to top

Snart dags att lämna över stafettpinne: Virve 2 går mot test- och ibruktagningsskedet

Bredbandstjänsterna i Virve 2 uppdaterar snart myndigheternas och andra säkerhetsaktörers kommunikation till det nya millenniet. Tjänsterna är som bäst under testning och ibruktagningen håller på att inledas i samarbete – nu enligt ett nytt schema som stödjer kundernas migrering.
kritisk myndighetskommunikation virve virve2

Virve och Virve 2. Namnen på tjänsterna för kritisk myndighetskommunikation från Erillisverkot låter rätt lika, men tekniskt ligger systemen långt från varandra. Myndigheternas migrering från Virve till Virve 2 börjar närma sig: Virve 2 är färdig för en period av tester och ibruktagning under vilken det nya systemet stegvis tas i användning och det gamla systemet mönstras ut.

Enligt ledaren för Virve 2-projektet Ari Toivonen beror den stegvisa migreringen på att kraven på myndighetskommunikation är på en helt annan nivå än till exempel kraven på abonnemangen och IKT-tjänsterna för konsumenter.

”Virve-tjänsterna kommer att existera parallellt under en övergångsperiod, och de fungerar även korsvis under den här tiden. Då kan användarorganisationerna flytta från det äldre systemet till det nya kontrollerat och utan stress”, berättar Toivonen.

Det har hänt så mycket i projektet under år 2022 att det är dags för en lägesuppdatering: vad är projektets status och hur lönar det sig för användarorganisationerna att förbereda sin migrering?

Nytt schema, mer styrka för genomförandet

Ari Toivonen är ett erfaret proffs inom IKT. Han har tidigare jobbat bland annat som chef för ett projekt för kritisk myndighetskommunikation vid inrikesministeriet i Storbritannien. Han har varit med i Virve 2-projektet i fyra år och lett projektet sedan 2021.

Inom ett drygt år har Toivonen fått två nya till hjälp: Sven Forsell, som ansvarar för produktionsförmågan och den operativa verksamheten i projektet, samt Toni Lounema, som sköter om kundernas migreringsprocesser. Utöver dem har Erillisverkot ett femtiotal IKT-experter som jobbar med projektet.

Ari Toivonen
Virve 2 projektledare Ari toivonen: ”Behovet av bredband har växt hela tiden. en gemensam pälitlig bredbandsversion av virve behövdes.”

Projektets schema har också gjorts klarare. Enligt den preciserade planen testas och införs bredbandstjänsterna i Virve 2 under åren 2023–2028 i samarbete med myndigheterna och med säkerhetsaktörer som är kritiska för försörjningsberedskapen.

”Det tidigare schemat visade sig vara för stramt. I slutet av året gjorde vi en utredning där vi uppskattade Virve 2-migrationsperiodens längd tillsammans med användarorganisationer. Nu har vi ett nytt schema som gör det möjligt för användarna att migrera till det nya systemet smidigt, kontrollerat och med full support”, säger Sven Forsell.

Från GSM till bredband

Den nuvarande Virve-tjänsten bygger på Tetra-teknik, och den har gjort det möjligt för myndigheterna att kommunicera och samarbeta effektivt i 25 år. Enligt Toivonen har myndigheterna emellertid länge behövt kommunicera också på andra sätt än enbart med gemensamma tal- och meddelandetjänster.

”Behovet av bredbandstjänster har ökat hela tiden och kunderna har tillgodosett det med hjälp av andra aktörer. Den kritiska myndighetskommunikationen i Finland kan ändå inte bygga enbart på kommersiella aktörer. Därför behövdes en gemensam, pålitlig bredbandsversion av Virve”, berättar han.

Hur stort är språnget mellan Virve och Virve 2? Vilka nyheter erbjuder det myndigheterna?

”Vi kommer säkert ihåg hur stor förändringen var när våra egna telefoner med GSM-teknik, som möjliggjorde tal och meddelanden, ersattes med smartutrustningar som bygger på bredbandsteknik och använder appar av olika slag. Nu kommer samma sak att hända med Virve-myndighetstelefonerna som bland annat poliser, räddningsmanskap och akutvårdare bär vid bröstet, och med de övriga utrustningarna för myndighetskommunikation”, beskriver Toivonen.

Virve 2 kompletterar gruppsamtal, som är systemets stenfot och viktigaste egenskap, med nya tjänster. De snabba positioneringsmöjligheterna och databassökningarna tillsammans med den effektiva delningen av bilder, som snart kompletteras med ännu bättre gruppvideotjänster, hjälper olika myndigheter att effektivt skapa en gemensam lägesbild.

Prioriterade meddelanden har förtur

”Vi börjar naturligtvis med basegenskaperna, men Virve 2 möjliggör också mycket annat – även framtidens applikationer som vi ännu inte ens känner till. Drönare används mycket i säkerhetssektorn redan i dag, och till exempel gruppvideotjänsten i Virve 2 kan producera videobild som kommer från kameran i en drönare. På det här sättet blir det möjligt att spara resurser och öka säkerheten till exempel vid kartläggning av en skogsbrand eller i omringningssituationer”, säger Forsell.

Virve 2 -hankkeen hankepäällikkö Sven Forsell
Sven Forsell, projektledare för Virve 2-projektet: “Nu har vi ett nytt schema som gör det möjligt för användare att få en smidigt hanterad och understödd övergång.”

”Man kan säga att Virve 2 kör längs samma filer som personbilarna, men dess meddelande är som VIP-fordon med mörkade fönster och blåljus – meddelandena är krypterade och nätet flyttar alltid den övriga trafiken till vägkanten för att låta dem köra förbi”, beskriver Forsell.

Smidig migrering genom omsorgsfull testanvändning

Även om testningen och införandet av Virve 2 går framåt med stormsteg på planeringsbordet, sköter Tomi Lounema om att allt görs med största omsorg.

”Kundernas kommunikation handlar om ytterst kritiska åtgärder, till exempel om att dirigera räddningsmanskapet till olycksplatsen eller om att informera sjukhuset om patientens skador på förhand. Tjänsten måste vara vältestad och driftsäker i alla situationer”, säger han.

Målet är att användarna kan gå över till den nya tjänsten redan från år 2024.Enligt Lounema är produkterna och testerna i ett bra skede med tanke på detta mål.

Virve 2 -hankkeen hankepäällikkö Tomi Lounema.
Tomi Lounema, projektledare för Virve 2-projektet: “Att utsätta tjänsten för olika scenarier och så många störningar som möjligt tjänar kunden.”

”Vi har till och med ringt det första offentliga samtalet. Förbindelsen var utmärkt! Och den första produkten, Virve 2 Data-abonnemanget, är redan tillgänglig för kunderna. Virve 2 Paket, som ersätter det existerande Virve och innehåller gruppsamtalsapplikationen, kommer också att lanseras i vår, precis som de första terminalutrustningarna. Senare i år kommer vi dessutom att lansera IoT-abonnemang”, räknar Lounema upp.

Han berättar att systemet testades av användare i liten skala redan i fjol och att testanvändningen utvidgas till så många kundorganisationer som möjligt år 2023.

”Användarfallen varierar lite mellan de olika säkerhetsmyndigheterna och därför är alla testerfarenheter värdefulla för oss. Det är till nytta för kunden att utsätta systemen för olika scenarier och för så många störningar som möjligt, eftersom det gör produkten vältestad och pålitlig”, tillägger han.

Support för testerna och ibruktagningen

Våren 2023 erbjuder Erillisverkot kunderna en modellplan och support för testerna och för planeringen av ibruktagningen. Toni Lounema uppmuntrar alla säkerhetsaktörer att ta produkter i testanvändning i god tid, så att de kan smidigt migrera till den nya tjänsten före utgången av 2028.

”Vi står till kundernas tjänst 24/7 i alla frågor från testning till ibruktagning, upphandling av terminalutrustning och eventuella problemsituationer, till exempel elavbrott. Vi arbetar dessutom med att ta fram en användaranvisning som gör det lättare för användaren att hantera migreringen och inleda förändringsarbetet i sin egen organisation”, säger Lounema.

Även Ari Toivonen och Sven Forsell försäkrar att kunderna får all support som de behöver, och de tackar kunderna redan nu för det utmärkta samarbetet i projektet.

”Vi känner bra till de finländska säkerhetsmyndigheterna och vet vad den här omställningen betyder för dem. Vi har en utmärkt kontakt som byggts upp under en lång tid och vi jobbar tillsammans för ett ännu bättre fungerande och säkrare samhälle”, säger Toivonen.

Läget inom Virve 2

  • Virve 2 Data-abonnemanget har introducerats för kundernas användning år 2022.
  • Virve 2 Paketti innehåller Gruppsamtalsappen och ersätter det nuvarande Virve – introduceras för testandvändning våren 2023.
  • Terminalutrustningstjänstens första utrustningar introduceras för testandvändning våren 2023.
  • IoT-abonnemangen introduceras år 2023.
  • Ibruktagandet planeras tillsammans med användarorganisationerna.
  • VIRVE 2.0 är ett projekt för förnyelse av myndigheternas tidskritiska mobilkommunikation. Projektet styrs av finansministeriet.