alkuun

Onnettomuudet ja rikollisuus ylittävät maiden rajat – viranomaisviestinnän on tehtävä samoin

Pohjois-Suomessa lähellä Norjan vastaista rajaa tapahtuu suuri liikenneonnettomuus, johon saapuu pelastajia Suomen, Ruotsin ja Norjan alueelta. Jotta eri maiden viranomaiset voivat tehdä yhteistyötä, heidän on pystyttävä olemaan toisiinsa yhteydessä ilman katkoksia. Tätäkin skenaariota eri maiden viranomaiset ovat testanneet osana yhteensopivia viranomaisverkkoja kehittävää BroadWay-hanketta, jossa Erillisverkot on ollut aktiivisesti mukana.
teknologiainnovaatiot viranomaisviestintä viranomaisyhteistyö

Jokaisella EU-maalla on käytössään viranomaisverkko, jonka avulla esimerkiksi ensihoito, pelastusviranomaiset, poliisi ja rajavalvonta kommunikoivat keskenään. Onnettomuudet tai rikollisuus eivät kuitenkaan kunnioita maiden rajoja, ja vaikkapa laajojen metsäpalojen sammutus voi vaatia lukuisten maiden viranomaisten yhteistyötä. Lisäksi moni viranomainen operoi myös koko EU:n alueella. Esimerkiksi rajaturvallisuusvirasto Frontex ja lainvalvontayhteistyövirasto Europol toimivat kaikkialla Euroopassa.

Tästä syystä EU-tasolla on haluttu ratkaista kaksi merkittävää haastetta:

  • Viestintä, puhelut tai data eivät saa katketa, kun viranomainen siirtyy maiden rajojen yli.
  • Minkä tahansa viranomaisen on voitava mennä mihin tahansa EU-maahan niin, että viestintäratkaisut sekä päätelaitteet toimivat kuten lähtömaassa.

Tarkoituksena ei ole toteuttaa yhtä yhteistä laajakaistaratkaisua, vaan luoda yhteisiä määrittelyjä. Niiden perusteella jokainen maa voi toteuttaa omat ratkaisunsa, jotka toimivat saumattomasti yhdessä. Hankekokonaisuudessa on ollut kolme vaihetta: turvallisuusviranomaisten tarpeita kartoittava BroadMap, innovaatioihin ja pilotointiin keskittyvä BroadWay ja vielä käynnistymistä odottava yhteiseurooppalainen laajakaistaratkaisu BroadNet.

Suomi on mukana luomassa yhteisiä määrittelyjä

Miksi Suomen kannattaa olla mukana yhteistyössä? Emmekö voi vain odottaa valmiita ratkaisuja ja toteuttaa omat verkkohankintamme ja päätelaiteostomme niiden mukaan? Vastaus on Erillisverkkojen kehityspäällikkö Kari Junttilasta yksiselitteinen. Hän on ollut mukana hankkeissa alusta asti.

Mitä teknologisiin ratkaisuihin tulee, Suomi on edelläkävijä. Mikään muu maa ei ole jo toteuttamassa niitä ratkaisuja, joita me olemme Suomessa ottamassa käyttöön tulevina vuosina. On aivan olennaista päästä vaikuttamaan suoraan yhteisiin vaatimuksiin ja myös niitä ohjaaviin 3GPP:n standardeihin. Ne kertovat käytännössä, miten ratkaisut täytyy toteuttaa, jotta ne toimivat yhteen eri maiden välillä, Junttila toteaa.

Vaikka viranomaisille tarkoitettuja päätelaitteita ei voi tulevaisuudessakaan noin vain ostaa kaupan hyllystä, on sillä merkitystä, onko viranomaisten ostovolyymi EU-tasolla 100 miljoonaa vai 10 miljoonaa euroa. Kun ostovolyymi on suuri, kaupallisten toimijoiden halu kehittää ratkaisuja on moninkertainen. Se ei tarkoita, että kaikki maat hankkisivat täsmälleen samoja päätelaitteita, vaan pikemminkin sitä, että kaikki saatavilla olevat päätelaitteet tukevat samoja toiminnallisuuksia.

BroadMap: piloteissa nähtiin viranomaisviestinnän innovaatioita

Vuosien 2016–2017 pohjustavaa hanketta kutsuttiin nimellä BroadMap. Tässä vaiheessa viranomaisviestinnän tarpeista muodostettiin näkemys ja selvitettiin, mitä vaatimuksia viranomaisilla on muun muassa verkoille, palveluille ja päätelaitteille. Erilaisiin vaatimusmäärittelytyöpajoihin osallistui yli 600 henkilöä kaiken kaikkiaan 276 viranomaisorganisaatiosta 23 eri EU-jäsenvaltiosta. Suomen osalta hanketta veti vielä tässä vaiheessa Pelastusopisto.

BroadWay: tavoitteena saumattomat yhteydet Euroopassa

BroadWayssa, joka toteutettiin esikaupallisena hankintana vuosina 2018–2022, kilpailutettiin kaupallisista toimijoista muodostettuja konsortioita. BroadWay-hankkeen innovaatioiden toteuttajiksi valittiin neljä konsortiota: Airbus, Frequentis, Leonardo ja Rohill. Näistä kolme ensimmäistä osallistuivat myös prototyyppivaiheeseen, ja Airbus sekä Frequentis toteuttivat lopuksi omat pilottinsa. Tässä vaiheessa hankkeesta on Suomessa vastannut Erillisverkot. 

BroadNet Prep: toteutusvaiheen suunnittelu on alkanut

BroadWay hankkeessa kehitettiin ratkaisuja, joilla toteutetaan jatkossa Euroopan laajuinen viranomaisten laajakaistaratkaisu eli BroadNet, jonka valmisteluvaihe on käynnissä parhaillaan. Valmistuessaan BroadNet koostuu eri maiden viranomaisten kansallisista laajakaistaverkoista, joista jokainen verkko täyttää BroadNetin vaatimukset – tähän menee kuitenkin vielä vuosia. Tavoite on silti kirkas, vaikkakin kaukana horisontissa: viranomaisten yhteydet toimivat saumattomasti kaikkialla Euroopassa.

BroadGNSS: innovaatioita muun muassa paikannus- ja navigaatiopalveluihin

Erillisverkot on mukana myös toisessa esikaupallisessa hankinnassa, BroadGNSS-hankkeessa. Siinä hankitaan Eurooppalaisen Galileo-satelliittijärjestelmän paikannus-, navigaatio- ja synkronointipalveluihin liittyviä innovaatioita. Tämä hanke on eräänlainen spin-off BroadWay-hankkeesta ja siinä hyödynnetään myös samoja aineistoja, joita kerättiin BroadWay-hanketta vasten.

Lisätietoa hankkeesta:

http://www.broadmap.eu/

https://www.broadway-info

https://www.broadway-info.eu/broadnet-preparation/

broadway-logo

Kari Junttila

Kari Junttila

Kehityspäällikkö 0400 979 694 kari.junttila@erillisverkot.fi