alkuun

Asiakasneuvojana selvität ja käsittelet itsenäisesti maanalaisen infran sijaintitiedusteluja puhelimitse ja sähköisissä kanavissa. Tehtävässä käytät paikkatietosovelluksia ja toimit sijaintitietopalvelutiimin jäsenenä. Työskentely tapahtuu yhtiön tiloissa, tehtävää ei voi hoitaa etätyönä.

Johtotieto on valtakunnallinen toimija, jonka palvelussa ovat mukana maamme merkittävimmät johdonomistajat, kuten teleoperaattorit ja energiayhtiöt. Tuot osaamisellasi lisäarvoa johdonomistajille ja maanrakennus- sekä näyttöpalvelua tarjoaville yrityksille.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja suomen kielen taitoja.  Tarjoamme sinulle monipuolisia tehtäviä asiantuntevassa työyhteisössä sekä perehdytyksen työtehtävään.

Voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksesi ja CV:n sähköpostilla otsikolla ”Asiakasneuvoja” 28.2.2022 mennessä osoitteeseen mia.pekkinen-helenius@johtotieto.fi. Lisätietoja tehtävästä voit kysyä, puh. 010 3474 756. Työn alkamis- ja päättymisajankohta sovitaan valinnan yhteydessä.

Tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja Johtotieto Oy:stä www.johtotietopankki.fi.

Suomen Erillisverkot -konsernin tehtävänä on turvata yhteiskunnan kriittistä johtamista ja tietoyhteiskunnan palveluja kaikissa olosuhteissa. Erillisverkot tarjoaa yhteiskunnan turvallisuutta ja toimivuutta tukeville organisaatioille palveluja kriittiseen viestintään, tilannejohtamiseen ja kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen. Suomen Erillisverkot on valtion kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Suurimpia asiakkaitamme ovat Puolustusvoimat, Poliisi, pelastustoimi, sosiaali- ja terveyssektori, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos, ministeriöt ja muut valtion ja kuntien toimijat sekä huoltovarmuuskriittiset yritykset.

www.erillisverkot.fi

@erillisverkot