alkuun

Krivatin käyttö laajenee terveydenhuollossa – miten yhteinen tilannekuva syntyi koronapandemian aikana?

Tilannekuvapalvelu Krivatin käyttö on kehittynyt koronapandemian aikana ja sen jälkeen eri hyvinvointialueilla. Matkan varrella on kiteytynyt, mitä tietoja terveydenhuolto haluaa omaan käyttöönsä ja omaa tilannekuvaansa varten ja mitä he voivat jakaa muille. Tilannekuvan tärkeys korostui koronapandemian aikana, kun terveydenhuollon oli oltava joka päivä kartalla muun muassa sairaaloiden hoitokapasiteetista ja tehtävä yhteistyötä eri viranomaisten kesken.
korona krivat tilannekuva

Tilannekuvapalvelu Krivatin toiminnan ydintä on yhteydenpito ja tiedon jakaminen eri puolella Suomea toimivien organisaatioiden välillä. Tätä tarvitaan erityisesti erilaisten kriisien yhteydessä. Kaikki entiset sairaanhoitopiirit, eli nykyiset hyvinvointialueet, ovat nykyään palvelun asiakkaita. Koronapandemian alkuaikoina näin ei kuitenkaan vielä ollut.

”Pandemian yhteydessä tajusimme, että tällainen yhteinen alusta pitäisi ehdottomasti olla sekä päivittäisen tilannekuvan ylläpitoon valtakunnallisesti että poikkeavia tilanteita varten. Uudessa tilanteessa opimme, että laajamittaisen tilannekuvan avulla pystymme reagoimaan”, HUS Yhtymän valmiuskeskuksen Virve-päällikkö Tomi Pekkonen sanoo.

Tilannekuva on kriittistä päätöksenteossa

Koronakriisin yhteydessä terveydenhuollon tilannekuva toimi isojen yhteiskunnallisten päätösten pohjana – tilannekuvan merkitys oli siis valtava niin valtakunnallisella kuin yksilötasollakin.

”Realistinen ja reaaliaikainen tilannekuva luo pohjan oikeanlaisten ratkaisujen tekemiselle. Itse tilannekuva ei tee vielä mitään, vaan sen pohjalta syntyy osaavissa käsissä tilannetietoisuus. Tilannetietoisuuden avulla määritellään lopulta se, mihin resursseja ohjataan, minkälaisia päätöksiä ja ratkaisuja tehdään ja ketä ne koskettavat”, Pekkonen summaa.

Jos esimerkiksi Oulussa on tilanne päällä, yhteisen tilannekuvan ja sen pohjalta syntyneen tilannetietoisuuden avulla muilta paikkakunnilta osataan lähettää sinne tarvittavaa apua.

HUSissa Krivat otettiin ensin valmiuskeskuksen sisäiseen käyttöön, jonka jälkeen käyttöä alettiin laajentaa muuallekin. Nyt Krivat on käytössä HUSin omassa tilannekeskuksessa, joka aloitti ympärivuorokautisen toimintansa joulukuussa 2021. Tilannekeskus tekee lakisääteistä tilannekuvan kartoitusta muun muassa ensihoidon ja sairaaloiden tueksi omalla yhteistoiminta-alueellaan.

HUS Yhtymän valmiuskeskuksen Virve-päällikkö Tomi Pekkonen toimii puheenjohtajana yhdessä Krivatin toimialakohtaisista käyttäjäryhmistä.

Palvelua kehitetään alan tarpeiden mukaan

Korona synnytti havahtumisen lisäksi myös tarpeen ja halun kehittää alustaa alan sisällä. Pekkonen on toiminut viimeiset kolme vuotta puheenjohtajana yhdessä Krivatin toimialakohtaisista käyttäjäryhmistä. Työryhmä kehittää palvelua sosiaali- ja terveysalan tarpeiden mukaan, jotta siitä saataisiin alan toimijoille mahdollisimman toimiva. Ensimmäiset kehitysaskeleet on jo otettu: Krivatiin on lisätty muun muassa hyvinvointi- ja yhteistoiminta-alueiden karttatasoja sekä alalle tärkeää staattista tietoa, kuten esimerkiksi päivystävien sairaaloiden yhteys- ja osoitetietoja.

”Varautuminen on sosiaali- ja terveydenhuoltotoiminnassa pysyvä olotila, ja sen merkitys on entisestään korostunut viime vuosina – myös tähän Krivat voi tarjota ratkaisun, kunhan palvelua saadaan vielä hiukan kehitettyä tarpeisiimme sopivammaksi”, Pekkonen sanoo.

Tähän asti HUS on hyödyntänyt palvelua pääasiassa tilannepäiväkirjan tapaan. Nyt käyttöä ollaan kuitenkin laajentamassa niin, että HUSin tilannekeskus saisi palvelun kautta tilannekuvan koko HUSin alueelta aina Etelä-Karjalaa, Kymenlaaksoa ja Päijät-Hämettä myöten.

”Tarkoitus olisi, että tulevaisuudessa meillä olisi Suomessa myös koko maan kattava päivystysjärjestelmä: jokaisella yhteistoiminta-alueella olisi oma ympäri vuorokauden päivystävä tilannekeskuksensa tai päivystysjärjestelmänsä, jotka olisivat yhteydessä toisiinsa. Näin meillä olisi jatkuva tilannekuva läpi Suomen”, Pekkonen täydentää.

Elina Koski ruutupaidassa.
Krivatin tuotepäällikkö Elina Koski kehuu terveydenhuollon käyttäjien kehittämisintoa.

Palvelun käyttäjille suunnattuja koulutuksia vetänyt Krivatin tuotepäällikkö Elina Koski on nähnyt, kuinka terveydenhuollon käyttäjät ovat uteliaalla otteella ja kehittämisinnolla lähteneet kokeilemaan, mihin kaikkeen Krivat soveltuu.

”Krivatissa on perustoiminnallisuuksia, joilla pystyy tekemään vaikka mitä, jos löytyy tietynlaista uteliaisuutta. Kaoottisessa tilanteessa pienikin tilannetta selkeyttävä apu on hyödyllinen”, Koski kiteyttää.

Mikä on Krivat?

  • Krivat on selainkäyttöinen jaetun tilannekuvan palvelu, jonka kautta organisaatiot pystyvät jakamaan tietoa omasta tilanteestaan sekä saamaan tietoa muiden toimijoiden tilanteista.
  • Krivat auttaa käyttäjiä hahmottamaan kokonaistilanteen ja suunnittelemaan toimenpiteitä sen pohjalta.
  • Krivatissa on erilaisia toiminnallisuuksia, joita käyttäjät pystyvät hyödyntämään tarpeidensa mukaan. Näihin toiminnallisuuksiin kuuluu muun muassa tilannepäiväkirja ja videoneuvottelujärjestelmä. Lisäksi palvelusta löytyy staattisia, käyttäjän tilannekuvaa edistäviä tietoja.
  • Krivat täyttää pian kymmenen vuotta, ja sen teknistä alustaa ollaan uudistamassa lähivuosina. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on tuoda asiakkaille enemmän toimialakohtaista tilannekuvaa edistäviä toiminnallisuuksia.