alkuun

Palopäällikkö Jari Nieminen: Ryhmävideopalvelu tehostaa toimintaamme Pirkanmaalla huomattavasti

Kun Pirkanmaalla palaa tai tapahtuu onnettomuus, pelastajat ampaisevat paikalle taktiset lisäsilmät mukanaan. Ajoneuvojen etuikkunalla on puhelinkamera, joka lähettää onnettomuustilanteesta reaaliaikaista ja tietoturvallista videokuvaa pelastusjohdolle.
ryhmävideopalvelu tilannekuva viranomaisviestintä

Pirkanmaan pelastuslaitoksen yli 20 sammutus- ja johtoautoa on varustettu videokameralla, joka välittää liikkuvaa kuvaa onnettomuustilanteessa paikan päällä oleville johtajille sekä tilanne- ja johtokeskukseen.

”Päivystävä palomestari pystyy näin heti muodostamaan kuvan kokonaistilanteesta”, palopäällikkö Jari Nieminen kertoo.

Nieminen johtaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskusta Tampereella ja toimii välillä itsekin päivystävänä päällikkönä.

”Ryhmävideopalvelu tuo toimintaamme tehokkuutta”

Pirkanmaan pelastuslaitos otti Erillisverkkojen Ryhmävideopalvelun kokeilukäyttöön jo vuonna 2013, ja tänä päivänä se on laitokselle olennainen työkalu onnettomuuksien ehkäisyssä ja hoidossa.

”Ryhmävideopalvelu tuo toimintaamme tehokkuutta ja lisää työturvallisuutta, koska pystymme sen avulla arvioimaan tilannetta nopeasti eri näkökulmista. Päivystysvuorossa oleva palomestari saa heti taktisen tason visuaalinen näkymän ja pystyy koordinoimaan pelastusyksiköiden toimintaa ja resursseja onnettomuuskohteessa”, Nieminen kertoo.

Pirkanmaan pelastuslaitos hyödyntää kokonaiskuvan muodostamisessa monia työkaluja. Laitos käyttää Ryhmävideopalvelun lisäksi esimerkiksi viranomaisverkko Virvessä toimivia poliisin ja ensihoidon yhteisiä puheryhmiä sekä Krivat-tilannekuvapalvelua.

”Päivystävän päällikön täytyy miettiä koko ajan myös pelastuslaitoksen taustatilannetta. Vaikka käynnissä olisi iso onnettomuus, samaan aikaan voi olla pienempiä onnettomuuksia muualla. Ajantasainen videokuva kaikista tapahtumista on päällikölle tärkeä tuki päätöksentekoon.”

Pelastajat onnettomuussimulaatiossa, jossa raitiovaunu ja ratatyökone olivat törmänneet.
Pirkanmaan pelastuslaitos panostaa paljon yhteistyöhön, erityisesti muiden viranomaisten kanssa. Pelastuslaitos simuloi maaliskuussa Tampereen Hallilassa onnettomuustilanteen, jossa raitiovaunu ja ratatyökone olivat törmänneet. Mukana yhteistyössä olivat Tays ensihoitokeskus, Sisä-Suomen poliisilaitos ja Tampereen Ratikka.

Ryhmävideopalvelusta suurta hyötyä sammutustöissä

Ryhmävideopalvelua hyödynnetään Pirkanmaalla myös rakennus- ja maastopalojen sammutustöissä.

”Koulutettu drone-pilottimme nostaa dronen rakennuspalon yläpuolelle, jotta tilannetta johtava palomestari saa kokonaiskuvan palon leviämisestä. Näemme, missä palopesäkkeet sijaitsevat, koska lentolaittessa on mukana normaalikameran lisäksi lämpökamera. Näin johtaja voi kohdistaa raivaus- ja sammutustoimenpiteet oikeisiin kohtiin.”

Maastopalojen sammutustöissä pelastuslaitoksen lentosammutuspäälliköllä on mukanaan lentokoneessa kännykkäkamera, jolla hän lähettää kuvaa maassa tilannetta johtavalle palomestarille.

Poliisin, pelastustoimen ja ensihoidon yhteistoiminta on kentällä lähes päivittäistä

Pirkanmaa käyttää Ryhmävideopalvelussa kuvaamiseen tavallisia matkapuhelimia, joiden kameroilla saa nykyään riittävän hyvää kuvaa. Pelastuslaitoksella on mietitty muitakin kameraratkaisuja. Jari Nieminen pitääkin Ryhmävideopalvelun hyvänä puolena, että siihen voi liittää erilaisia laitteita tarpeen mukaan.

”Olemme pohtineet esimerkiksi, tarvitaanko kuhunkin ajoneuvoon useampi kameralähde, jotta näkisimme onnettomuustilanteen tarvittaessa hälytysajoneuvon eri puolilta. Paloautoa ei saa aina ajettua paikalle niin päin, että tilanteen kuvaaminen onnistuu yhdellä kuvalähteellä.”

Tietoturvallisuus tärkeä ominaisuus Ryhmävideopalvelussa

Jari Nieminen arvostaa Ryhmävideopalvelussa nopeuden lisäksi tietoturvallisuutta. Video on salattua heti kuvaamishetkestä lähtien, ja vaikka laite joutuisi vääriin käsiin, sillä kuvattua videota ei saa auki.

Jokaisesta kuvauksesta jää myös tallenne, jota voi hyödyntää pelastuslaitoksen omassa onnettomuustutkinnassa sekä poliisin kanssa tehtävässä yhteistyössä.

”Poliisi pyytää meiltä ainakin muutaman kerran kuukaudessa videoleikkeitä rikostutkintaa varten. Myös onnettomuustutkintakeskuksella on oikeus saada meiltä kameratallenteita, mutta muuten tietosuoja- ja GDPR-säännökset rajaavat tallenteiden katseluoikeuksia.”

Pirkanmaan pelastuslaitoksen johto- ja tilannekeskuksen tiloja Tampereella.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen johto- ja tilannekeskus ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus toimivat Tampereella samassa rakennuksessa. Palopäällikkö Jari Niemisen mukaan molemmat osapuolet hyötyvät vain lasiseinän erottamista tiloista.

Pirkanmaan pelastuslaitos tiiviissä yhteistyössä

”Pirkanmaalla on ollut erittäin hyvä viranomaisyhteistyö kautta aikain. Poliisin, pelastustoimen ja ensihoidon yhteistoiminta on kentällä lähes päivittäistä”, Jari Nieminen kiittää.

Kaikki kolme viranomaistahoa ovat sopineet yhteisistä käytännöistä esimerkiksi liikenneonnettomuustilanteissa.

”Ensimmäisenä onnettomuuspaikalle ehtivä yksikkö antaa Virve-radion kautta kaikille niin sanotun tuulilasiraportin eli ensimmäisen sanallisen kuvauksen tilanteesta.”

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskus toimii samassa rakennuksessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kanssa, välissä on vain lasiseinä. Molemmat osapuolet hyötyvät lähekkäin työskentelystä.

”Meillä on käytännössä samat johtamistilat ja mahdollisuus puolin ja toisin seurata yhteistoimintatehtävillä toistemme tilannekuvaa onnettomuuspaikalta”, Nieminen kertoo ylpeänä hyvin toimivasta, ja Suomessa vielä aika poikkeuksellisesta ratkaisusta.

Hän toivottaa tervetulleeksi kaikki tekniset uudistukset ja toiminnot, jotka helpottavat viranomaisyhteistyötä. Erillisverkot on rakentamassa parhaillaan Ryhmävideopalveluun uutta ominaisuutta, jonka avulla eri viranomaiset voivat jakaa videokuvaansa suoraan toisilleen tietoturvallisesti.

”Otamme ilman muuta kaikki uudistukset mielihyvin vastaan ja olemme valmiita pilotoimaan tätäkin uudistusta!”

Pirkanmaan pelastuslaitos

  • Huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta poikkeusoloihin kaikissa Pirkanmaan 23 kunnassa yhdessä 47 sopimuspalokunnan kanssa.
  • Vastaa myös ensihoitopalveluista alueen yhdeksässä kunnassa.
  • Pirkanmaalla on 65 paloasemaa, joista 16 toimii 24/7.
  • Käytännön toimintaa operoi ympärivuorokautisesti tilanne- ja johtokeskus, jossa on aina paikalla päivystävä palomestari sekä päivystäjä.

Lue lisää:

Ryhmävideopalvelu – Erillisverkkojen turvallinen työkalu tilannejohtamiseen

Maastopalot kuriin palolennoilla – ryhmävideopalvelu välittää taivaalta suoraa videokuvaa johtokeskukselle

Lappiin iskivät suurtulvat, suksihelle ja tulentekokielto – ryhmävideopalvelu mahdollisti kattavan tilannekuvan