alkuun

Alivaltiosihteeri Susanna Huovinen: ”Yhteistyössä on tärkeää, että kaikilla on sama tilannekuva”

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Susanna Huovisen mukaan viranomaisten toimintaa tukevat, tehokkaat viestintäpalvelut ovat osa kansalaisen perusoikeuksien turvaamista. Valtion ICT-toimijoiden yhteistyössä hän korostaa johtamisen ja yhteisen tilannekuvan tärkeyttä.
ict-palvelut kansalaisturvallisuus tilannekuva

On perusteltua sanoa, että hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Susanna Huovinen on yhteistyön ammattilainen: valtiovarainministeriökin kuvaa hänen rooliaan paitsi johtajana, myös yhteen sovittajana.

Huovinen johtaa ja sovittaa yhteen hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja alueosaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua. Hän sanoo, että monipuolisuus on työn suola, mutta myös sen rankempi puoli.

”Tämä on valtavan iso rakennelma: sen lisäksi, että johdan osastojen välistä yhteistyötä, rakennan poikkihallinnollisuutta muiden ministeriöiden kanssa. Meilläkin yhteistyössä on tärkeää, että kaikilla on sama tilannekuva”, Huovinen kertoo.

Kansalaisilla töissä: ”Toimiva ICT on perusoikeuksien turvaamista”

Tieto- ja viestintäliikenne on ollut olennaisesti läsnä Huovisen työuralla jo pitkään: hän on toiminut paitsi kansanedustajana myös liikenne- ja viestintäministerinä sekä peruspalveluministerinä.

Huovinen kokeekin olevansa ensisijaisesti kansalaisilla töissä:

”Se, kuinka hyvin kriittinen inframme on suojattu, miten sujuvasti ja turvallisesti viranomaiset verkoissaan viestivät – se on kaikki kansalaisen perusoikeuksien turvaamista.”

Huovisen mukaan epävakaa maailmantilanne on edelleen korostanut toimivan viranomaisviestinnän merkitystä. Hän huomauttaa, että ICT ja digitalisaatio ovatkin erityisen painokkaasti esillä myös uudessa hallitusohjelmassa.

”Meillä on Suomessa pitkä kokonaisturvallisuuden kokemus, ja tarkoitan muutakin kuin maanpuolustusta. Turvallisuusviranomaisten yhteistyö on päivittäistä sekä tehokasta ja kansainvälisellä tasolla edistyksellistä. Tavastamme suojata ja viestiä ollaan kiinnostuneita ympäri Eurooppaa. Se ei kuitenkaan tarkoita Onnelaa: Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan oli myös Suomelle wake-up call”, hän sanoo.

Johdon sitoutuminen tärkeää ICT-palvelujen tuottajien yhteistyössä

Valtion ICT-palvelujen tuottajat Erillisverkot ja Valtori ovat panostaneet aktiiviseen yhteistyöhön: sitä on tehty esimerkiksi Turvallisuusverkon sekä uuden laajakaistaisen viranomaisviestintäpalvelu Virve 2:n kehittämiseksi. Keskusteluyhteys on johtotasolla muutenkin jatkuvasti auki, jotta yhteinen tilannekuva pysyy ajan tasalla.

Valtiovarainministeriö ja Huovinen yhtenä sen virkamiehistä seuraavat toimijoiden yhteistyötä ja ohjaavat strategisesti organisaatioiden toimintaa. Huovinen pitää yhteistyötä sekä johdon sitoutumista siihen tärkeänä:

”Tämä on äärettömän tärkeä asia. Prioriteetteja on hankala asettaa asiantuntijatasolla, ellei johto sanoita, mikä on tärkeää. Täytyy myös kyetä pitämään yhteyksiä yllä tiiviisti, satunnaiset palaverit eivät riitä”, Huovinen sanoo.

Huovisen mukaan selkeä viestintä ja roolitus ovat tärkeitä myös kustannusmielessä.

”Olemme haastavassa tilanteessa turvallisuusmielessä, mutta meitä haastavat yhteiskunnallisesti muutkin ilmiöt. Hallitusohjelmassa korostuu talouden kuntoon saamisen edellytys. Päällekkäiseen tekemiseen ei ole varaa. Selkeän roolituksen ja synergiaetujen hakemisen tärkeys korostuu,” hän sanoo.

Säästötavoitteet kunnianhimoisia: ”Tarvitaan myös investointeja”

Huovinen sanoo, että hallitusohjelman säästötavoitteet ovat kunnianhimoisia. Julkisten kustannusten taakkaa pyritään osaltaan keventämään juuri digitalisaation ja ICT-ratkaisujen keinoin.

Tehokkaaseen tiedonkulkuun viranomaisten välillä tarvitaan kuitenkin muun muassa hallinnon turvallisuusverkkoa, Virveä ja uutta Virve 2:ta – järjestelmiä, joiden kehittäminen maksaa.

”Jotta tehokkaita järjestelmiä voidaan tehdä ja kehittää yhteistyössä, tarvitaan myös investointeja. Ei voida ajatella, että kehitys tulee tyhjästä. Näissä asioissa sijoitetaan samalla pidemmälle tulevaisuuteen”, hän sanoo.

Huovinen sanoo myös, että niin kuin ICT-järjestelmissä, yhteistyössäkään tulemme tuskin koskaan täysin valmiiksi:

”Vaikka kuvaan yhteistyötä optimistiseen sävyyn, meidän ei kannata jäädä kellumaan itsetyytyväisyyteen. Yhteistyötä voi aina parantaa ja tiivistää!”

Mitä tulee mieleen, Susanna Huovinen?

  • ICT – eteenpäin meno
  • Virve – turvallisuus
  • Yhteistyö – ehdoton edellytys
  • Itsenäisyys – suurin arvo
  • Syksy 2023 – työntäyteinen!