Juristi

Suomen Erillisverkot -konserni hakee

Juristia

Haluatko työskennellä ICT:n, turvallisuuden ja yhteiskunnan kriittisten toimijoiden parissa? Onko sinulla oikeustieteiden maisterin (OTM) tai oikeustieteiden kandidaatin (OTK) tutkinto ja oletko työskennellyt in house -juristin tehtävissä tai muuten hoitanut juristin tehtäviä laajasti? Mikäli vastaus on myönteinen, sinulla on mahdollisuus olla osa kasvavaa joukkoamme sekä näin varmistaa ja turvata yhteiskunnan toimivuutta

Työssäsi konsernin juristina tuet lakiasioissa konsernin johtoa, yhteisiä palveluja ja liiketoimintaa. Tehtävät vaihtelevat laajasti arkisista juridisista asioista vaativiin ja monialaisiin juridisiin kysymyksiin. Avustat erityisesti julkisten hankintojen vaativissa juridisissa kannanotoissa, toimit laajasti erilaisten sopimusten laadinnassa ja tulkinnassa yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden vastuuhenkilöiden kanssa, avustat henkilöstöhallintoa HR-juridiikkaan liittyvissä asioissa ja vastaavasti tuet konsernia tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Mahdollisuuksien mukaan toimit konsernin tietosuojavastaavana. Järjestät juridiseen osaamiseesi liittyen ajankohtaisia koulutuksia konsernin henkilöstölle. Näiden pääpainotusten lisäksi pääset osallistumaan konsernin muuhun toimintaan konsernin juristin roolissa.

Suomen Erillisverkot -konserni on valtion täysin omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävät ovat merkittäviltä osin määritelty lainsäädännössä. Osittain kyse on julkisten hallintotehtävien hoitamisesta, jolloin konsernin toimintaa sääntelee myös julkista hallintoa koskeva lainsäädäntö. Erityistehtäväyhtiön roolista johtuen konsernin toiminta on pääosin Suomessa tapahtuvaa, mutta esimerkiksi osa sopimuksista laaditaan englanniksi. Työssäsi raportoit konsernin hallintojohtajalle ja toimit osana konsernin poikkihallinnollisia tiimejä.

Tehtävässä katsotaan eduksi vähintään muutaman vuoden työkokemus vastaavista tehtävistä. Olet helposti lähestyttävä ja oma-aloitteinen. Pystyt priorisoimaan tehtäviä, toimimaan järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti sekä pystyt huomioimaan yksityiskohtien lisäksi kokonaisuuden, johon ne liittyvät. Sinulla on hyvät ongelmanratkaisutaidot, sillä tehtävänäsi on lainsäädäntöä soveltamalla edistää konsernin liiketoimintaa. Kykenet toimimaan itsenäisesti ja osana laaja-alaista asiantuntijatiimiä.

Tarjoamme sinulle monipuolisia ja haastavia työtehtäviä turvallisuuskriittisiä palveluja tuottavassa erityistehtäväyhtiössä, asiantuntevan työyhteisön, nykyaikaiset työvälineet ja viihtyisän työympäristön vakavaraisessa ja kehittyvässä yhtiössä. Toimimme usealla paikkakunnalla Suomessa ja tehtäväsi ovat valtakunnallisia, joten työtehtävät edellyttävät ajoittain matkustusvalmiutta kotimaassa. Päätoimipisteemme ovat Espoossa ja Jyväskylässä, mutta toimipaikkana voi olla myös jokin muu konsernin toimipiste Suomessa.

Tehtävä on toistaiseksi voimassaoleva. Noudatamme työsuhteen alussa 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävä sijoittuu Suomen Erillisverkot -konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot oy:öön.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään henkilö turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa supo.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat Erillisverkot-konsernin hallintojohtaja Ara Haikarainen, perjantaina 22.1. klo 15:00–16:00, keskiviikkona 27.1. klo 15:00–16:00 ja torstaina 4.2. klo 11:00–12:00, puh. 050 5577 590 ja MPS-konsultti Juha Vaara, 020 746 9411 tai juha.vaara@mps.fi

Täytä hakulomake täällä viimeistään 5.2.2021 ja liitä mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi palkkatoivomuksineen sekä ansioluettelosi.

Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tarjoaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Suomen Erillisverkot on valtion kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia. 

Suurimpia asiakkaitamme ovat pelastustoimi, Puolustusvoimat, poliisi, sosiaali- ja terveystoimi, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos, ministeriöt ja muut valtion ja kuntien toimijat sekä huoltovarmuuskriittiset yritykset.