alkuun

Kriittisen viestinnän asiantuntijat koolla Wienissä – standardointi on yhteinen ponnistus

Erillisverkot osallistuu aktiivisesti kriittisen viestinnän teknologioiden standardointiin. Alan tärkein kansainvälinen kohtaamispaikka on vuosittainen Critical Communications World -tapahtuma.
STANDARDOINTI VIRANOMAISVIESTINTÄ virve 2

Critical Communications World (CCW) järjestetään tänä vuonna Wienissä 21.–23. kesäkuuta. Kansainväliset asiantuntijat tapaavat toisiaan ja tutustuvat alan uusimpiin trendeihin ja tuotteisiin. Tapahtuman tärkeintä antia on kokemusten vaihto ja toisilta oppiminen. Suomesta on mukana kattava joukko asiantuntijoita niin viranomaisten kuin yritystenkin puolelta.

”Tapahtuman tärkein tehtävä on edistää kriittisen viestinnän standardien kehittämistä. Kaikkien keskeisten maiden velvollisuus on edesauttaa tätä työtä – ja Suomi on yksi näistä maista”, kertoo Erillisverkkojen liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist.

Jarmo Vinkvist.
Liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist kannustaa yhteisten standardien kehittämiseen.

Erillisverkot pitää asiakkaidensa eli suomalaisten viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden ääntä esillä siis myös kansainvälisissä pöydissä, jotta erityistarpeet tulevat huomioiduiksi.

Critical Communications World -tapahtuman järjestää kansainvälinen TCCA-organisaatio, joka johtaa standardoitujen kriittisten viestintäratkaisujen maailmanlaajuista edistämistä. Suomi on kehitystyön etujoukoissa rakentaessaan omaa laajakaistaista Virve 2- viranomaispalveluaan.

TCCA on ilmoittanut, että Suomi isännöi seuraavan Critical Communications World -tapahtuman yhdessä pohjoismaisen kriittisen viestinnän yhteisön kanssa. Tapahtuma järjestetään Helsingissä 23.–25.5. 2023.

Tero Pesonen seisoo Erillisverkkojen tiedotustaulun vieressä.
Tero Pesonen vannoo yhteistyön nimiin – se on avain kriittisen kommunikaation kehitykseen.

Standardointi etenee vaiheittain

Suomalainen Tero Pesonen toimii sekä TCCA:n hallituksen varapuheenjohtajana että kriittisen mobiililaajakaista-työryhmän CCBG:n puheenjohtajana (Critical Communications Broadband Group) Erillisverkkojen mandaatilla.

”Jokaisen standardin luominen on valtava ponnistus, johon osallistuvat tuhannet ihmiset ja yritykset ympäri maailmaa. Kun koko ala, niin viranomaistoimijat kuin teollisuuskin, tekee tiivistä yhteistyötä, saamme teknologian kehitystyöhön mukaan viranomaissektorille tärkeät ominaisuudet”, Pesonen kertoo.

Hän muistuttaa, että teknologiastandardit – kuten TETRA, 4G tai 5G – luovat pohjan, jonka päälle rakentuvat operatiivista toimintaa tukevat sovellukset ja viime kädessä koko kenttätoiminta. Siirtymä kapeakaistaisesta TETRA-teknologiasta 3GPP-yhteistyöorganisaation standardoimiin LTE- ja 5G-laajakaistateknologioihin merkitsee muutoksia niin koko arvoketjussa kuin kentän toimintamahdollisuuksissakin.

Turvallisuustoimijoille on erittäin tärkeää, että kaikki laitetoimittajat noudattavat samoja standardeja teknologioissaan.

Critical Communications World -tapahtuma järjestetään taustalla olevassa Wienin messukeskuksessa.
Critical Communications World -tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa Suomessa.toukokuussa 2023.

Yhteen laitetoimittajaan juuttuminen haitaksi

”Turvallisuustoimijoille on erittäin tärkeää, että kaikki laitetoimittajat noudattavat samoja standardeja teknologioissaan. Muuten viranomaiset ja muut kriittisen viestintäteknologian käyttäjät olisivat helposti niin sanotussa vendor lock -tilanteessa eli juuttuneet yhden toimittajan teknologiaan. Se ei ole kenenkään etu. Yhteisillä resursseilla sekä teknologia, että sen käyttö kehittyvät tehokkaasti”, Jarmo Vinkvist muistuttaa.

Suomi on edistyksellinen maa, mutta yksinään liian pieni markkina-alue kriittisen viestinnän erikoisalalle. Tero Pesosen mielestä Suomen on välttämätöntä tehdä yhteistyötä muiden kanssa.

”Ilman kansainvälistä yhteistyötä ei kriittistä viestintäteknologiaa olisi saatavilla. Suomalaisetkin turvallisuustoimijat voivat saada haluamiansa tuotteita tai palveluita vasta, kun niiden markkina on tarpeeksi laaja ja kansainvälinen”, Pesonen sanoo.

Tämänvuotisessa CCW-tapahtumassa Erillisverkkojen edustajat pitävät useita asiantuntijapuheenvuoroja ja osallistuvat eri paneeleihin.

Erillisverkkojen puhujat ja panelistit CCW 2022:ssa:

Antti Kauppinen

Antti Kauppinen

Johtaja, uudet liiketoiminnat 040 866 8582 antti.kauppinen@erillisverkot.fi
Katariina Salmisalo

Katariina Salmisalo

Johtaja, viestintä ja vastuullisuus 040 701 6576 Katariina.Salmisalo@erillisverkot.fi
Kari Junttila

Kari Junttila

Kehityspäällikkö 0400 979 694 kari.junttila@erillisverkot.fi

Ari Toivonen

Hankejohtaja Suomen Erillisverkot -konserni +358 40 626 8231 ari.toivonen@erillisverkot.fi
Mika Nieminen

Mika Nieminen

Tuotepäällikkö +358 40 739 4997 mika.nieminen@erillisverkot.fi

Critical Communications World

  • Tuo yhteen kaikki arvoketjun toimijat maailmanlaajuisesti viemään kriittisen viestinnän alaa eteenpäin.
  • Järjestetään vuosittain eri maissa – vuonna 2023 Suomessa.
  • Tapahtuman järjestää kansainvälinen TCCA-organisaatio, jonka tavoitteena on johtaa standardoitujen kriittisten viestintäratkaisujen maailmanlaajuista kehitystä ja edistämistä.
  • Tapahtuman teema on tänä vuonna Evolving the Ecosystem eli kriittisen viestinnän kokonaisuus nähdään ekosysteeminä, jota on kehitettävä jatkuvasti.
  • https://www.critical-communications-world.com/

Lue lisää:

TEKNOLOGIATRENDIT 2022: MOBIILIVERKKOJEN VARMENTAMISEEN PANOSTETTAVA, AVARUUSTEKNOLOGIA KEHITTYY

NÄIN VIRVESTÄ KASVOI SUOMEN TURVALLISUUSEKOSYSTEEMIN TUKIJALKA – JO YLI 51 000 LIITTYMÄÄ

MITEN SUOMI SIJOITTUU KRIITTISEN VIESTINNÄN KANSAINVÄLISESSÄ KEHITYKSESSÄ?