alkuun

Erillisverkkojen Turvapilvipalvelut – data ja palvelut pysyvät kotimaassa

Erillisverkot tarjoaa nyt uutena palvelukokonaisuutena Turvapilvipalveluja. Kokonaisuus tuo täysin suomalaisen ja itsehallittavan turvasataman tiedolle ja palveluille sekä mahdollistaa erilaisia korkeamman jalostusasteen ratkaisuja.
konesalipalvelut turvallisuuskriittiset palvelut Turvapilvipalvelut

Turvapilvipalvelut toimivat Erillisverkkojen omassa runkoverkossa ja erillään julkisesta internetistä. Palveluja voivat hyödyntää viranomaiset ja valtionhallinnon toimijat sekä eräät näitä toimijoita tukevat organisaatiot.

Erillisverkkojen Tuotehallinnan päällikkö Jani Nyström ja asiakaspäällikkö Ilkka Lähteenoja kertovat, että palvelulle on ollut selvästi kysyntää ja ensimmäiset pilotoinnit asiakkaiden kanssa voidaan nyt aloittaa.

Nyström ja Lähteenoja vastaavat yleisimpiin uuteen palvelukokonaisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Jani Nyström ja Ilkka Lähteenoja seisovat taustallaan betoniseinä.
Tuotehallinnan päällikkö Jani Nyström (vas.) ja asiakaspäällikkö Ilkka Lähteenoja kertovat, että Erillisverkot räätälöi ja kehittää Turvapilvipalveluja yhdessä asiakkaiden kanssa.

Mitä ovat Turvapilvipalvelut?

Turvapilvipalveluissa kehitämme, rakennamme ja tuotamme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa turvallisia, nykyaikaisia ja joustavia pilvipalveluja ja ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi itsehallintaperiaatteella tuotettavat virtuaaliset konesalipalvelut, joiden päälle rakentuu ylemmän jalostusasteen ratkaisuja, kuten analytiikkapalvelut.

Mitä hyötyjä Erillisverkojen Turvapilvipalvelujen käyttämisestä on?

Tarjoamme asiakkaalle mahdollisuuden palvelujen itsehallintaan julkisista pilvipalveluista tutulla tavalla, mikä tuo joustavuutta toiminnan kehittämiseen turvallisuudesta tinkimättä. Mahdollistamme uuden ja helppokäyttöisen vaihtoehdon asiakkaidemme nykyisten ympäristöjen rinnalle. Myös varmistus- ja jatkuvuuspalvelut kuuluvat kokonaisuuteen, joka on rakennettu turvaluokka neljän vaatimusten lähtökohdista. Palvelut tuotetaan sataprosenttisesti Suomessa, myös kaikki palvelimme ovat kotimaassa. Kaikki palveluja tuottavat ovat turvallisuusselvitettyjä ammattilaisia.

Missä vaiheessa kehitystyö on nyt, milloin palvelut ovat saatavilla?

Erillisverkkojen ydinasiakaskunta voi ottaa palveluja käyttöönsä vaiheistetusti jo nyt. Asiakkaamme saa käyttöönsä esimerkiksi virtuaaliset konesalipalvelut Erillisverkkojen asiantuntijoiden tukemana. Kehitämme konseptia jatkossakin asiakkaiden tarpeista lähtien.

Mitä kaikkea Turvapilvipalvelujen kokonaisuus pitää sisällään?

Asiakas saa virtuaalisen konesalitilan (IaaS) sisältäen sovitut resurssiallokaatiot (CPU, RAM, tallennuskapasiteetti). Tämän lisäksi asiakas voi valita tarpeidensa mukaiset varmistuskäytännöt, jotka ovat itsehallintaperiaatteella määriteltävissä. Tarjoamme suomalaisen turvasataman asiakkaan toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, kuten tietosisällön tuomisen julkipilvipalveluista kansalliselle, Erillisverkkojen tuottamalle alustalle (DRaaS).

Turvallisen peruspilarin päälle olemme rakentaneet nykyaikaisen sovelluskehitysalustan (CI/CD), joka perustuu Kubernetes-konttiteknologian tuomiin mahdollisuuksiin.

Kokonaisuuteen sisältyvät myös laajat analytiikkapalvelut mahdollistaen asiakkaalle eri käyttötapaukset, kuten koneoppimisen, videon, äänen ja laajat IoE-ratkaisut.

Miten Turvapilvi poikkeaa yleisimmistä pilvipalveluista?

Mahdollistamme julkisesta internetistä eriytetyn ratkaisun pohjautuen Erillisverkkojen tietoliikenneinfrastruktuuriin. Mahdollistamme nykyasiakkaillemme joustavat yhteydet heidän omista ympäristöistään. Tarjoamme myös asiakkaidemme kumppaneille mahdollisuuden liittyä turvallisesti ja joustavasti Erillisverkkojen liittymiä (KIP) käyttäen. Konesalimme ovat suomalaisessa graniitissa täyttäen korkean turvallisuuden vaatimukset.

Mitä Turvapilven käyttöönotto edellyttää?

Turvapilvipalvelujen käyttäminen edellyttää, että myös asiakkaan järjestelmät ovat vaatimusten mukaiset. Nykyiset sidosryhmämme täyttävät lähtökohtaisesti nämä vaatimukset, ja uusille asiakkaille teemme taustaselvityksen. Turvallisuus on kaikkien käyttäjien yhteinen etu. Varsinainen käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Saamme tehtyä palvelun peruskäynnistyksen minuuteissa. Turvapilven hyödyntäminen onnistuu useimmilla toimialoilla, kuten puolustus ja turvallisuus jo nyt käytössä olevista ympäristöistä. Sidosryhmille tarjoamme mahdollisuuden suorahankintaan.

Voiko Turvapilvipalvelut räätälöidä asiakaskohtaisesti?

Ratkaisumme mahdollistavat laajasti asiakkaiden eri tarpeiden huomioonottamisen, ja selvitämme nämä aina tapauskohtaisesti. Peruspalvelun voimme konfiguroida asiakkaan tarpeisiin vastaavaksi. Esimerkiksi käyttöjärjestelmäkovennukset onnistuvat.

Mitä Turvapilvipalvelujen käyttö maksaa?

Hinnoitteluperiaatteet määräytyvät asiakkaan tarpeiden ja räätälöitävien palvelujen mukaan.

Turvapilvipalvelut

  • Sataprosenttisesti Suomessa tuotettavat palvelut
  • Korkea tietoturva, erillään julkisesta internetistä
  • Itsehallinta ja korkeamman jalostusasteen palvelut
  • Räätälöitävissä joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan
  • 24/7-valvonta ja -ylläpito

Lisätietoja Turvapilvipalveluista
Jani Nyström

Jani Nyström

Tuotepäällikkö +358 40 649 7828 jani.nystrom@erillisverkot.fi
Lisätietoja Turvapilvipalveluista
Kuva Ilkka Lähteenojasta

Ilkka Lähteenoja

Asiakkuuspäällikkö +358 400 611189 ilkka.lahteenoja@erillisverkot.fi