alkuun

Drone-laki parantaa ilmailuturvallisuutta

EU:n uutta drone-lakia aletaan soveltaa Suomessa alkuvuonna 2021. Muutokset koskevat niin ammattilennättäjiä kuin harrastajiakin. Uusiin säännöksiin voi tutustua esimerkiksi pelaamalla Droneinfo.fi-sivustolla olevaa peliä.
drone kokonaisturvallisuus lainsäädäntö

”Uusi EU-laki muuttaa dronen lennättämistä koskevia säännöksiä ja ohjeita monin tavoin. Muutokset koskevat niin ammattilennättäjiä kuin harrastajiakin, eli aiemmin Suomessa ollut jako heidän välillään poistuu siirtymäajan jälkeen”, kertoo tarkastaja Timo Niemelä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Dronen lennätykseen liittyviä lakeja tarkennetaan niin Euroopan unionissa kuin muuallakin maailmassa. Tavoitteena on tehdä lentotoiminnasta turvallisempaa ja selkeämmin hallittavaa.

EU:n drone-asetusta aletaan soveltaa Suomessa 1. helmikuuta 2021, kuitenkin asetuksessa olevien siirtymäaikojen mukaisesti. Siirtymäajat vaihtelevat eri käyttäjäryhmissä.

Alun perin asetuksia piti alkaa soveltaa jo tammikuussa, mutta Traficom ilmoitti siirtävänsä dronelakiin liittyvän dronetoimijarekisterin käyttöönottoa. Suomessa saa jatkaa lentämistä rekisteröitymättä vuoden 2021 tammikuun loppuun. Traficom päätti myös sallia Suomessa dronejen lennättämisen alakategorian A2 mukaisesti 1. huhtikuuta 2021 asti ilman valvotun lisäteoriakokeen suorittamista.

”Laadimme ja päivitämme Traficomissa EU:n drone-asetukseen liittyviä ohjeita. Myös Euroopan Unionin lentoturvallisuusvirasto EASA päivittää ohjeitaan, ja EU:n drone-asetuskin täsmentyy myöhemmin tämän tuloksena. Julkaisemme kaikki ohjeet Traficomin Droneinfo.fi-sivustolla”, Niemelä kertoo.

Mies istuu lentosimulaattorin ohjaamossa.
Traficomin tarkastaja Timo Niemelä Airbus A320 -simulaattorin ohjaamossa.

Drone-lennätys on jatkuvasti kasvava ala koko maailmassa. Suomessa on tällä hetkellä yli 3 500 lentotyötä tekevää drone-toimijaa. Suomen suurin drone-operaattori on poliisi, jolla on noin 400 koulutettua kauko-ohjaajaa.

Dronen avulla voi tehdä monenlaisia töitä. Yleensä ilma-alukseen on liitetty kamera tai videokamera, mutta siihen voi liittää myös erilaisia sensoreita tai muita laitteita. Drone-laki koskee lennättämistä, muita toimintoja säädellään muissa laeissa. Esimerkiksi rikoslain salakatselusäännös suojaa teknisellä laitteella tapahtuvalta katselulta tai kuvaamiselta kotirauhan piiriin kuuluvilla alueilla.

Tarkastaja Timo Niemelä Traficomista kertoo, mitä työssään dronea käyttävien kannattaa erityisesti huomioida uudistuksesta juuri nyt.

Mitkä ovat drone-lain keskeisimmät muutokset?

Tärkeintä on muistaa kaksi asiaa, jotka molemmat myös ohjeistetaan tarkemmin droneinfo.fi-sivustolla.

Lähes kaikkia käyttäjiä ja kauko-ohjaajia koskee toisaalta rekisteröintivelvollisuus ja toisaalta velvollisuus noudattaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä.

Dronen käyttäjä on termistön mukaan operaattori, joka omistaa dronen. Operaattori voi olla organisaatio tai yksityishenkilö, mutta organisaatiossakin on nimettävä vastuuhenkilö. Dronella pitää olla myös kauko-ohjaaja eli lennättäjä, jonka on suoritettava koe hyväksytysti. Operaattori ja kauko-ohjaaja voivat olla toki sama henkilö.

Toimijoiden rekisteröintivelvoite koskee kaikkia muita toimijoita paitsi valtion miehittämätöntä ilmailua, johon ei sovelleta lainkaan EU:n drone-asetusta.

Lentokenttien ja helikopterilentopaikkojen ympärille on perustettu miehittämätöntä ilmailua rajoittavia UAS-ilmatilavyöhykkeitä. Näitä voidaan perustaa myös esimerkiksi satamien, vankiloiden tai muiden erityisten alueiden suojaamiseen. Kauko-ohjaajan on tunnettava nämä alueet ja otettava ne huomioon jo lennon suunnittelussa. Ilmatilan käytössä on muitakin eri rajoituksia, joita on noudatettava.

Ilmailussa on tärkeää tilannetietoisuus, situational awarness (SA). Mitä parempi tilannetietoisuus, sitä turvallisempi lentosuoritus. Kauko-ohjaajan on hallittava hyvin koko lentotilanne ja ymmärrettävä, mitä tapahtuu ja mitkä kaikki asiat voivat vaikuttaa lentoon: esimerkiksi toiset kauko-ohjaajat, sääolot tai ilma-aluksen rajoitukset.

Mitä siirtymäajat ovat drone-laissa?

EU-asetuksen siirtymäajat vaihtelevat välillä 1.1.2021–1.1.2023. Ne lentotyötä tekevät, jotka ovat tehneet ilmoituksen kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämisestä, voivat jatkaa toimintaa kansallisen ilmailumääräyksen OPS M1-32 mukaisesti 1.1.2022 asti. EU:n drone-asetuksessa on myös laitteita koskevia siirtymäaikoja, jotka on lueteltu tarkkaan Droneinfossa.

Koska siirtymäajan säännökset ovat monimutkaisia, olemme laatineet Droneinfoon pelin, jossa valitaan eteneminen oman toiminnan perusteella. Lopussa saa vastauksen, mitä siirtymäsäännöksiä omassa toiminnassa tulee noudattaa. Tärkeintä onkin oppia noudattamaan juuri omaa drone-toimintaa koskevaa säännöstöä.

Drone lentää taustallaan vanha kerrostalo.
EU:n uutta drone-lakia aletaan soveltaa Suomessa vuodenvaihteessa.

Mitä vaikutuksia muutoksilla on viranomaisten toimintaan?

Uudella drone-lailla on paljon positiivisia vaikutuksia turvallisuuden valvontaan ja muuhun viranomaistyöhön. Laki parantaa yleisesti ilmailuturvallisuutta. Koska kaikki toimijat ja lennättäjät on rekisteröitävä, viranomaiset voivat tarvittaessa tavoittaa heidät. Lakimuutoksen jälkeen on siis tarkasti tiedossa, kuka lennättää ja missä. Rekisteröinti auttaa viranomaisia tunnistamaan laillisella asialla liikkuvat. Myöhemmin myös dronessa olevan rekisteritiedon on oltava sähköisesti etäluettava.

Traficom on ilmailusta vastaava viranomainen, joka valvoo säännösten noudattamista. Lain mukaan miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän kulkuun voivat tarvittaessa puuttua poliisi, puolustusvoimat, rajavartiolaitos tai vankeinhoidon viranomaiset.

Mitä vaikutuksia muutoksilla on valtion ilmailuun?

Valtion ilmailua varten valmistellaan Suomessa uutta, kokonaan omaa ilmailumääräystä OPS M1-35, joka on tulossa voimaan 1.1.2022 alkaen. Se koskee EASA-perusasetuksen (EU)2018/1139 mukaista valtion ilmailua, johon kuuluu lähinnä pelastuslaitosten, poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullin toiminta sekä sotilasilmailu, josta säädellään erikseen sotilasilmailun viranomaisyksikössä.

OPS M1-35:n valmistelussa kuullaan myös valtion miehittämättömän ilmailun toimijoita ja heidän tarpeitaan. Valmistelussa otetaan tietysti huomioon myös muiden samaa ilmatilaa käyttävien tarpeet ja mielipiteet.

Mistä saa koulutusta uusiin käytäntöihin?

Droneinfo.fi-sivustoa kannattaa seurata säännöllisesti. Siellä on jo nyt itseopiskelumateriaali EU-asetuksen mukaiseen verkkokokeeseen. Myös koe julkaistaan sivustolla. Kun on suorittanut kokeen, saa pätevyystodistuksen, joka on voimassa viisi vuotta. Osan lennättäjistä pitää suorittaa myös valvottu lisäteoriakoe.

Artikkelia on päivitetty 29.1.2021: päivitetty Traficomin päätökset liittyen dronerekisterin käyttöönottoon.

Dronen lennätykseen liittyviä lakeja ja asetuksia

Drone-sanastoa

  • UA (Unmanned Aircraft): miehittämätön ilma-alus.
  • UAS (Unmanned Aircraft System): ilma-alus ja siihen liittyvät osat, joita käytetään ilman ohjaajaa.
  • Drone: Kansanomainen ilmaisu, jolla tarkoitetaan kaikkia miehittämättömiä laitteita maalla, merellä ja ilmassa.
  • Lennokki: Lentämään tarkoitettu laite, jonka mukana ei ole ohjaajaa ja jota käytetään harrastus- tai urheilutarkoitukseen.