alkuun

Ministeri Adlercreutz: Erillisverkot ja yhteistyö turvaavat Suomen selustaa

Suomi on hyvin riippuvainen digitaalisten palveluiden toiminnasta, mikä tekee meistä nykymaailmassa haavoittuvan. Kriittistä infrastruktuuria haastavat niin globaalit jännitteet kuin teknologian murroskin. Vieraskynässä Eurooppa- ja omistajaohjausministeri kertoo, miten Erillisverkkojen kaltaisten valtion ICT-toimijoiden olemassaolo ja kehittyminen turvaavat Suomen selustaa.
toimintavarmuus turvallisuus yhteistyö

Turvallisuusympäristömme ja sen perusperiaatteet Euroopassa rikkoontuivat ja muuttuivat yhdessä yössä, kun Venäjä aloitti laittoman hyökkäyssodan Ukrainassa. Toimintaympäristömme on siitä asti pysynyt haastavana: sota Ukrainassa jatkuu, jännitteet ovat kasvaneet kaikkialla maailmassa ja samaan aikaan teknologia on kehittynyt merkittävästi.

Kiristynyt turvallisuustilanne on tuonut uudella tavalla esiin, kuinka kriittinen infrastruktuurimme on paljolti riippuvainen teknologiasta ja digitaalisten palveluiden toimivuudesta. Poikkeuksellisissa olosuhteissa myös datan omistaminen, saatavuus sekä kyky hallita sitä on pystyttävä turvaamaan. Näiden lisäksi kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa tarvitaan enenevissä määrin kyber- ja informaatioturvallisuusosaamista.

Erityisen kriittisenä tämä näkyy viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden keskuudessa, sillä heidän on pystyttävä turvaamaan toimintakyvykkyytensä kaikissa olosuhteissa. Nykyisen turvallisuustilanteen ohella valtio-omisteisia yhtiöitä ovat kuitenkin haastaneet heikentyneet talousnäkymät, korkea inflaatio ja korot sekä toimitusketjujen varmistaminen sekä korona- että energiakriisin jälkimainingeissa.

Erillisverkkojen tärkeys ja rooli korostuvat tulevaisuudessa

Eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö on digitaalisen turvallisuuden ja myös tehokkaan julkisen sektorin kehittymisen edellytys. Yhteistyö edellyttää avointa vuorovaikutusta ja luottamusta. Myös tehokkuus ja muutoskyvykkyys ovat piirteitä, joita valtion ICT-toimijoilta odotetaan niin nykyisessä valtion taloudellisessa tilanteessa kuin jatkossakin yhä enemmän.

Erillisverkot on lunastanut paikkansa viranomaisten kriittisten ICT-palveluiden tarjoajana tässä haastavassa toimintaympäristössä. Se on yhtiö, jonka palveluiden toimivuuteen voi luottaa ja joka ymmärtää uniikin asiakkaan korkeat vaatimukset ja tarpeet sekä pystyy täyttämään ne ammattitaitoisesti ja ketterästi vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. Tällaista palvelua tarvitsemme, jotta yhteiskuntamme pysyy toimivana ja turvallisena.

Erillisverkoilla on aina ollut elintärkeä rooli viranomaisten ja turvallisuustoimijoiden toimintakyvyn turvaamisessa, mutta tulevaisuudessa tämä rooli vielä korostuu. Tietoliikenteen, tietojärjestelmien, digitaalisten alustojen ja viestinnän toimintavarmuus on nykyaikaisen yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan ja turvallisuuden välttämätön edellytys. Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen on voitava luottaa turvallisiin ja toimintavarmoihin julkisen hallinnon palveluihin ja siihen, että yhteiskunnan kriittinen viestintä toimii kaikissa olosuhteissa.

Vain sillä tavoin turvaamme selustamme jatkossakin.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz oli puhumassa Erillisverkot Foorumissa, joka järjestettiin 14. marraskuuta Pikku-Finlandiassa. Teksti on kirjoitettu tapahtumassa pidetyn puheen pohjalta.