alkuun

Erillisverkot ja Sito toteuttavat uuden verkkotietopisteen

Viestintävirasto on valinnut Suomen Erillisverkkojen ja Siton muodostaman ryhmittymän uuden verkkotietopisteen toimittajaksi. Hankintasopimus allekirjoitettiin 30.11.2016. Verkkotietopiste otetaan käyttöön alkuvuonna 2017.

Viestintäviraston ulkoistettuna palveluna toteuttama verkkotietopiste edistää verkkotoimijoiden yhteistyötä. Viestintäviraston uutisen mukaan verkkotietopisteen kautta verkkotoimijat saavat tietoa tulevista rakennushankkeista sekä rakennuslupamenettelyistä. Palvelu välittää myös kyselyitä ja vastauksia verkon maanalaisista rakenteista sekä verkkojen rakentamisen mahdollistavista rakenteista.

Tietojen jakamisella tehostetaan verkkotoimijoiden yhteistoimintaa verkkojen rakentamisessa, lisätään verkkojen yhteiskäyttöä ja tuetaan hankkeiden yhdistämistä. Tavoitteena on verkkojen rakennuskustannusten alentaminen sekä vika- ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisy.

”Tietopalvelupiste-sopimuksen allekirjoitus tukee askelta kohti keskitettyä yhden luukun tietopalveluajatusta. Johtotieto tuottaa Tietopalvelupisteen yhtenä osana help desk -palvelua yhteisrakentamiseen liittyvässä tuki- ja opastustoiminnassa”, sanoo Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki.  

Verkkotietopisteeseen kerätään jatkossa tulevat verkonrakennushankkeet. Palvelu ei vielä sisällä olemassa olevaa infraa, joka olisi ehdoton palvelun kokonaiskattavuuden saavuttamiseksi, mutta tietosisältö karttuu toiminnan myötä. 

”Yhteiskunta odottaa palvelulta paljon ja Erillisverkoissa näemme, että yhteistyöllä saavutamme toimintamallin, joka tuo suuren lisäarvon yhteiskunnan infrarakentamisen järkiperäistämiselle”, Lehtimäki kertoo. 

Verkkotietopiste otetaan käyttöön alkuvuonna 2017, minkä jälkeen verkkotoimijat tallentavat palveluun perustiedot verkoistaan ja tiedot tulevista rakennussuunnitelmista. 

Yhteisrakentamisen edistämiseksi Viestintävirasto perustaa verkkotoimijoille myös uuden yhteistyöverkoston. Se toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopisteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Lue uutinen uudesta verkkotietopisteestä ja yhteistyöverkostosta Viestintäviraston verkkosivuilta
 
Lisätietoja:
Petri Nuutinen, toimitusjohtaja, Johtotieto Oy, Suomen Erillisverkot -konserni
puh. 040 178 5226

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)erillisverkot.fi.