alkuun

Viranomaisverkko Virve on ainutlaatuinen menestystarina

Viranomaisverkko Virve turvaa kriittisen viestinnän kaikissa olosuhteissa. Eri viranomaiset yhdistävä suomalainen Virve on ollut edelläkävijä koko maailman mittakaavassa. Jatkossa verkkoa kehitetään laajakaistaiseen tiedonsiirtoon.

Virve on valtakunnallinen ja suojattu viranomaisten radioverkko. Sillä on kaksi erityistä vahvuutta: verkko on erittäin luotettava ja se mahdollistaa viranomaisten tehokkaan yhteistyön niin päivittäisessä työssä kuin kriisitilanteissa.

Vuodesta 2002 käytössä ollut Virve on kotimainen innovaatio. Valmistuessaan Virve oli maailman ensim-mäinen koko maanlaajuinen ja viranomaisten yhteiskäyttöön rakennettu Tetra-standardiin perustuva verkko. Tetra-teknologia vastaa 2G-verkkoa eli on periaatteessa samanlainen kuin ensimmäiset gsm-verkot.

Virve on rakennettu sietämään häiriöitä ja toimimaan myös poikkeustilanteissa. Verkko on erittäin toimintavarma, koska sen 1 400 tukiasemaa luovat tehokkaan päällekkäispeiton. Kuuluvuus säilyy, vaikka yksittäinen tukiasema menisi epäkuntoon. Kaupallisissa matkapuhelinverkoissa kattavaa päällekkäispeittoa ei ole.

Lisäksi Virvessä on varauduttu sähkökatkoihin ja muihin sähköverkon häiriöihin asentamalla tärkeimpiin tukiasemiin kiinteä varavoima ja hankkimalla suuri määrä siirrettäviä varavoimakoneita.

Puhetta ja paikkatietoa

”Kaupalliset radioverkot eivät ole aina saatavissa esimerkiksi massatapahtumissa, joissa verkko menee tukkoon suuresta käyttäjämäärästä. Virve sen sijaan toimii aina”, Suomen Erillisverkot Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtimäki sanoo.

Virve-verkosta vastaa Suomen Virveverkko Oy, joka kuuluu valtion kokonaan omistamaan Suomen Erillisverkot -konserniin.

Virveä käyttävät muun muassa pelastustoimi, poliisi, puolustusvoimat, sosiaali- ja terveystoimi, Rajavartiolaitos, Tulli, Hätäkeskuslaitos, Yle, Ilmatieteen laitos sekä ambulanssi- ja turvallisuusyritykset ja energialaitokset. Virve-verkossa on yli 37 000 liittymää, ja siellä välitetään vuorokaudessa yli sata tuhatta ryhmäpuhelua ja seitsemän miljoonaa lyhytsanomaviestiä.

”Puhekäyttö muodostaa ylivoimaisesti suurimman osan verkon liikenteestä, mutta myös tekstiviestejä vastaavat lyhytsanomaviestit ovat turvallisuustoiminnan kannalta olennainen osa”, Lehtimäki kertoo.

”Lyhytsanomina kulkee automaattisesti laitteiden välistä informaatiota kuten paikkatietoja, joilla on erittäin iso merkitys turvallisuustoimijoille. Jos Virveä ei olisi, ambulanssi ei välttämättä löytäisi perille oikeaan paikkaan.”

Vaikka Virvessä kulkee paljon viesti- ja dataliikennettä ja kriisitilanteissa ryhmäpuheluita saattaa olla 70–80 prosenttia enemmän kuin normaalisti, kapasiteetti riittää kaikissa oloissa. Välitettävä data, kuten paikkatiedot, on hyvin kevyttä, joten verkon tukkeutumisesta ei ole vaaraa. Käyttäjämäärä verkon kapasiteettiin verrattuna on myös varsin pieni.

Uutta teknologiaa ja yhteistyötä

Teknologia kehittyy, ja Virve kehittyy mukana. Jatkossa nykyisen Tetra-teknologian palvelujen ja toimin-nallisuuden taso säilytetään ja ylläpidetään, mutta uutta 4G-teknologiaa otetaan käyttöön kuvien ja liikku-van kuvan välittämisessä.

Nyky-Virven teknologia ei taivu laajakaistaiseen tiedonsiirtoon. Virvessä otetaankin ensimmäisiä askeleita kaupallisten verkkoyhtiöiden kanssa tehtävän uudenlaisen yhteistyön suhteen. Tulevaisuudessa kaupalliset operaattorit tarjoavat verkot, joiden päälle Erillisverkot luo turvallisuustoimijoiden tarvitsemat palvelut.

”Viranomaisviestintä ei lopu koskaan, ja me tulemme aina turvaamaan sen viestinnän tarpeet. Viranomaisradioverkossa käytettävä teknologia kehittyy ja vaihtuu, mutta verkko pysyy”, Timo Lehtimäki sanoo.

Lataa Virve factsheet.

Lisätietoa:

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot Oy, puh. 050 514 8286
Mari Suokari-Pärssinen, viestintäpäällikkö, Suomen Erillisverkot Oy, puh. 040 756 0850

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@erillisverkot.fi tai etunimi.sukunimi-sukunimi@erillisverkot.fi