Turvallisuuden tekijät koolla

Erve Asiakas- ja Käyttäjäpäivät olivat jälleen menestys. Alan väki tapasi toisiaan, vaihtoi ajatuksia ja kuuli tulevaisuuden ratkaisuista.
Erve Asiakas- ja Käyttäjäpäivät kokonaisturvallisuus viranomaisviestintä
erve asiakas- ja käyttäjäpäivät

Turvallisuusalan asiantuntijat kokoontuivat jakamaan käyttäjäkokemuksia ja pohtimaan näkökulmia Erve Asiakas- ja Käyttäjäpäiville Vantaan Flamingoon 19.–20.11. Tapahtumassa olivat esillä myös alan tuotteet ja palvelut. Paikalla oli kahden päivän aikana
noin 300 kriittisen viestinnän toimijaa.

03_erillisverkot_mika_perälä
Turvavalvoja Mika Perälä, HKL.

Virve-puhelin tärkeä työkalu metrossa

HKL:n Herttoniemen turvavalvomossa työskentelevälle Mika
Perälälle
Virve-puhelin on jokapäiväinen työkalu. Metron valvomossa avataan
vuorokaudessa keskimäärin 600 Virve-ryhmäpuhelua. Erillisverkkojen Asiakas- ja Käyttäjäpäiville
osallistunut Perälä edustaa isohkoa, toimintaympäristönsä vuoksi vaativaa
asiakasta, Helsingin kaupungin liikennelaitosta.

Turvavalvoja saa yhteydenottoja niin Palmian turvapalvelun vartijoilta
kuin suoraan asiakkailtakin metron hätäkeskuslinjan kautta. Hätänumeroon
soitetuista hälytyksistä tulee niin ikään tieto valvomoon, josta pyydetään
metron kuljettajaa esimerkiksi pysäyttämään juna tietylle asemalle. Jokaisella
asemalla on asemakohtaisia järjestyksenvalvojia, ja metrojunissa on omat liikkuvat
partionsa.

“Kiire ei katso viikonpäivää, mutta ilta-ajat ovat kiireisimpiä. Häiriökäyttäytyminen
on silloin metrossa yleistä”, Mika Perälä kertoo.

Valvomoon tulevat hälytykset kuvastavat inhimillisen elämän
koko kirjoa. Kyse voi olla sairauskohtauksesta, humalaisesta riehujasta tai
kadonneesta omaisuudesta. Raskaimpia työtehtäviä ovat ne, joissa joku on jäänyt
metrojunan alle, joko tahattomasti tai tahallaan.

Perälälle Virve-puhelin on yksi tärkeimmistä työkaluista. Metron
turvallisuusvalvonta ja liikenteenohjaus ovatkin satoine käyttäjineen
Virve-puhelimen isoja asiakkaita. Perälä luonnehtii viranomaisverkkoa varmaksi,
nopeaksi, yksinkertaiseksi ja luotettavaksi.

Ongelmia on ilmennyt joskus lähinnä verkkoyhteyksissä, sillä
maan alla toimittaessa yhteyskatkoja ei voi kokonaan välttää. Kun metrojuna
liikkuu reitillään lännen ja idän välillä, viestinnän tukiasema vaihtuu usein,
ja näissä nivelkohdissa on ajoittain hetkellisiä häiriöitä.

“Hyvällä suunnittelulla ja varmistuksilla yhteysongelmat on
saatu minimoitua. Nykyiset puhelinmallit ovat myös käteviä käyttää”, Perälä
kiittää.

erillisverkot_ilona_erhiö
Käyttöpäällikkö Ilona Erhiö, Vantaan Energia Sähköverkot.

Sähkönjakelussa tarvitaan tilannekuvaa

Käyttöpäällikkö Ilona Erhiöllä Vantaan Energia Sähköverkoista on kokemusta sekä Virven että Krivatin käytöstä. Virve-puhelin on tällä hetkellä käytössä valvomoiden välisessä viestinnässä ja varautumisen työtehtävissä toimivilla henkilöillä. Krivat taas on tulossa sähkönjakelussa tärkeäksi tilannejohtamisen työkaluksi.

EU:n lainsäädännön mukaisesti Suomessakin on 18.12.2022 lähtien pystyttävä pitämään yllä sähkönpalauttamiseen tarvittavia kriittisiä tietoliikenneyhteyksiä 24 tuntia, vaikka sähkönjakelu ei toimisikaan.

“Kun vaatimukset sähköverkon häiriötilanteiden
viestintävalmiudesta tiukentuvat, tarvitsemme hyvää palvelualustaa tilannekuvan
jakamiseen. Korkean varautumisen KoVa-hanke on siksi hyvin tarpeellinen”, Ilona
Erhiö sanoo.

Pääkaupunkiseudun sähköyhtiöt ovatkin jo harjoitelleet suurhäiriön varalta Krivatin käyttämistä. Vantaan Energian Sähköverkot on ollut mukana sen kehittämisessä alusta lähtien jo useiden vuosien ajan.

Ilona Erhiön mielestä Krivatia tulisikin käyttää kaikissa
harjoituksissa, jolloin kehityskohteet tulisivat selvästi ilmi ja esimerkiksi
käyttömukavuutta voitaisiin parantaa.

erillisverkot_leena_mari_tanskanen
Viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen, Valtori.

Pilvipalveluiden turvallisuus kiinnostaa

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin
viestintäjohtaja Leena-Mari Tanskanen käsittelee toisinaan omassa
työssään turvallisuuskriittistä tietoa, josta osa kulkee hallinnon
turvallisuusverkko TUVEn sisällä. Valtorissa luokitellun
tiedon käsittelyyn on selkeät linjaukset ja vakiintuneet
toimintatavat.

“Meille kiinnostava ja jatkuvasti ajankohtainen kysymys on valinta pilvipalveluiden ja
on-premises-ratkaisujen välillä. Osa tiedosta on järkevää sijoittaa
pilveen, mutta mitä ja millaiseen – siitä keskustellaan paljon. Siksi alustus pilvipalveluiden
turvallisuuskriteereistä kiinnosti minua erityisesti”, Tanskanen kertoo.

Viestintää johtava Tanskanen pyrkii lisäämään yhteistyötä Erillisverkkojen
viestinnän kanssa – yhteisiä rajapintoja on paljon. Noin 30 paikkakunnalla
toimiva Valtori joutuu jatkuvasti tasapainoilemaan erityisesti palveluiden
turvallisuuden ja käytettävyyden välillä.

“Tietoturvaan panostetaan paljon, ja se on välttämätöntä.
Elämme eräänlaisen kilpajuoksun sävyttämässä maailmassa”, Tanskanen sanoo.

erillisverkot_jarno_taskinen
Tuotemarkkinoinnin päällikkö Jarno Taskinen, Mentura Group.

Mentura esitteli yhteistä kehitystyötä

Oman tärkeän lisänsä Erve Asiakas- ja Käyttäjäpäivien antiin
toivat näytteilleasettajat, joista yksi oli ohjelmistoratkaisuja, tuotteita ja
konsultointia toimittava Mentura Group. Yrityksen osastolla olikin tasainen
kävijävirta koko päivien ajan.

“Erillisverkot on meille tärkeä kumppani, sillä olemme
tehneet yhteistyötä jo Menturan perustamisesta eli vuodesta 2000 saakka.
Asiakas- ja Käyttäjäpäivät antavat hyvän kuvan, mihin kriittinen viestintä on
menossa. Täällä tapaa myös usean alan toimijoita, joiden kanssa työskentelemme samassa
ympäristössä”, Menturan tuotemarkkinoinnin päällikkö Jarno Taskinen sanoo.

Mentura on ollut mukana kehittämässä palveluita
viranomaisverkko Virveen ja tuottanut siihen muun muassa
Haavi-paikantamispalvelun. Yli 15 maassa toimiva Mentura toimittaa
ohjelmistoratkaisuja kriittisen viestinnän alan yrityksille ja
loppukäyttäjille.

“Saamme paljon palautetta järjestelmien käytettävyydestä.
Tällä alalla sorrutaan helposti puhumaan pääosin tekniikasta, vaikka loppujen
lopuksi käyttäjien tarpeet ja käytettävyys ratkaisevat”, Taskinen muistuttaa.

Osastolla herätti kiinnostusta hänen esittelemänsä upouusi
tasoristeyksien kevyt huomiolaite, joka hyödyntää Virve-verkkoa. Suomessa on valtion
rataverkossa noin 2 800 vartioimatonta tasoristeystä, joissa sattui 27
onnettomuutta vuonna 2018.

“Jos hyödynnettäisiin junien
Virve-radioista saatavaa paikkatietoa ja tasoristeysalueille asennettaisiin kevyt
huomiolaite, voitaisiin risteävää liikennettä varoittaa tasoristeystä
lähestyvästä junasta. Perinteisiä laitteita paljon
kustannustehokkaammalla ratkaisulla pystyttäisiin parantamaan tasoristeysten
turvallisuutta merkittävästi”, Taskinen sanoo.

erillisverkot_victor-erikslund
Vanhempi konstaapeli Victor Erikslund, Ahvenanmaan poliisilaitos.

Ahvenanmaan poliisi luottaa Virveen

Vanhempi konstaapeli Victor Erikslund edusti Asiakas-
ja Käyttäjäpäivillä Ahvenanmaan poliisilaitosta, jossa käytetään Virve-verkkoa päivittäin
kaikkiin työtehtäviin. Erikslund on kuulunut käyttäjiin koko Virven historian
ajan.

“Meillä Ahvenanmaalla Virve toimii hyvin. Se on luotettava,
ja sen käytettävyys on nyt kehittynyt vuosien mittaan paljon”, Erikslund sanoo.

Hän odottaa positiivisella mielellä myös kehitteillä olevaa
Virve 2.0 -versiota.

“Olisi hyvä saada siitä yksityiskohtaisempaa tietoa. Ajatus
ison tilannekuvan ja vaikkapa videoiden välittämisestä kuulostaa kyllä hyvältä.
Se olisi iso muutos nykyiseen. Mutta tärkeintä on, mitä loppukäyttäjä itse
asiassa tarvitsee”, Erikslund muistuttaa.

Hänelle Asiakas- ja Käyttäjäpäivät ovat antoisa tapahtuma, josta saa paljon uutta tietoa ja jossa tapaa alan väkeä. “Olen täällä myös muistuttamassa, että olemme olemassa. Älkää unohtako Ahvenanmaata”, Erikslund sanoo.

Lämmin kiitos kaikille Asiakas- ja Käyttäjäpäivien osallistujille, esiintyjille ja näytteilleasettajille. Toivomme, että tapahtuma tarjosi kiinnostavia näkökulmia ja herätti uusia ajatuksia turvallisuusyhteistyöstä nyt ja tulevaisuudessa.