alkuun

BroadNetin TOP 5 hyötyä turvallisuusviranomaisille – rajat ylittävä viestintä tehostaa operatiivista toimintaa Euroopassa

Hätätilanteet, kriisit ja rikollisuus eivät tunne rajoja. Siksi on tärkeää, että viestintä eri maiden turvallisuusviranomaisten välillä toimii tehokkaasti ja saumattomasti. Rajat ylittävän viestinnän ja liikkuvuuden mahdollistaa pian viranomaisten yhteinen, laajakaistainen BroadNet. Se tarjoaa yhteen toimivat, turvalliset ja luotettavat viestintäpalvelut kaikille Euroopan turvallisuustoimijoille.
broadnet kriittinen laajakaistapalvelu turvallisuusviranomaiset

Euroopassa on jo pitkään ollut tarve yhteisille kriittisille laajakaistapalveluille. Turvallisuusviranomaiset ovat käyttäneet kansallisia viestintäjärjestelmiä ja -teknologioita, jotka toimivat yleensä ainoastaan kyseisen maan alueella. Tämä on aiheuttanut merkittäviä haasteita rajat ylittävissä operaatioissa, suuronnettomuuksissa ja luonnonkatastrofeissa, joissa eri maiden ja viranomaisten välinen tehokas viestintä ja koordinointi ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Yleiseurooppalainen BroadNet tarjoaa ratkaisun näihin haasteisiin. Se tuo yhtenäisen, standardoidun viestintäratkaisun kaikille viranomaisorganisaatioille Euroopassa. BroadNet koostuu eurooppalaisista laajakaistaisista viranomaisverkoista ja -palveluista, jotka pohjautuvat 3GPP-standardin mukaiseen 4G- ja 5G-teknologiaan. Kukin maa rakentaa näitä omassa aikataulussaan. Virve 2 -viranomaisviestintäpalvelu on yksi ensimmäisistä uuden sukupolven verkoista, joka liitetään osaksi BroadNetiä. Muita ovat esimerkiksi Ranskan RRF ja Ruotsin Rakel NG.

BroadNet perustuu EU:n Horizon 2020 rahoituksella vuosina 2016–2022 BroadMap ja BroadWay hankkeissa tehtyihin vaatimusmäärittelyihin ja niissä kehitettyihin ratkaisuihin.

BroadNet tuo yhtenäisen, standardoidun viestintäratkaisun kaikille viranomaisorganisaatioille Euroopassa.

Yhteistyötä ilman katkoksia

Rajat ylittävä liikkuvuus on aina ollut haaste eri maiden mobiilipäätelaitteille. Nykyisin viranomaisten käytössä Euroopassa olevat järjestelmät, kuten Tetra, Tetrapol ja DMR, eivät ole keskenään yhteensopivia. Ainoastaan Pohjoismaissa viranomaisverkot on onnistuttu yhdistämään. Virve, Rakel ja Norjan Nödnett on liitetty yhteen ISI:n (Inter System Interface) avulla.

Yksi BroadNetin tärkeimmistä ominaisuuksista onkin, että se mahdollistaa operatiivisten järjestelmien yhteentoimivuuden – sen, että turvallisuusviranomaiset voivat viestiä ja jakaa toisilleen kriittistä tietoa myös oman maansa ulkopuolella ilman katkoksia kommunikaatiossa.

Olipa kyseessä poliisi, pelastustoimi tai ensihoito, BroadNetin avulla kaikki voivat viestiä reaaliaikaisesti toistensa kanssa sijainnistaan riippumatta. Esimerkiksi Ruotsin puolella virka-apua antava suomalainen poliisi voi olla yhteydessä sekä Ruotsin että Suomen viranomaisiin virkapuhelimellaan. Näin viranomaiset voivat reagoida nopeammin, tehdä yhteistyötä tehokkaammin ja nopeuttaa päätöksentekoaan reaaliaikaisen tiedon avulla.

Olipa kyseessä poliisi, pelastustoimi tai ensihoito, BroadNetin avulla kaikki voivat viestiä reaaliaikaisesti toistensa kanssa sijainnistaan riippumatta.

BroadNet: TOP 5 hyötyä eurooppalaisille viranomaisille

BroadNetin avulla Euroopan sisäistä turvallisuutta voidaan parantaa merkittävästi. Vaikutus viranomaistoiminnalle Euroopassa kiteytyy viiteen hyötyyn.

1. Kattavampi tilannekuva
Kun tietoa voidaan vaihtaa reaaliaikaisesti rajojen yli, turvallisuusviranomaiset saavat kattavamman näkymän toimintaympäristöönsä.

2. Nopeampi päätöksenteko- ja reagointikyky
Saumaton viestintä ja jatkuva pääsy kriittiseen tietoon mahdollistavat nopean päätöksenteon ja lyhentävät reagointiaikaa.

3. Tehokkaampi rajat ylittävä yhteistyö
BroadNet tehostaa yhteistyötä ja koordinaatiota naapurimaiden välillä hätätilanteissa ja varmistaa samalla sujuvan yhteistoiminnan.

4. Paremmin kohdennetut resurssit
Kun järjestelmät toimivat yhteen, olemassa olevia ja sopivia resursseja käytetään tehokkaasti: ne otetaan käyttöön oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

5. Yhteinen alusta teknologian kehittymiselle
BroadNet luo perustan tuleville teknologisille ratkaisuille, kuten tekoälyn, IoT:n sekä data-analytiikan käyttöönotolle. Tämä parantaa entisestään viranomaistoiminnan tehokkuutta.

Ei mutkatonta – mutta tarpeellista

Vaikka BroadNetin käyttöönotto hyödyttää turvallisuustoimijoita, sen toteuttamisessa ja käyttöönotossa on myös haasteita. Ne liittyvät esimerkiksi tietoturvaan, yksilön tietosuojaan, lainsäädäntöön ja sääntelyyn. Lisäksi siirtyminen olemassa olevista järjestelmistä laajakaistaisiin viestintäratkaisuihin vaatii resursseja ja rahoitusta tarvittaville investoinneille.

Haasteet on kuitenkin tehty ratkottaviksi. Niitä tärkeämpää on keskittyä kunnianhimoisen hankkeen hyötyihin ja tarpeeseen: kun liikkuvuus lisääntyy ja yhteistyö paranee, onnettomuustilanteissa voidaan vetää entistä tehokkaammin yhtä köyttä.

Kari Junttila

Kari Junttila

Kehityspäällikkö 0400 979 694 kari.junttila@erillisverkot.fi