alkuun

Viranomaisverkko Virven uudistamisella varmistetaan viranomaisviestinnän jatkuvuus

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Suomen Erillisverkot oy:n operoiman viranomaisverkko Virven uudistamista kokouksessaan 17.12.2019. Viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden kriittinen viestintä ja yhteistyö turvataan koko maassa viranomaisverkon uudistamisella hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Ministerivaliokunnan päätöksen mukaan nykyinen Virve-palvelu korvataan kokonaisuudessaan viranomaisten tarpeet täyttävällä uudella viranomaisviestintäpalvelulla (Virve 2.0) vuoteen 2026 mennessä. Uudella palvelulla voidaan tuottaa viranomaisten tarvitsema laajakaistainen viestintä ja tiedonsiirto tehokkaasti, varmasti ja turvallisesti kaikissa tilanteessa.

”Valtiovarainministeriön esityksen mukainen Talouspoliittisen ministeriövaliokunnan päätös on kannaltamme erittäin merkittävä. Se mahdollistaa, että pääsemme etenemään Virve 2.0 –hankkeen toteutuksessa suunnitelmien mukaisesti lähivuosina”, toteaa liiketoimintajohtaja Jarmo Vinkvist Erillisverkoista. 
Aiemmin tehtyjen selvitysten ja päätösten perusteella Virve 2.0:n toteutuksessa on valittu palvelumalli, jossa palveluoperaattorina toimii Suomen Erillisverkot oy. Kaupallinen radioverkko-operaattori  (RAN) ja ydinjärjestelmien (Core) toimittaja valitaan erillisillä kilpailutuksilla. Mallin tarkoituksena on pitää kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeän verkon ydin valtion omistuksessa ja hallinnassa. Toimittajien valinta ja verkon kehitystyö aloitetaan vuoden 2020 alkupuolella.
 
Ministeriövaliokunnan päätöksen mukaan Virve 2.0 -palvelun kattavuutta parannetaan rakentamalla valtion omistukseen lisäinfrastruktuuria alueille, joihin nykyisten kaupallisten verkkojen peitto ei yllä. Radioverkon häiriönsietokykyä parannetaan sähkönsaannin varmistusten osalta sekä ottamalla käyttöön etuoikeustoiminteet, joiden avulla taataan luotettava toiminta myös kaupallisen verkon ruuhkatilanteissa.
Erillisverkkojen vastuulla on Virve 2.0 -palvelun kehitystyö, palvelutuotanto ja lisämastojen rakentaminen. Palvelun ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö osana turvallisuusverkkotoiminnan (TUVE) ohjausta. 
Nykyinen Virve-palvelu on ollut käytössä lähes koko maan kattavana vuodesta 2002 alkaen. Palvelu on laajasti käytössä: liittymiä Virve-verkossa on noin 44 000 kappaletta.  Virven käyttäjät jakautuvat valtiotoimijoihin (poliisi, puolustusvoimat, Rajavartiolaitos), kuntatoimijoihin (pelastuslaitokset, sosiaali- ja terveystoimi) sekä yritystoimijoihin (rautatietoimijat, energia-, turvayhtiöt ja teleoperaattorit). Nykyinen Virve-palvelu on tulossa teknologisen elinkaarensa päähän 2030.

Lisätietoja:

Jarmo Vinkvist, liiketoimintajohtaja, Suomen Erillisverkot –konserni, puh. 040 501 5195