Drone-laki parantaa ilmailuturvallisuutta

EU:n uutta drone-lakia aletaan soveltaa Suomessa heinäkuussa 2020. Silloin tulevat käyttöön esimerkiksi kauko-ohjattujen ilma-alusten uudet lentosäännöt, toimijoiden rekisteröintivelvoite sekä koulutusvaatimukset lennättäjille.
drone kokonaisturvallisuus lainsäädäntö
erillisverkot_erve_uutiset_drone_laki

Drone-lait ovat muuttumassa EU-alueen lisäksi eri puolilla maailmaa. Uudet lait perustuvat kehitystyöhön, jota on tehty kansainvälisessä JARUS-organisaatiossa (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems). Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen kehitystyöhön.

Drone-lennättäminen on valtavasti kasvava ala koko maailmassa. Suomessa oli syyskuussa 2019 noin 2 800 drone-toimijaa sekä noin 3 500 rekisteröityä laitetta. Suomen suurin drone-operaattori on poliisi, jolla on noin 400 koulutettua kauko-ohjaajaa.

Dronen avulla voi tehdä monenlaisia töitä. Yleensä ilma-alukseen on liitetty kamera tai videokamera, mutta siihen voi liittää myös erilaisia sensoreita tai muita laitteita. Drone-laki koskee lennättämistä, muita toimintoja säädellään muissa laeissa. Esimerkiksi rikoslain salakatselusäännös suojaa teknisellä laitteella tapahtuvalta katselulta tai kuvaamiselta kotirauhan piiriin kuuluvilla alueilla.

erillisverkot_drone_jukka_hannola

“Laki parantaa yleisesti ilmailuturvallisuutta, koska kaikki toimijat on rekisteröitävä ja dronessa olevan rekisteritiedon on oltava sähköisesti etäluettava”, sanoo Traficomin Jukka Hannola.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom laatii EU:n drone-lain soveltamiseen liittyvää tarkempaa ohjeistusta syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Ilmailun johtava asiantuntija Jukka Hannola Traficomista kertoo, mitä tulevasta uudistuksesta kannattaa tietää jo nyt.

Mitkä ovat keskeiset muutokset drone-lennätykseen?

Uusi EU-lainsäädäntö koskee niin ammattilennättäjiä kuin harrastajiakin, eli aiemmin Suomessa ollut jako heidän välillään poistuu.

Tärkeimmät muutokset ovat drone-operaattoreiden ja lennättäjien rekisteröintivelvollisuus sekä lennättäjien koulutusvelvollisuus. Kaikkien kauko-ohjaajien, jotka käyttävät yli 250 gramman painoista miehittämätöntä ilma-alusta, pitää suorittaa vähintään verkkokoulutus ja siihen liittyvä testi. Traficom suunnittelee tarjoavansa testin sivuillaan.

Iso muutos on myös se, että kauko-ohjattujen, miehittämättömien ilma-alusten maksimilentokorkeus laskee 150 metristä 120 metriin. Tämä muutos tehtiin, koska miehitetyn ilma-aluksen minimilentokorkeus on 150 metriä. Lisäksi kaikkien EU-markkinoilla myytävien uusien dronejen on vastattava asetuksen CE-merkintöjen vaatimuksia viimeistään 1.7.2022.

Mitä vaikutuksia lakimuutoksella on viranomaisten toimintaan?

Vaikka drone-laki ei suoraan koske Suomen valtion ilmailua, sillä on paljon positiivisia vaikutuksia turvallisuuden valvontaan ja muuhun viranomaistyöhön. Laki parantaa yleisesti ilmailuturvallisuutta, koska kaikki toimijat on rekisteröitävä ja dronessa olevan rekisteritiedon on oltava sähköisesti etäluettava. Koska myös kaikkien lennättäjien on rekisteröidyttävä, viranomaiset voivat tarvittaessa tavoittaa heidät.

Lakimuutoksen jälkeen on siis tarkasti tiedossa, kuka lennättää ja missä. Rekisteröityminen auttaa viranomaisia tunnistamaan laillisella asialla liikkuvat. Jos laitteessa ei ole tunnistetta, se on potentiaalinen riskitekijä ja turvallisuusviranomaisilla on monia tapoja puuttua sen toimintaan.

Viranomaiset pystyvät esimerkiksi ottamaan sen ohjausyhteyden ja kotiinpaluusignaalin haltuunsa ja ohjaamaan laitteen pois kielletyltä alueelta. On olemassa myös droneja, joissa on pyydysverkko tai muu väline toisen dronen kiinniottamiseen. Äärimmäisessä tilanteessa poliisi ja puolustusvoimat voivat käyttää jopa perinteisiä aseita. Tavoitteena on kuitenkin ensisijaisesti tavoittaa dronen lennättäjä ja ohjata hänet käyttämään laitettaan oikein.

erillisverkot_erve_uutiset_drone_laki

Uutta drone-lakia aletaan soveltaa Suomessa vuoden 2020 heinäkuussa.

Mitä vaikutuksia lakimuutoksilla on valtion ilmailuun?

Valtion ilmailu tai sotilaslennot eivät kuulu lain piiriin, mutta välillisesti muutos vaikuttaa niihinkin, koska kaikki ilma-alukset käyttävät samaa ilmatilaa.

Traficom pohtii vielä tiiviissä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa valtion ilmailun asemaa lainmuutoksen yhteydessä. Lähtökohta kuitenkin on, että viranomaisten toiminta säilyy entisellään, ja tehtävät hoidetaan jatkossa vähintään samalla tasolla.

Suomen nykyinen sääntely on kuvattu määräyksessä OPS M1-32. Sitä sovelletaan kauko-ohjattujen ilma-alusten ja yli 250 g painavien lennokkien lennättämiseen. Valtion ilmailussa noudatetaan määräyksen yleisiä vaatimuksia sekä näköyhteyden ulkopuolella tapahtuvan toiminnan vaatimuksia. Määräystä ei sovelleta sotilasilmailuun eikä sisätiloissa tapahtuvaan lennättämiseen. OPS M1-32 päivitetään ennen lain voimaantuloa todennäköisesti niin, että se sisältää kaikki kansalliseen määräysvaltaan kuuluvat asiat.

Mistä saa lisätietoa?

Traficom ylläpitää Droneinfo.fi-palvelua, josta saa ajankohtaisimmat tiedot säännöistä ja niiden tulevista muutoksista. Sieltä voi tilata myös Droneinfon uutiskirjeen itselleen.

Droneinfo.fi-sivustolle rakennetaan myös erillinen osio, joka keskittyy pelkästään EU:n drone-lain sisältöön ja aikatauluun sekä kansallisiin erityispiirteisiin sen soveltamisessa.

EU-lakiin voi nyt tutustua jo nyt suomeksi:

Lentotoiminnan sääntöjä käsittelevä EU:n täytäntöönpanoasetus (EU) 947/2019

Markkinalainsäädäntöä käsittelevä delegoitu asetus (EU) 945/2019.

Sanastoa

RPA (Remotely Piloted Aircraft): Kauko-ohjattu ilma-alus eli miehittämätön ilma-alus, jota ohjataan kauko-ohjauspaikasta ja käytetään lentotyöhön.

RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): Kauko-ohjatun ilma-aluksen käytön kokonaisjärjestelmä, johon sisältyvät kauko-ohjattu ilma-alus, sen kauko-ohjauspaikat, tarvittavat ohjaus- ja seurantayhteydet ja muut erikseen määrätyt käytön edellyttämät järjestelmän osat.

Drone: Kansanomainen ilmaisu, jolla tarkoitetaan kaikkia miehittämättömiä laitteita maalla, merellä ja ilmassa.

Lennokki: Lentämään tarkoitettu laite, jonka mukana ei ole ohjaajaa ja jota käytetään harrastus- tai urheilutarkoitukseen.

Lähde: Droneinfo.fi