to top

Ari Toivonen: Utbyggnaden av bredbandiga Virve är i ett bra skede

Säkerhetsaktörernas nya bredbandiga Virve-tjänst byggs ut noggrant och stegvis. “Vi befinner oss i ett bra skede, en stor del av arbetet har redan genomförts. Situationen kan jämföras med när en byggnad har en färdig grund, väggar och tak – det ser ju då redan ut som ett hus”, beskriver Ari Toivonen, utvecklingschef på Erillisverkot.

Bredbandiga Virve-anslutningar och Virves förnyade tjänster säkerställer effektivt såväl kommunikation som samarbete mellan myndigheter och övriga säkerhetsaktörer även i framtiden. Kunderna kan redan nästa år testa dataabonnemang i Virve-tjänsten och bekanta sig med nya telefoner och övriga dataterminaler.

”Vårt mål är att nya bredbandiga Virve ska finnas tillgänglig för de första kunderna år 2022”, konstaterar Ari Toivonen, utvecklingschef på Erillisverkot.

Nätet är endast tillgängligt för en begränsad användargrupp såsom myndigheter och övriga säkerhetsaktörer.  Trafiken är krypterad och informationen förvaras i Finland i säkra maskinsalar som tillhör Erillisverkot.

De nya Virve-tjänsterna tas i bruk stegvis under 2022–2025. Under övergångsperioden kommer den nuvarande Virve-tjänsten som ingår i Tetra-nätet  att fungera parallellt med den nya tjänsten fram till 2025.

”Det svåraste med att bygga den nya Virve-tjänsten är att vi på sätt och vis bygger nätet och helheten helt från början. Nuvarande Virve som drivs med Tetra-teknologi, är något helt annat än framtida, bredbandiga Virve som fungerar i 4G- och 5G-nät. Nya Virve kan inte byggas på det gamla på det sätt som görs i kommersiella mobilnät, där exempelvis 4G drar fördel av att först ha varit 3G”, berättar Toivonen.

Att bygga nytt inspirerar

Det är också krävande att bygga ett nytt nät eftersom helheten utgörs av så många delar. Arbetsgemenskapen är emellertid entusiastisk och motiverad att lösa det komplexa pusslet tillsammans.

“Vi har en stark utvecklingsanda och våra experter fördjupar sig helhjärtat i utvecklingen av det nya. Det är fantastiskt att forma framtiden – och framförallt betydelsefullt”, konstaterar Ari Toivonen.

Övergången från Tetra-teknologin till den nya bredbandsteknologin kan jämföras med att en pianoreparatör övergår till att reparera elpianon.

Det är ovanligt att bygga ett helt nytt bredband, även ur en global aspekt. För Ari Toivonen är det emellertid inget nytt eftersom han var med och förnyade myndighetsnätet i Storbritannien. Allt skulle ha varit klart där 2019 men förändringen är fortfarande oavslutad.

“Det indikerar hur stort projekt det är fråga om. I Finland ligger vi bra till tidsmässigt även om det ibland uppstår mindre bakslag. Det hör till när man utvecklar något nytt: man måste testa nya alternativ för att hitta den bästa lösningen”, understryker Toivonen.

Förändringen innebär även omställningar i experternas arbetsbeskrivningar. För närvarande arbetar fortfarande många med produktionen av nuvarande Virve-nätet, men så småningom kommer fokus att förflyttas till nya bredbandiga Virve.

“Förändringen kräver även mycket utbildning av vår personal. Övergången från Tetra-teknologin till den nya bredbandsteknologin kan jämföras med att en pianoreparatör övergår till att reparera elpianon. Piano och elpiano fungerar i själva verket helt olika, fastän de har ett liknande utseende”, beskriver Toivonen.

Virves bredbandiga dataanslutning fungerar i områden med 4G eller 5G. Grunden för framtidens Virve är en så omfattande 4G- och 5G-täckning som möjligt.

Kunderna engageras i testningen

Erillisverkot testar först Virves alla nya funktioner, utrustning och programvaror i sitt eget laboratorium. Därefter kan Erillisverkots kunder dvs. Virves olika användargrupper testa produkterna i sin egen verksamhet.

Först, i början av 2022, ska de prioriterade bredbandiga dataabonnemang testas. De här anslutningarna kan tas i bruk av kunderna senast till sommaren.

Med en dataanslutning kan man utföra samma saker som med en vanlig internetanslutning, men all trafik som går genom den är krypterad och säker. Abonnemang  erbjuder myndigheter och övriga säkerhetsaktörer företräde i förhållande till vanliga användare i situationer med hög belastning. Säkerhetsaktörer kan vid behov med hjälp av den upprätta exempelvis ett mobilt kontor eller använda ett fältledningssystem.

Dataabonnemangen fungerar i områden med 4G eller 5G. Det här serviceområdet kommer att utvidgas kontinuerligt under de kommande åren. Grunden för framtidens Virve är en så omfattande 4G- och 5G-täckning som möjligt.

Nya dataterminaler redan nästa år

Bredbandiga Virves gruppsamtalsapp och de första nya dataterminalerna kommer att finnas tillgängliga 2022.

“Det måste finnas dataterminaler för säkerhetsaktörernas många olika behov. En del behöver mobiltelefoner eller surfplattor medan andra behöver datorer och en del endast dataanslutning i sitt arbete”, berättar Toivonen.

“Jag tror att dataterminalerna i framtiden kommer att utvecklas i enlighet med användningsbehoven, såsom de första 3G-mobiltelefonerna utvecklades vid millennieskiftet. Till en början fanns det många olika idéer, men det var först när Apple kom ut med sin Iphone på marknaden och tillhandahöll olika mobilappar, som läget för alla enhetstillverkare revolutionerades: det är ju det här som vi behöver.”

Nya användningsbehov och idéer uppkommer bäst under praktiskt arbete.

Bredbandiga Virve grundar sig på kontinuerlig utveckling. Utvecklingsarbetet stannar inte av ens när Virve-tjänsterna har tagits i bruk fullt ut. Nya tjänster utvecklas ständigt utifrån de behov som kunderna för fram.

“Nya användningsbehov och idéer uppkommer bäst under praktiskt arbete. Så har ju även mobilappar för konsumentbruk uppkommit”, konstaterar Toivonen.

I samarbete med flera partner

Erillisverkot bygger nya Virve tillsammans med flera partner. Elisa ansvarar för 4G- och 5G- radionätverkstjänsten samt för att nätets geografiska täckningsområde är minst lika omfattande som Virves nuvarande. Ericsson levererar 5G Core-stamnätet och samordnar och förmedlar trafiken från radionätet till tjänsterna och hanterar beställarinformationen.

Erillisverkot är verksam som lagstadgad tjänsteleverantör av nya bredbandiga Virve och administrerar Core-nätet och producerar även tjänster till den. Med hjälp av Core förenas slutligen all trafik till en logisk helhet.

Den nya bredbandiga Virve-tjänsten

  • En pålitlig och säker trådlös bredbandstjänst för myndigheter och övriga säkerhetsaktörer.
  • Garanterar företräde till nätet för säkerhetsaktörer, så att de kan agera snabbt i kritiska situationer.
  • Nuvarande Virve-kommunikationsappar och nya appar såsom videobilder i realtid ingår.
  • Möjlighet att använda olika dataterminaler, exempelvis mobiltelefon, dator, sensor eller router.
  • Standardiserade gränssnitt för kritiska informationssystem.