alkuun

Timo Lehtimäki: Mobiiliverkkojen varavoimalle tarvitaan turvaa EU:n elpymisrahastosta – kansalaisten avunsaanti varmistettava

Mobiiliverkkojen käyttö ja luotettavuus kriittisen tietoliikenteen alustana on varmistettava myös pitkäaikaisissa sähkönsaannin häiriötilanteissa. Luottamus mobiilidatan toimivuuteen häiriötilanteissa edistää digitalisaation mahdollistamien palveluiden käyttöä ja uusia innovaatioita, mutta ennen kaikkea se varmistaa kansalaisten avunsaannin, kirjoittaa toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.
eu EU-elpymisrahasto mobiiliverkot

Suomen turvallisuutta varmistavat toimijat, kuten viranomaiset, käyttävät työssään yhä enemmän erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja mobiiliverkkoja. Nämä palvelut eivät toimi ilman sähköä.

Verkkojen häiriönsieto on Suomessa puutteellinen sähkönsaannin varmistuksen osalta.  Nykyiset, akustoihin perustuvat sähkönsyötön varmistukset tuottavat tukiasemille varavoimaa keskimäärin noin kolmeksi tunniksi. Pitkässä sähkökatkossa tämä ei ole riittävä taso.

Pitkillä sähkökatkoilla on merkittäviä kaupallisia sekä arkea hankaloittavia vaikutuksia, mutta ne vaikuttavat myös jokaisen suomalaisen turvallisuuteen ja avunsaantiin.

Viranomaisverkko Virven sähkönsaannissa tarvitaan järeitä varmennustoimia

Viranomaisverkko Virven kautta kulkee joka viikko 74 miljoonaa viestiä ja kaksi miljoonaa ryhmäpuhelua. Esimerkiksi Hätäkeskuksesta viranomaisille lähtevät viestit ja pyynnöt tarvitsevat Virveä. Ilman sähköä nämäkään viestit eivät liiku.

Viranomaisverkko Virven sähkönsaannissa tarvitaan järeitä varmennustoimia etenkin nyt, kun viranomaisverkkoa rakennetaan tulevaisuuden laajakaistaisia palveluita varten (Virve 2.0 -hanke). Jatkossa Virve nojaa kaupallisiin mobiiliverkkoihin. Kun parannetaan kaupallisten mobiiliverkkojen sähkönsaannin varmistusta, varmistetaan samalla viranomaisten vaatimusten mukaisesti varmennettu ja häiriösietoinen mobiililaajakaistapalvelu koko maassa.

Kokonaisuudessaan tulevaisuuden mobiililaajakaistapalvelut (4G, 5G, 6G) tulevat olemaan osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Mobiiliverkkojen käyttö ja luotettavuus kriittisen tietoliikenteen alustana on siis varmistettava myös pitkäaikaisissa sähkönsaannin häiriötilanteissa. Luottamus mobiilidatan toimivuuteen häiriötilanteissa edistää digitalisaation mahdollistamien palveluiden käyttöä ja uusia innovaatioita, mutta ennen kaikkea se varmistaa kansalaisten avunsaannin.

Varavoimaan investoitava EU:n elvytysrahoituksen kautta – painopisteenä digitalisaation edistäminen

Koronan kurittama Eurooppa pohtii parhaillaan, miten EU:n elpymisvaroja kohdennetaan. Investointi mobiiliverkkojen tukiasemapaikkojen varavoiman suunnitteluun ja implementointiin on ehdoton osa digitalisaation edistämistä.

Erillisverkkojen tavoitteena on saada uusi varavoimaratkaisu noin 2500 mobiiliverkkojen tukiasemapaikalle. Näiden avulla tukiasemien toiminta voidaan pidentää sähkökatkoksen yhteydessä muutamasta tunnista jopa useisiin vuorokausiin. Parannus nykytilanteeseen on huomattava. Kyseessä noin 75 miljoonan euron investointi.

Varavoimauudistus vaatii yhteistyötä useilta toimijoilta, kuten Erillisverkoilta, Huoltovarmuuskeskukselta, sähköyhtiöiltä, teleoperaattoreilta, valtionhallinnolta ja virastoilta. Varavoimainvestoinnit voidaan organisoida osana käynnissä (2020–2025) olevaa viranomaisverkon uudistamishanke Virve 2.0:aa.

Timo Lehtimäki

Timo Lehtimäki

Toimitusjohtaja +358 50 514 8286 timo.lehtimaki@erillisverkot.fi