Tiedote: Suomen turvallisuusalan ammattilaiset SuomiAreenassa: ”Teknologialla entistä merkittävämpi rooli kansalaisten turvallisuuden varmistamisessa”

Suomen Erillisverkot järjesti tänään Porin SuomiAreenalla Maailman paras turvallisuus! -keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli Suomen turvallisuus sekä teknologian rooli kansalaisten turvallisuuden varmistamisessa. Keskustelemassa Erillisverkkojen edustajien kanssa oli eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutz, keskeisiä turvallisuustoimijoita ja viranomaisia sisäministeriöstä, puolustusministeriöstä, Suojelupoliisista ja Poliisiammattikorkeakoulusta sekä alaan perehtyneitä tutkijoita.

Keskusteluun
osallistuneet turvallisuusalan ammattilaiset toivat esiin, kuinka uudet
teknologiat ja innovaatiot helpottavat ja tehostavat turvallisuusviranomaisten
työtä ja parantavat kansalaisten turvallisuutta. Uudet teknologiaratkaisut
muuttavat merkittävästi turvallisuusviranomaisten toimintaa jatkossa. Tilaisuudessa
pohdittiinkin mm. sammutetaanko tulipalot jatkossa tekoälyllä̈, saadaanko
rosvot kiinni dronella ja taisteleeko tulevaisuuden sotilas virtuaalilasit päässä̈?

Keskustelijat korostivat, että Suomen turvallisuuden takeena on jatkossakin
suomalaisten turvallisuusviranomaisten saumatonta yhteistyötä, mikä myös
osaltaan synnyttää uusia turvallisuusinnovaatioita. Yhteistyöhön tarvitaan mukaan
myös kaupallisia toimijoita. Esimerkkinä mainittiin laajakaistainen
viranomaisverkko eli Virve 2.0, joka toteutetaan viranomaisten ja kaupallisten
toimijoiden yhteistyönä. Uusiin turvallisuusteknologioihin liittyy myös
eettisiä kysymyksiä, jotka vaikuttavat kansalaisten luottamukseen
viranomaistoimintaa kohtaan. Laajalla viranomaisyhteistyöllä varmistetaan myös
teknologioiden eettinen soveltuvuus ja käytettävyys kansalaisten turvaamiseen.

“Suomessa tehdään maailma parasta turvallisuutta kansalaisille
laajalla ja kansainvälisestikin ainutlaatuisella viranomaisyhteistyöllä. Toimivat
yhteydet lisäävät turvallisuuden tunnetta. Teknologialla on jatkossa entistä
merkittävämpi rooli tässä yhteistyössä. Halusimme SuomiAreenan
keskustelutilaisuudellamme lisätä ihmisten tietoisuutta teknologian
moninaisista mahdollisuuksista mutta myös uhista kansalaisten turvallisuudelle.
Kuten tilaisuuden keskusteluista kävi ilmi, kiihtyvä teknologinen kehitys luo
viranomaisille entistä monimutkaisemman kokonaisuuden, jota voi kehittää ja
hallita vain kaikkien tahojen tiiviillä yhteistyöllä”, sanoo Suomen
Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.   

Turvallisuusuhat ovat globaaleja

Teknologia tehostaa viranomaistoimintaa, mutta se myös lisää
yhteiskunnan haavoittuvuutta. Nykyaikaiset tietoverkot ovat tehneet
turvallisuusuhista globaaleja, mistä esimerkkeinä tilaisuudessa esiin nousivat
erityisesti kyberuhat ja verkkovakoilu.

Keskusteluissa käytettiin pohjana Erillisverkkojen Taloustutkimuksella
helmikuussa 2019 toteuttamaa haastattelututkimusta, jossa huoltovarmuuskriittisten
yritysten ja julkishallinnon turvallisuusorganisaatioiden edustajilta kysyttiin
mitkä ovat suurimmat Suomen kohtaamat turvallisuusuhat. Vastaajista 29
prosenttia piti Suomen kannalta merkittävimpinä uhkina kyberturvallisuuteen
liittyviä riskejä tai kriittisen infrastruktuurin lamauttamista ja 10
prosenttia tietoturvauhkia, kuten tietovuotoja tai tietomurtoja. Tutkimukseen
vastasi 410 Puolustusvoimien, pelastustoimen, poliisin, julkishallinnon
organisaatioiden ja huoltovarmuuskriittisten yhtiöiden edustajaa.

Porin tilaisuuden keskustelijat korostivat varautumisen merkitystä
riskien torjunnassa. Kansalaisten palvelut ja turvallisuus ovat riippuvaisia
alati monimutkaistuvista tietoverkoista, joiden taustalla on paljon erilaista
teknologiaa. Varautumisnäkökulma korostuu erityisesti, kun verkon käyttäjinä
ovat turvallisuudesta huolehtivat viranomaiset ja muut toimijat. Tärkeää on
turvata viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kriittinen viestintä
koko maassa.

Keskustelijoina
Maailman paras turvallisuus -tilaisuudessa olivat hallituspuolueen kansanedustaja
Anders Adlercreutz, sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye,
ylikomisario Sami Hätönen Poliisiammattikorkeakoulusta, Erillisverkkojen
toimitusjohtaja Timo Lehtimäki, Nokia Bell Labsin tutkimusjohtaja Lauri
Oksanen, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari, puolustusministeriön
neuvotteleva virkamies Mikko Soikkeli, Celltrumin teknologiajohtaja Sebastian
Sonntag sekä Erillisverkkojen liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist. Tilaisuuden
juonsi toimittaja, kolumnisti ja viestintäyrittäjä Eeva Lehtimäki.

Lisätietoja: 

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni,
puh. 050 514 8286

Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot
-konserni, puh. 040 756 0850 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi