivat selvästi ilmi ja esimerkiksi käyttömukavuutta voitaisiin parantaa.

Leena-Mari Tanskanen.
Viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen, Valtori.

Pilvipalveluiden turvallisuus kiinnostaa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen käsittelee toisinaan omassa työssään turvallisuuskriittistä tietoa, josta osa kulkee hallinnon turvallisuusverkko TUVEn sisällä. Valtorissa luokitellun tiedon käsittelyyn on selkeät linjaukset ja vakiintuneet toimintatavat.

”Meille kiinnostava ja jatkuvasti ajankohtainen kysymys on valinta pilvipalveluiden ja on-premises-ratkaisujen välillä. Osa tiedosta on järkevää sijoittaa pilveen, mutta mitä ja millaiseen – siitä keskustellaan paljon. Siksi alustus pilvipalveluiden turvallisuuskriteereistä kiinnosti minua erityisesti”, Tanskanen kertoo.

Viestintää johtava Tanskanen pyrkii lisäämään yhteistyötä Erillisverkkojen viestinnän kanssa – yhteisiä rajapintoja on paljon. Noin 30 paikkakunnalla toimiva Valtori joutuu jatkuvasti tasapainoilemaan erityisesti palveluiden turvallisuuden ja käytettävyyden välillä.

”Tietoturvaan panostetaan paljon, ja se on välttämätöntä. Elämme eräänlaisen kilpajuoksun sävyttämässä maailmassa”, Tanskanen sanoo.

Jarno Taskinen.
Tuotemarkkinoinnin päällikkö Jarno Taskinen, Mentura Group.

Mentura esitteli yhteistä kehitystyötä

Oman tärkeän lisänsä Erve Asiakas- ja Käyttäjäpäivien antiin toivat näytteilleasettajat, joista yksi oli ohjelmistoratkaisuja, tuotteita ja konsultointia toimittava Mentura Group. Yrityksen osastolla olikin tasainen kävijävirta koko päivien ajan.

”Erillisverkot on meille tärkeä kumppani, sillä olemme tehneet yhteistyötä jo Menturan perustamisesta eli vuodesta 2000 saakka. Asiakas- ja Käyttäjäpäivät antavat hyvän kuvan, mihin kriittinen viestintä on menossa. Täällä tapaa myös usean alan toimijoita, joiden kanssa työskentelemme samassa ympäristössä”, Menturan tuotemarkkinoinnin päällikkö Jarno Taskinen sanoo.

Mentura on ollut mukana kehittämässä palveluita viranomaisverkko Virveen ja tuottanut siihen muun muassa Haavi-paikantamispalvelun. Yli 15 maassa toimiva Mentura toimittaa ohjelmistoratkaisuja kriittisen viestinnän alan yrityksille ja loppukäyttäjille.

”Saamme paljon palautetta järjestelmien käytettävyydestä. Tällä alalla sorrutaan helposti puhumaan pääosin tekniikasta, vaikka loppujen lopuksi käyttäjien tarpeet ja käytettävyys ratkaisevat”, Taskinen muistuttaa.

Osastolla herätti kiinnostusta hänen esittelemänsä upouusi tasoristeyksien kevyt huomiolaite, joka hyödyntää Virve-verkkoa. Suomessa on valtion rataverkossa noin 2 800 vartioimatonta tasoristeystä, joissa sattui 27 onnettomuutta vuonna 2018.

”Jos hyödynnettäisiin junien Virve-radioista saatavaa paikkatietoa ja tasoristeysalueille asennettaisiin kevyt huomiolaite, voitaisiin risteävää liikennettä varoittaa tasoristeystä lähestyvästä junasta. Perinteisiä laitteita paljon kustannustehokkaammalla ratkaisulla pystyttäisiin parantamaan tasoristeysten turvallisuutta merkittävästi”, Taskinen sanoo.

Victor Erikslund.
Vanhempi konstaapeli Victor Erikslund, Ahvenanmaan poliisilaitos.

Ahvenanmaan poliisi luottaa Virveen

Vanhempi konstaapeli Victor Erikslund edusti Asiakas- ja Käyttäjäpäivillä Ahvenanmaan poliisilaitosta, jossa käytetään Virve-verkkoa päivittäin kaikkiin työtehtäviin. Erikslund on kuulunut käyttäjiin koko Virven historian ajan.

”Meillä Ahvenanmaalla Virve toimii hyvin. Se on luotettava, ja sen käytettävyys on nyt kehittynyt vuosien mittaan paljon”, Erikslund sanoo.

Hän odottaa positiivisella mielellä myös kehitteillä olevaa Virve 2.0 -versiota.

”Olisi hyvä saada siitä yksityiskohtaisempaa tietoa. Ajatus ison tilannekuvan ja vaikkapa videoiden välittämisestä kuulostaa kyllä hyvältä. Se olisi iso muutos nykyiseen. Mutta tärkeintä on, mitä loppukäyttäjä itse asiassa tarvitsee”, Erikslund muistuttaa.

Hänelle Asiakas- ja Käyttäjäpäivät ovat antoisa tapahtuma, josta saa paljon uutta tietoa ja jossa tapaa alan väkeä. ”Olen täällä myös muistuttamassa, että olemme olemassa. Älkää unohtako Ahvenanmaata”, Erikslund sanoo.

Lämmin kiitos kaikille Asiakas- ja Käyttäjäpäivien osallistujille, esiintyjille ja näytteilleasettajille. Toivomme, että tapahtuma tarjosi kiinnostavia näkökulmia ja herätti uusia ajatuksia turvallisuusyhteistyöstä nyt ja tulevaisuudessa.