alkuun

Kaapelinäyttö turvaa kaivamisen

Johtotiedon kaapelinäyttö varmistaa maanalaisten johtojen, kaapeleiden ja muiden rakenteiden sijainnin senttimetrien tarkkuudella.
infrastruktuuri Johtotieto kaapelinäyttö

Kevät toi teiden varsille ja rakennustyömaille kaivajat. Routaisen maan sulettua maanalaisten kaapeleiden ja muiden rakenteiden sijaintitietoja tarvitaan yhä enemmän, etteivät koneet rouhi rikki maanalaista infraa. Usein pelkkä kartalla oleva tieto ei riitä, vaan kaivupaikalle tarvitaan kaapelinäyttö.

”Infraa on äärimmäisen tärkeä suojella, kun yhä enemmän erilaisia rakenteita – kuten sähköverkon korkeajännitteisiä kaapeleita – viedään maan alle”, Relacomin myynnistä ja strategisesta kehittämisestä vastaava johtaja Antti Siipola muistuttaa.

Relacom on ollut Erillisverkot-konserniin kuuluvan Johtotiedon kumppani kaapelinäytöissä useita vuosia. Yritykset laajensivat yhteistyötään merkittävästi vuoden alusta alkaen.

Kaivupaikat tutkitaan kaapelitutkalla

Johtotieto arvioi jokaisen sijaintiedustelupyynnön ja kaapelinäytön tarpeen. Kaapelinäyttöä tarvitaan, jos karttatiedoista huolimatta on riski, että kaapeli tai johdot vaurioituvat kaivamisen tai muun rakennustyön takia. Erityiskohteet, joissa kaivaminen voi aiheuttaa hengenvaaran, käydään aina näyttämässä.

Tommi Pulkkinen ja Antti Siipola.
Tommi Pulkkinen (vas.) ja Antti Siipola.

”Kun saamme Johtotiedolta pyynnön kaapelinäytön tekemiseen, työ resursoidaan meillä tekijälle, joka ottaa yhteyttä kaapelinäytön tarvitsijaan ja sopii ajan näyttöä varten. Paikan päällä kaivupaikat tutkitaan kaapelitutkalla ja sijaintiedot maalataan maahan kaivajan näkyville. Myös kaivualueen kartta käydään tarkasti läpi kaivajan kanssa”, Relacomin asiakkuuspäällikkö Tommi Pulkkinen kertoo.

Kaikki näytössä tarvittavat tiedot ovat sähköisesti käytettävissä. Kaivajan tai muun palvelun tilaajan on kuitattava allekirjoituksella, että hän on ymmärtänyt, missä infra kulkee ja miten kaivaminen onnistuu turvallisesti.

On sekä johdonomistajien että koko yhteiskunnan kannalta tärkeää, että maanalaiset kaapelit ja johdot ovat turvassa. Vahingossa katkaistu kaapeli voi viedä sähköt kokonaisilta kaupunginosilta. Toisaalta on tärkeää, että kriittiset sijaintiedot pysyvät oikeiden tahojen hallussa eivätkä päädy väärin käsiin. Työmailla kysymys on myös työturvallisuudesta.

Kaapelinäyttöjen tarjonta laajenee

”Olemme vuoden alusta alkaen tehneet Johtotiedon kaapelinäyttöjä Kaakkois-Suomen ja Jyväskylän alueella kaivajille, urakoitsijoille, viranomaisille ja yksityisille henkilöille”, Tommi Pulkkinen kertoo.

Pulkkisen mukaan yhteistyö Johtotiedon kanssa alkoi intensiivisesti, vaikka kaivukausi ei ollut vauhdikkaimmillaan vielä alkuvuodesta.

”Näyttöjä tekevän henkilöstön koulutus käytännön työhön ja prosesseihin sujui hyvin. Laajennamme kevään ja alkukesän aikana yhteistyötä siten, että kauttamme tarjotaan näyttöjä myös Kuopion, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla”, Pulkkinen jatkaa.

Tehokkuutta tulevaisuuden teknologioista

Antti Siipola näkee kaapelinäyttöjen ja koko alan tulevaisuuden mielenkiintoisena. Uudet teknologiat tuovat mukanaan mahdollisuuksia, joista muutamia vuosia sitten ei osattu edes haaveilla.

”Sijaintitietojen tarkkuus paranee koko ajan muun muassa gps-datan avulla. Lisäksi on tärkeää, että saamme dokumentoitua sijaintidatan uusista kaapeloinneista mahdollisimman tarkasti jo rakennusvaiheessa. Menneinä aikoina kaikkea ei ole pystytty dokumentoimaan aukottomasti.”

Kaivinkone kaivuutöissä.
Kaapelinäyttöä tarvitaan, jos on riski, että kaapeli tai johdot vaurioituvat kaivamisen takia.

Siipolan mukaan tiedon visualisointi ja analysointi kehittyvät myös huimaa vauhtia. Uusinta teknologiaa, kuten VR (virtual reality) eli tekotodellisuutta ja AR (augmented reality) eli lisättyä todellisuutta, käytetään todennäköisesti jatkossa myös kaapeleiden näyttötoiminnassa.

”VR- ja AR-lasit eivät ole vielä aivan tätä päivää näyttötoiminnassa, mutta uusia teknologioita otetaan kyllä käyttöön jatkuvasti. Nyt keskitymme erityisesti siihen, että näyttöprosessi on mahdollisimman läpinäkyvä ja hyvin dokumentoitu.”