alkuun

Yhteistyöllä ja Virvellä tärkeä rooli kesän maastopaloissa

Kesällä 2018 Virven viestintätekniikkaa käytettiin Pyhärannan maastopalojen hillitsemisessä. Suuren joukon viestintään saatiin lisätehoa pyörillä kulkeneella satelliittitukiasemalla.

Ennätyskuiva kesä 2018 muistetaan metsä- ja maastopaloistaan, joissa tuhoutui metsää yhteensä 1 500 hehtaaria. Suurin palo koettiin heinäkuun puolivälin jälkeen Pyhärannassa. Meillä selvittiin kuitenkin varsin vähällä verrattuna naapurimaihin Norjaan ja Ruotsiin, missä kesän mittaan tuhoutui metsää yli kymmenkertainen pinta-ala ja missä jouduttiin turvautumaan kansainväliseen apuun.

Virve vastaava palvelupäällikkö Harri Virtanen.
Harri Virtanen

Erillisverkkojen palvelupäällikkö Harri Virtanen arvioi, että Suomen suhteellisen hyvää tilannetta tukivat maaseudun sopimuspalokuntien tiheä verkosto lyhyine saavutettavuusaikoineen, hyvällä tolalla oleva palojen havainnointikyky ja kansalaisten varovaisuus maastossa.

”Silti paloja syttyy aika ajoin. Niiden riittävän aikaista havaitsemista auttavat palovalvontalennot, joita tehdään varoitusaikoina useita päivässä. Asutuilla seuduilla tukea saadaan myös kansalaisten tekemistä havainnoista”, Virtanen kertoo.

Palojen riittävän aikaista havaitsemista auttavat palovalvontalennot, joita tehdään varoitusaikoina useita päivässä.

”Lentokoneet opastavat maayksiköt kohteisiin Virve-radioillaan, joilla voidaan muun muassa lähettää paikannustiedot suoraan pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmän karttanäkymään. Erityiskoulutetut lentosammutuspäälliköt pystyvät tarvittaessa johtamaan ilmasammutustyötä ilmasta.”

Lentosammutusta, lentokone lentää metsäpaloalueen yllä.
Lentokoneet opastavat maayksiköt kohteisiin Virve-radioilla, joilla voidaan myös lähettää paikannustiedot pelastuslaitoksen johtamisjärjestelmän karttanäkymään.

Kapasiteettia tilanteen mukaan 

Isoa metsäpaloa sammutettaessa väki ja kalusto keskittyvät tyypillisesti pienemmälle alueelle kuin myrskyjen raivauksessa. Harvaan asutulla alueella verkon kapasiteetista voi kuitenkin tulla pulaa. Näissä ja muissa mahdollisissa häiriötilanteissa voidaan hyödyntää Virven suorakanavia järjestelmäliikenteen tukena. Suorakanavatoiminnolla tarkoitetaan sitä, että Virve-radiot toimivat kuin perinteiset radiopuhelimet. Virve-radiot eivät tällöin siis liikennöi Virve-verkon kautta.

Tyypillisen kahden kantoaallon tukiaseman alla pystyy toimimaan jopa 20 yksikköä, joilla on käytössään yhteensä 60–80 Virve-radiota.

”Käyttäjäorganisaatiot osaavat lisäksi rajoittaa kapasiteettinsa käyttöä. Jos kapasiteettia on vähän, silloin puhutaan vähemmän ja hyödynnetään suorakanavia.”

Tukiasemien teho ja niiden toiminta-alueet vaihtelevat. Kokemuksesta tiedetään, että tyypillisen kahden kantoaallon tukiaseman alla pystyy toimimaan jopa 20 yksikköä, joilla on käytössään yhteensä 60–80 Virve-radiota.

”Yleensä kuuluvuutta on useampaan tukiasemaan ja tarvittaessa tukiasemia voidaan tuoda paikalle lisää.”

Verkkovierailu auttaa Pohjoismaissa ensi kesänä

Kesän metsäpalojen torjuntaan Ruotsin puolella osallistui myös suomalaisia sammutusyksiköitä. Virtanen kertoo, että meneillään oleva Suomen, Ruotsin ja Norjan Tetra-verkot yhdistävä ISI-hanke ei vielä ollut niin pitkällä, että nämä yksiköt olisivat voineet hyödyntää täysimittaisesti mukaansa ottamiaan Virve-radioita. Ruotsissa operoineet suomalaissammuttajat pystyivät kuitenkin toimimaan eurooppalaisen standardin mukaisilla DMO-suorakanavilla.

Metsäpalo, liekit valtoimenaan aluskasvillisuudessa.
Kesän 2018 metsäpalojen torjuntaan Ruotsin puolella osallistui myös suomalaisia sammutusyksiköitä.

 

”Yhteydet valmistuvat tulevaksi kesäksi, jolloin viestintämahdollisuudet paranevat reilusti. Yhteistyötä varten perustetuissa puheryhmissä voidaan kommunikoida isäntämaan tahojen kanssa, ja lisäksi voidaan raportoida suoraan myös kotimaan suuntaan ”, Virtanen sanoo.

”Tämäkin hanke osoittaa, että näitä järjestelmiä käytetään ja kehitetään niiden koko elinkaaren ajan ja siten hyödynnetään tehtyjä investointeja mahdollisimman pitkälle. Vaikka Virve 2.0 on tulossa, otamme nyky Virvestä kaiken saatavissa olevan tehon irti niin pitkään kuin se on käytössä.”