alkuun

”Yhtenä päivänä töitä maastossa, toisena laitteiden asennusta” – tällaista asentajan työ Erillisverkoilla on

Erillisverkoissa työskentelee asentajia, jotka tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. He huolehtivat siitä, että tietoliikenneverkon yhteydet toimivat kaikissa olosuhteissa. Mitä nämä ympäri Suomea työskentelevät asentajat oikeastaan tekevät? Millaisia heidän työpäivänsä ovat?
ict-palvelut työntekijäkokemus viranomaisviestintä

Kuitukaapelityöt, turvatekniikka, dataverkko, siirtoverkko ja mastotyöt. Muun muassa näiden osa-alueiden parissa Erillisverkkojen asentaja työskentelee säännöllisesti. Lisäksi asentajat ylläpitävät osaamistaan vuoden mittaan lukuisilla koulutuksilla eri aihepiireistä ja toimivat myös itse kouluttajina sisäisissä ja ulkoisissa koulutustilaisuuksissa oman ammattitaitonsa mukaisilla vahvuusalueilla.

”Työpäiväni ovat todella vaihtelevia. Työhöni kuuluu esimerkiksi laiteasennuksia, kaapelin näyttöjä maastossa, yhteyden luovuttamista asiakkaalle, työskentelyä mastoissa, vähän sähkötöitä, erilaisten vikatilanteiden tarkistusta ja korjausta sekä huolto- ja ylläpitotöitä”, eräs verkko-operaattoripalveluiden kokenut asentaja on hyvin kiteyttänyt.

”Vaihtelevuus on tässä työssä minusta myös parasta – en tykkäisi istua vain työpisteen ääressä kahdeksaa tuntia päivässä.”

Työn luonteeseen kuuluu toisinaan myös pitkiä ajomatkoja. Reissaamisen määrä riippuu alueesta, jolla työskentelee, mutta myös omasta osaamisesta. Jos omaa esimerkiksi jonkin harvinaisemman taidon, kuten kyvyn työskennellä mastoissa, voi välillä joutua lähtemään kauaskin apuun. Työtehtäviä järjesteltäessä otetaan kuitenkin huomioon jokaisen henkilökohtainen elämäntilanne. Varsinkin akuuteista keikoista pyritään ensisijaisesti sopimaan sen mukaan, kenellä on mahdollisuus lähteä.

Asentajat pitävät huolen, että tietoliikenneverkon yhteydet pelaavat

Erillisverkkojen asentajat työskentelevät pääasiassa runkoverkon parissa ja pitävät huolen, että yhteydet pelaavat kaikissa olosuhteissa. Runkoverkkoliikenne on toteutettu pääosin valokuidulla ja valokuituun liittyvät huoltotyöt ovatkin verkko-operaattoripalveluissa työskentelevien asentajien erikoisalaa.

”Asentajillamme on monipuolinen tehtävänkuva. Työssä tarvitaan monen erilaisen tekniikan osaamista. Tämä monipuolisuus on toisaalta myös työn suola: uutta opittavaa ja kehittäviä haasteita riittää koko työuralle”, eräs asentajien esihenkilö on tehtävää kuvannut.

Asentajien ei kuitenkaan tarvitse olla seppiä syntyessään. Perusteellinen perehdytys sekä jatkuva kouluttaminen työtehtäviin ja käytössä oleviin tekniikoihin ovat oleellinen osa Erillisverkkojen asentajaksi kasvamista.

Asentajan tehtävissä asenne ratkaisee

Töiden vaatima erityisosaaminen omaksutaan konkreettisesti vasta tekemällä, joten hakijoiden kohdalla oleellisinta on, että he suhtautuvat uusiin asioihin ja moniosaamisen vaatimuksiin uteliaisuudella. Jokin alaan liittyvä pohjakoulutus on hyvä olla, mutta tärkeintä työn kannalta on ennakkoluuloton asenne, oma-aloitteisuus sekä halu kehittyä ja oppia.

Omaan työhönsä pystyy myös itse jonkin verran vaikuttamaan sen mukaan, mitkä laitteet ja tekniikat verkon ylläpidossa kiinnostavat. Jos esimerkiksi korkeissa paikoissa työskentely ei pelota, voi kouluttautua mastoissa työskentelyyn.

”Minusta on hienoa, että työpaikka tarjoaa työkalut kehittymiseen. Kun ensimmäistä kertaa opettelee esimerkiksi käyttämään jotakin uutta laitetta ja saa sen toimimaan, siitä tulee hyvä fiilis”, on viesti, joka Erillisverkkojen asentajilta on kuultu usein.

Asentajan työ voi tarjota myös oivan väylän muihin tehtäviin Erillisverkoilla.

Asentaja voi edetä työnsä kautta muun muassa työnjohtajaksi, suunnittelijaksi tai johonkin muuhun Erillisverkkojen yksikköön asiantuntijaksi. Yrityksessä kannustetaan omaehtoiseen kouluttautumiseen työn ohessa, esimerkiksi ammattitutkinnon tai jonkin pohjakoulutusta tukevan jatkotutkinnon suorittamiseen.

Itsenäistä työtä tehdään myös yhdessä

Kaikki asentajat ovat riippuvaisia toistensa tekemisistä. Siksi asentajan työssä myös kommunikointi on tärkeää. Jos asentaja ei saa esimerkiksi vikatilannetta itse ratkaistua, apua on osattava pyytää valvomo-operaattorilta, tekniikan eri asiantuntijoilta tai omilta kollegoilta.

Tietoliikenneverkossa tapahtuvia muutoksia ei voi ennakoida – siksi on hyvä varautua siihen, ettei työssä aina tiedä, mitä päivä tuo tullessaan. Koska palvelut mahdollistavat viranomaisten toimintaa, yllättäviin vikatilanteisiin on reagoitava viipymättä. Ylpeys omasta työstä auttaa monia asentajia jaksamaan venymisen hetkissä.

Asentajamme tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, joka vaikuttaa ihmisten elämään. Kun ihmisillä on jokin hätä, silloin todennäköisesti siinä hädässä auttavat viranomaiset käyttävät Erillisverkkojen palveluita, kuten Virveä ja runkoverkon yhteyksiä.