alkuun

Tiedote: Suomen turvallisuusalan ammattilaiset SuomiAreenassa: ”Teknologialla entistä merkittävämpi rooli kansalaisten turvallisuuden varmistamisessa”

Suomen Erillisverkot järjesti tänään Porin SuomiAreenalla Maailman paras turvallisuus! -keskustelutilaisuuden, jonka aiheena oli Suomen turvallisuus sekä teknologian rooli kansalaisten turvallisuuden varmistamisessa. Keskustelemassa Erillisverkkojen edustajien kanssa oli eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Anders Adlercreutz, keskeisiä turvallisuustoimijoita ja viranomaisia sisäministeriöstä, puolustusministeriöstä, Suojelupoliisista ja Poliisiammattikorkeakoulusta sekä alaan perehtyneitä tutkijoita.

Keskusteluun osallistuneet turvallisuusalan ammattilaiset toivat esiin, kuinka uudet teknologiat ja innovaatiot helpottavat ja tehostavat turvallisuusviranomaisten työtä ja parantavat kansalaisten turvallisuutta. Uudet teknologiaratkaisut muuttavat merkittävästi turvallisuusviranomaisten toimintaa jatkossa. Tilaisuudessa pohdittiinkin mm. sammutetaanko tulipalot jatkossa tekoälyllä̈, saadaanko rosvot kiinni dronella ja taisteleeko tulevaisuuden sotilas virtuaalilasit päässä̈?

Keskustelijat korostivat, että Suomen turvallisuuden takeena on jatkossakin suomalaisten turvallisuusviranomaisten saumatonta yhteistyötä, mikä myös osaltaan synnyttää uusia turvallisuusinnovaatioita. Yhteistyöhön tarvitaan mukaan myös kaupallisia toimijoita. Esimerkkinä mainittiin laajakaistainen viranomaisverkko eli Virve 2.0, joka toteutetaan viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden yhteistyönä. Uusiin turvallisuusteknologioihin liittyy myös eettisiä kysymyksiä, jotka vaikuttavat kansalaisten luottamukseen viranomaistoimintaa kohtaan. Laajalla viranomaisyhteistyöllä varmistetaan myös teknologioiden eettinen soveltuvuus ja käytettävyys kansalaisten turvaamiseen.

”Suomessa tehdään maailma parasta turvallisuutta kansalaisille laajalla ja kansainvälisestikin ainutlaatuisella viranomaisyhteistyöllä. Toimivat
yhteydet lisäävät turvallisuuden tunnetta. Teknologialla on jatkossa entistä merkittävämpi rooli tässä yhteistyössä. Halusimme SuomiAreenan keskustelutilaisuudellamme lisätä ihmisten tietoisuutta teknologian moninaisista mahdollisuuksista mutta myös uhista kansalaisten turvallisuudelle.
Kuten tilaisuuden keskusteluista kävi ilmi, kiihtyvä teknologinen kehitys luo viranomaisille entistä monimutkaisemman kokonaisuuden, jota voi kehittää ja hallita vain kaikkien tahojen tiiviillä yhteistyöllä”, sanoo Suomen Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.

Turvallisuusuhat ovat globaaleja

Teknologia tehostaa viranomaistoimintaa, mutta se myös lisää yhteiskunnan haavoittuvuutta. Nykyaikaiset tietoverkot ovat tehneet turvallisuusuhista globaaleja, mistä esimerkkeinä tilaisuudessa esiin nousivat erityisesti kyberuhat ja verkkovakoilu.

Keskusteluissa käytettiin pohjana Erillisverkkojen Taloustutkimuksella helmikuussa 2019 toteuttamaa haastattelututkimusta, jossa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja julkishallinnon turvallisuusorganisaatioiden edustajilta kysyttiin mitkä ovat suurimmat Suomen kohtaamat turvallisuusuhat. Vastaajista 29 prosenttia piti Suomen kannalta merkittävimpinä uhkina kyberturvallisuuteen liittyviä riskejä tai kriittisen infrastruktuurin lamauttamista ja 10 prosenttia tietoturvauhkia, kuten tietovuotoja tai tietomurtoja. Tutkimukseen vastasi 410 Puolustusvoimien, pelastustoimen, poliisin, julkishallinnon organisaatioiden ja huoltovarmuuskriittisten yhtiöiden edustajaa.

Porin tilaisuuden keskustelijat korostivat varautumisen merkitystä riskien torjunnassa. Kansalaisten palvelut ja turvallisuus ovat riippuvaisia alati monimutkaistuvista tietoverkoista, joiden taustalla on paljon erilaista teknologiaa. Varautumisnäkökulma korostuu erityisesti, kun verkon käyttäjinä ovat turvallisuudesta huolehtivat viranomaiset ja muut toimijat. Tärkeää on turvata viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kriittinen viestintä koko maassa.

Keskustelijoina Maailman paras turvallisuus -tilaisuudessa olivat hallituspuolueen kansanedustaja Anders Adlercreutz, sisäministeriön strategiapäällikkö Ari Evwaraye, ylikomisario Sami Hätönen Poliisiammattikorkeakoulusta, Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki, Nokia Bell Labsin tutkimusjohtaja Lauri Oksanen, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari, puolustusministeriön neuvotteleva virkamies Mikko Soikkeli, Celltrumin teknologiajohtaja Sebastian Sonntag sekä Erillisverkkojen liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist. Tilaisuuden juonsi toimittaja, kolumnisti ja viestintäyrittäjä Eeva Lehtimäki.

Lisätietoja: 

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni,
puh. 050 514 8286

Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot
-konserni, puh. 040 756 0850

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi