alkuun

Lainsäädäntö ohjaa Virven kehitystä

Valmisteilla oleva lainsäädäntö määrittelee Virve-palveluiden tuottamisen ja etuoikeutetun toiminnan kaupallisissa verkoissa.
5G turvallisuusverkko turvallisuusverkkolaki

Ensi vuosikymmenellä edessä oleva Virve-verkon uudistus edellyttää muutoksia lainsäädäntöön. Suurimmat muutokset koskevat Virven siirtymistä Erillisverkkojen hallinnoimasta Tetra-verkosta kaupallisen operaattorin 4g-verkkoon ja myöhemmin avautuvaan 5g-verkkoon. Samalla Virven palvelutuotanto tulee turvallisuusverkkolain piiriin.

”Turvallisuusverkon palveluita koskevalla lainsäädännöllä halutaan turvata se, että turvallisuuskriittisiä palveluja kehitetään ja tuotetaan kustannustehokkaasti ja luotettavasti viranomaistoiminnan edellyttämällä tavalla”, sanoo valtiovarainministeriön tietohallintoneuvos Timo Nuutinen.

Erillisverkot tuottaa palvelut

Lakiuudistus koostuu turvallisuusverkkolaista sekä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutosehdotuksen turvallisuusverkkolakia koskevasta osuudesta. Turvallisuusverkkolaki määrittelee Erillisverkot viranomaisten aikakriittisen matkaviestinnän palveluiden tuottajaksi.

Virve 2.0:n toiminta 4g-verkossa mahdollistaa monipuolisten palveluiden käytön viranomaisverkossa. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia kaikille Virven käyttäjäryhmille.

”Tulevan kaupallisen verkon päällä toimivan laajakaistaisen palvelun käyttäjät määräytyvät turvallisuusverkkolain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännösten mukaisesti”, sanoo valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto.

Palvelut ovat pääsääntöisesti samat kaikille. Esimerkiksi pelastustoimessa kunnalliset pelastuslaitokset ja vapaapalokunnat käyttävät samoja etuoikeuksia, jotta ne voivat toimia hätätilanteessa sujuvasti yhteistyössä.

”On toiminnan hienosäätöä, onko käyttäjiksi hyväksyttyjen toimijoiden välillä jonkinlaista sisäistä priorisointia”, Nuutinen sanoo.

5g:n mahdollisuudet

4g- ja tuleva 5g-verkko tarjoavat huomattavasti enemmän kapasiteettia kuin Virven nykyinen Tetra-verkko. Uudet verkkotekniikat mahdollistavat muun muassa korkealuokkaisen 4k-videokuvan reaaliaikaisen välittämisen viranomaisten välillä.

Osastopäällikkö Antti Kauppinen Erillisverkot.
Antti Kauppinen

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tarjotaan etuoikeus- ja altapurkutoiminnallisuuksin varustettua laajakaistaliittymää muun muassa kenttäjohto- ja tilannekuvajärjestelmiin, ja toisessa vaiheessa viestintäsovelluksia, jotka yhdessä aikanaan korvaavat nykyisen Virve -palvelun.

Mitä lähivuosina tuleva 5g-verkkotekniikka merkitsee Virve-palveluille?

”Sen avulla voidaan tarjota lähes viiveettömiä palveluja. Turvallisuustoimijoille voidaan tuoda muun muassa lisätyn todellisuuden palveluita. Meillä on nyt hyvä mahdollisuus olla aivan etujoukoissa ottamassa käyttöön uudenlaisia 5g:tä hyödyntäviä viranomaispalveluita”, sanoo Erillisverkojen osastopäällikkö Antti Kauppinen.

5g-verkkotekniikalla voidaan tarjota turvallisuustoimijoille muun muassa lisätyn todellisuuden palveluita.

Ohituskaista poikkeustilanteissa

Virveä koskevan lainsäädäntöuudistuksen toinen osa koskee sähköisen viestinnän palveluita. Sillä määritellään teleyritysten velvollisuudet toteuttaa etuoikeustoiminteita viranomaisviestintää varten. Se korvaa Virven osalta tietoyhteiskuntakaaren säätelyn. Tietoyhteiskuntakaaressa määriteltiin viranomaisverkko ja se, kuka sitä sai käyttää. Sen perusteella Erillisverkot myönsi verkkoon toimilupia liikenne- ja viestintäministeriön valtuutuksella.

”Teleoperaattorit velvoitetaan tuottamaan dataliikenteen etuoikeustoiminteita turvallisuuskriittisille toimijoille. Lisäksi mahdollistetaan kansallinen verkkovierailu tilanteissa, joissa viranomaisliittymien ensisijainen verkko ei toimi”, Nuutinen sanoo.

EU:n verkkoneutraliteettia koskevan sääntelyn lähtökohtana on liikenteen tasapuolinen kohtelu. Kansalaisten turvallisuutta turvaavien viranomaisten viestiliikenteelle voidaan säätää tästä poikkeuksia.

Turvallisuusviranomaisten viestiliikenteelle voidaan säätää poikkeuksia EU:n verkkoneutraliteettisääntelystä.

”Tavoitteena on mahdollistaa lainsäädännöllä turvallisuudesta vastaavien viranomaisten viestiliikenteen priorisointi”, Nuutinen sanoo.

Viranomaisliikenne voi saada etuoikeuden vain 4g- ja 5g-verkoissa, mikä tarkoittaa käytännössä asutuskeskuksia ja pääväylien varsia. Niillä alueilla kuluttajien liikenne voidaan tarvittaessa siirtää 3g-verkkoon.

Virve-palvelut tarkemman säätelyn piiriin

Uudistus merkitsee lainsäädäntöön perustuvaa viitekehystä tulevaisuuden Virve-palveluille.

”Uudistetun lainsäädännön tavoitteena on määritellä, mitkä organisaatiot saavat uutta Virve 2.0 -palvelua käyttää ja missä toiminnassa. Tämän lisäksi lainsäädännön tulisi ottaa kantaa siihen, millaisia palveluita käytettäessä etuoikeustoimenpiteitä voidaan hyödyntää”, Kauppinen kertoo valmistelussa olevan lainsäädännön tarpeista.

Lainsäädäntöä tarvitaan turvaamaan viranomaisten häiriötön viestiliikenne tilanteissa, joissa verkko on ruuhkautunut. Näitä ovat esimerkiksi suuret yleisötapahtumat tai vakavat onnettomuustilanteet. Kauppinen muistuttaa, että muun muassa kouluampumisten aikana kaupallisten operaattoreiden verkot olivat pahasti tukkeutuneet.

Suomen Laki-kirjan kansi.
Hallituksen tavoitteena on saada lakiesitys turvallisuusverkon palveluista eduskunnalle niin, että se käsitellään tämän vaalikauden aikana ja tulee voimaan mahdollisimman pian.

Mikä uudessa laissa on keskeisintä?

”Lainsäädännössä määritellään nykyistä tarkemmin Virven asema ja tuodaan toiminta turvallisuusverkkolain sääntelyn piiriin. Samalla mahdollistetaan kaupallisiin verkkoihin perustuvan uuden laajakaistaisen matkaviestinnän palvelujen tarjoaminen”, Nuutinen tiivistää.

Hallituksen tavoitteena on saada lakiesitys eduskunnalle niin, että se käsitellään tämän vaalikauden aikana ja tulee voimaan mahdollisimman pian.