to top

Erillisverkot erbjuder ett unikt urval av ICT-lösningar

Vi erbjuder myndigheter och försörjningsberedskapskritiska aktörer trygga och driftsäkra ICT-tjänster under alla förhållanden. Tillsammans med säkerhetsaktörer bygger vi på detta sätt upp ett tryggare samhälle.

Virve-tjänster

Vårt Virve-nätverk hjälper myndigheter och andra säkerhetsaktörer att kommunicera effektivt och säkert. Virve 2.0 kommer att under de närmaste åren erbjuda driftsäkra och trygga mobila bredbandstjänster.

 

Lägesbildtjänster

Våra lägesbildtjänster möjliggör effektiv ledning och samarbete under normala förhållanden och vid störningar. En gemensam lägesbild påskyndar återhämtningen efter störningar.

Datacentral- och skyddsrumstjänster

Vi erbjuder våra kunders server- och kommunikationssystem trygga och säkrade datacentraler samt en kunnig, övergripande administration och service. Vi skräddarsyr lokalerna efter kundens behov.

Säkerhetsmoln- och datakommunikationstjänster

Tillsammans med säkerhetsaktörer bygger vi upp ett datasäkert samhälle. Våra ICT-tjänster är driftsäkra under alla förhållanden.

Ledningsinformationstjänster

Vår ledningsinformationstjänst erbjuder positionsdata om underjordiska kablar och ledningar eller luftledningar. Vår tjänst för gemensam visning tar vid behov en kabelvisare till byggplatsen till hjälp för grävaren.

Nätverks- och infrastrukturtjänster (Tuve)

Vi är en nätverksoperatör med hög beredskap och vi säkerställer kommunikationen mellan för Finlands säkerhet viktiga myndigheter och den högsta statsledningen i alla situationer.

Skräddarsydda kundlösningar

ICT-servicebehoven hos samhällets olika säkerhets- och försörjningsberedskapsaktörer varierar. Vi vill betjäna våra kunder så väl som möjligt genom att ta fram lösningar som är precis lämpliga för kundens krav och behov – detta kräver ofta att lösningarna skräddarsys.

Trygghet och driftsäkerhet betonas i vår verksamhet. Våra tjänster är och förblir i inhemska, pålitliga händer, eftersom vi är ett statsägt bolag med specialuppdrag. Vi är närvarande överallt i Finland och känner till särdragen och specialbehoven både i olika områden och hos våra kunder. Vi ingår partnerskap med de bästa, pålitliga experterna.

Vi hjälper dig hållas i spetsen för din bransch genom att bygga skräddarsydda lösningar och utveckla nya tjänster för dina behov.