alkuun

Priorisointi onnistuu LTE/4G-verkossa

Viranomaisviestintää on menestyneesti testattu kaupallisten operaattoreiden 4G-mobiiliverkkojen aidoissa kuormitustilanteissa.
Viranomaisviestintää on testattu 4G-verkossa jääkiekko-ottelussa.
Viranomaisviestinnän priorisointia on testattu hetkellisesti ruuhkautuneessa kaupallisessa verkossa muun muassa jääkiekko-ottelun yhteydessä.

Suomen viranomaisverkko Virve on siirtymässä uuden sukupolven teknisiin ratkaisuihin, joissa viranomaisliikenteestä huolehditaan yhteistyössä kaupallisten operaattoreiden kanssa. Samalla viranomaiset saavat nopeasti käyttöönsä huippuluokkaa olevat, kattavat mobiiliverkot, jotka myös kehittyvät jatkuvasti.

Viranomaisyhteyden priorisointi ohi muun liikenteen nykyisten LTE/4G- ja tulevien 5G-mobiiliverkkojen ruuhkatilanteissa on edellytyksenä sille, että kriittisiä viranomaisviestintäpalveluita voidaan toteuttaa kaupallisten operaattoreiden verkoissa. Priorisointia käytetään esimerkiksi onnettomuusalueilla varmistamaan viranomaisille tiedonsiirtopalvelut sekä ryhmäpuhelu- ja ryhmävideopuhelut vaikkapa videomuotoisen tilannekuvan jakamiseksi.

Dynaamisessa priorisoinnissa viranomaisille taataan joustavasti tarvittava määrä kapasiteettia muun liikenteen kulkua rajoittamalla. Altapurku on tätä radikaalimpi toimenpide: muuta liikennettä tiputetaan kokonaan pois viranomaisliikenteen tieltä poikkeuksellisessa kuormitustilanteessa.

Laatua testattu kaupallisessa 4G-verkossa

Priorisointia on testattu erilaisissa simuloinneissa vuodesta 2016 alkaen ja viimeisen  vuoden aikana säännöllisesti myös aidoissa kuormitustilanteissa. Testaajina ovat olleet yhdessä viranomaisten, kuten Helsingin Poliisin ja Erillisverkkojen kanssa Telia, DNA, Elisa, Nokia ja Ericsson.

Toteutetut testit osoittavat, että tekninen ratkaisu toimii todellisissa olosuhteissa. Testejä on tehty hetkellisesti ruuhkautuneessa kaupallisessa verkossa muun muassa suuren yleisökeskittymän, kuten jääkiekko-ottelun, yhteydessä.

Katso video testistä:

https://youtu.be/n6fYT6T90g4

 

Priorisointia ja altapurkua toteutettaisiin niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa yhtäaikaisen liikenteen määrä tukiasema-alueella on niin suuri, että viranomaisten sovellusten käyttö muuten hidastuisi tai estyisi. Normaalitilanteissa viranomaiskäyttö ei heikennä muiden asiakkaiden kokemaa palvelun laatua millään tavalla. Viranomaisten dataliikenteen priorisoinnilla erityistilanteessa ei ole hätäpuheluiden läpimenoon heikentävää vaikutusta.

Artikkelia on päivitetty 13.12.2017.