alkuun

Anna-Maija Karjalainen: Virve 2.0 näyttää mallia maailmalla

Viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kriittinen viestintä ja yhteistyö turvataan koko maassa uudistamalla viranomaisverkko Virve hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Virve 2.0:n myötä emme vain loikkaa nykyaikaan, vaan mahdollistamme tulevaisuutta, kirjoittaa ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen valtiovarainministeriöstä.
Blogit viranomaisviestintä Virve 2.0

Viranomaisverkko Virven uudistamisella varmistetaan viranomaisviestinnän jatkuvuus. On tärkeää, että Virve 2.0 -palvelulla voidaan tuottaa viranomaisten tarvitsema laajakaistainen viestintä ja tiedonsiirto tehokkaasti, varmasti ja turvallisesti joka tilanteessa. Uudistus takaa jatkossa entistäkin paremman turvallisuusyhteistyön.

Haluan nostaa esille Virve 2.0:n kehitystyön myös osana koko kansallisen digitaalisen infrastruktuurin kehitystä. Viranomaisverkon kehitys tuo sivutuotteena lähes koko maan kattavan mobiiliverkon sekä luotettavammat, turvallisemmat ja häiriösietoisemmat yhteydet kaikille kansalaisille ja yrityksille.

Tämä parantaa kaikkinensa yhteyksiä koko Suomessa – ja on siis arvokasta meille kaikille. Kustannukset erityisesti verkon parantamisesta tulevat pääosin viranomaisten ja valtion maksettaviksi eli kustannamme samalla parempaa verkon käytettävyyttä kansalaisillekin.

”Pohdittavaa riittää esimerkiksi kysymyksessä, kuinka palvelujen rahoitus hoidetaan: missä menee raja viranomaisille tarjottaville palveluille ja muille potentiaalisille asiakkaille tarjottaville palveluille.”

Monipuolisempia ja kekseliäämpiä palveluita

Virve 2.0:n myötä emme vain loikkaa viranomaisviestinnässä nykyaikaan, vaan mahdollistamme tulevaisuutta.

Kaupalliseen mobiiliverkkoon perustuvan uuden sukupolven Virven tulisi mahdollistaa nykyisten palveluiden lisäksi suuret datanopeudet, pienet tiedonsiirtoviiveet ja tulevaisuuden toimintokriittiset palvelut ja sovellukset – ovat ne sitten tilannekuvapalveluita, paikkaan liittyvää tietoa, rikastettua todellisuutta tai IoT:tä.

Mobiililaajakaistaa ja dataan perustuvaa uutta tiedonsiirtoalustaa hyödynnettäessä palveluita onkin mahdollista kehittää huomattavasti monipuolisemmin, runsaammin ja kekseliäämmin. Virve-käyttäjien palveluntarpeet voidaan huomioida ja toteuttaa mahdollisimman kattavasti, luotettavasti ja turvallisesti. TUVE-asetuksella mahdollistetaan näiden palveluiden tarjoaminen käyttäjäkunnalle yksinoikeudella.

Tavoitteena on, että migraatio saadaan toteutumaan nykyisestä Virvestä Virve 2.0:aan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaisesti Erillisverkot tarjoaa palvelun ja vastaa sen kehityksestä, tuotannosta ja rahoituksesta.

Rahoituksessa ja rajanvedossa on vielä pohdittavaa

Olemme pistäneet myös valtiovarainministeriössä pystyyn Virve 2.0 -hankkeen, jotta voimme varmistaa laajakaistaisen Virven kehitystyön etenemisen ja loppuunsaattamisen talouspoliittisen ministerivaliokunnan ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Tehtävänämme on varmistaa häiriötön siirtyminen uuteen palveluun sekä valvoa, että nykyinen Virve-palvelu toimii viranomaisten tarpeita vastaavana vuoteen 2026 asti.

Hanke on meille mainio näytönpaikka. Virve 2.0:n onnistuneella toteutuksella voimme osoittaa, miten Suomessa osataan.

Haasteena on kehitettävien palvelujen tuotantomalli, jonka pitäisi olla kustannustehokasta ja vastata ensisijaisesti viranomaisten palvelutarpeisiin.

Pohdittavaa riittää esimerkiksi kysymyksessä, kuinka palvelujen rahoitus hoidetaan: missä menee raja viranomaisille tarjottaville palveluille ja muille potentiaalisille asiakkaille tarjottaville palveluille.

Panostamme tutkimukseen, kehitykseen ja kokeiluun

Virve 2.0 -hanke tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen. Meillä on jo nyt aitoa ja sujuvaa viranomaisverkkojen yhteistoimintaa Ruotsin ja Norjan kanssa. Laajakaistaisen Virven myötä Suomi voisi edistää EU-tasolla maiden välistä yhteistyötä ja viranomaisverkkojen yhteentoimivuutta – ja olla oikeasti edelläkävijänä ja kehityksen vauhdittajana EU:ssa.

Hanke on meille mainio näytönpaikka. Virve 2.0:n onnistuneella toteutuksella voimme osoittaa, miten Suomessa osataan: kuinka nopeasti ja kivuttomasti pystymme siirtymään uuteen tekniikkaan ja että tekniikka toimii.

Pienen maan vahvuutena on, että tunnemme toisemme ja hierarkiat sekä sektorirajat ovat matalat. Meillä panostetaan tutkimukseen, kehitykseen ja kokeiluihin – suomalaisilla on uteliaisuutta, rohkeutta ja ratkaisuhakuisuutta katsoa pidemmälle, toimiiko joku asia. Tämä sisukas asenne vie meitä eteenpäin.

Anna-Maija Karjalainen esiintyi Erve Foorumi 2021 -virtuaalitapahtumassa 18.3.2021.

Lue lisää Virve 2.0:n etenemisestä
Lue lisää pohjoismaisesta yhteistyöstä