to top

Jonas Sundborg från Ålcom: Bredbandiga Virve hjälper, förbättrar och underlättar myndighetssamarbetet på Åland

Jonas Sundborg, styrelseordförande i Ålcom samt verkställande direktör och teknisk chef för Ålands Telefon, är övertygad om att de bredbandiga Virve-tjänsterna skapar samarbetsmöjligheter och främjar den tekniska utvecklingen på Åland. ”Har man fantasi kan man göra nästan vad som helst – men det går inte utan att samarbeta.”
åland myndighetssamarbetet virve

Ålcom har cirka 60 mobilmaster runt om på de åländska öarna. På några basstationer i Mariehamn testas även 5G. Planen är att sakta men säkert frångå de äldsta systemen och göra plats för 5G-utvecklingen.

Användare kan röra sig sömlöst mellan fastlandet och Åland

Framöver ska Ålcom som Elisa’s underlevenrantör även fungera som lokal leverantör av kommunikationstjänster inom myndighetskommunikation för bredbandiga Virve – motsvarande situationen på fastlandet, där tjänsten produceras av Elisa. Och bredbandiga Virve är en enhetlig tjänst; även om nätet byts är driftsäkerheten garanterad. Elisa vann året 2020 den offentliga upphandlingen av Erillisverkot och levererar således Virve 2.0 radionätverktjänster (4G/5G) i Finland, inklusive Åland.

”Användare kan alltså röra sig sömlöst mellan fastlandet och Åland”, säger Jonas Sundborg från Ålcom.

Det är viktigt att Ålcoms 4G-master klarar av att säkerställa Virve-tjänstens täckning i hela landskapet, så även i Ålands yttre skärgård. Inga åtgärder behöver göras på själva basstationerna, utan allt arbete sker med dator. Implementeringen av nya Virve på Åland sker stegvis, och först på tur är datatjänsterna.

”Det första testsamtalet ska förhoppningsvis göras redan i höst”.

Ålcoms 4G-mast.
Det är viktigt att Ålcoms 4G-master klarar av att säkerställa Virve-tjänstens täckning i hela landskapet, så även i Ålands yttre skärgård.

Video ger tydligare lägesbild

Jonas Sundborg tror att hela Åland har stor nytta av att säkerhetsaktörerna kommer att kunna förmedla rörlig bild i takt med att Virve utvecklas. Han ser det som en effektiv lösning att framtida Virve, med sina smarta funktioner, använder ett kommersiellt basstationsnät.

”Virves nya teknik hjälper, förbättrar och underlättar myndighetssamarbetet. Det är ett stort lyft att vi får en bättre överblick vid utryckningar med hjälp av video, och på så sätt kan sätta in rätt insats.”

Vi kan åtgärda eventuella störningar snabbt när tjänsten tillhandahålls av en lokal mobiloperatör.

Det går inte att jämföra Virves betydelse i stora städer på fastlandet med situationen på Åland, anser Sundborg.

”Åland är ett specialfall eftersom behovet av hjälp kan uppstå långt ute i skärgården. I så fall tillkallas också sjöbevakningssektionen eller sjöräddningssällskapet. Vi kan åtgärda eventuella störningar snabbt när tjänsten tillhandahålls av en lokal mobiloperatör. Det leder förhoppningsvis till bättre service och färre avbrott.”

”I spetsen för utvecklingen”

Kommunikationstjänsterna på Åland följer samma regler som på fastlandet. Jonas Sundborg understryker att kärnan i allt utvecklingsarbete är ett säkert och driftsäkert utbyte av information mellan myndigheterna – och inte att förglömma hållbarhet. För Ålcom är det viktigt att ligga i spetsen för den tekniska utvecklingen, något som nya Virve möjliggör.

”Vi vill erbjuda bra produkter samtidigt som vi värdesätter miljövänlighet och lokalproduktion. Av klimatrapporterna framgår tydligt att alla måste dra sitt strå till stacken. 5G är till exempel ett framsteg eftersom det förbrukar och förspiller mindre energi än tidigare nätverk, säger Sundborg.

Han tror att innovativa och effektiva kommunikationsmetoder, som de nya Virve-tjänsterna, kan utvecklas hur långt som helst i framtiden – även på Åland.

”Har man fantasin och samarbetet kan man göra nästan vad som helst, även om resurserna är begränsade.”

Ålcom

  • Ålcom, dvs. Ålands Telekommunikation, erbjuder mobiltelefoni och bredbandstjänster samt digitala TV-tjänster på Åland. Bolaget ägs tillsammans av Ålands Telefon och Mariehamns Telefon.
  • I framtiden kommer Ålcom att fungera som lokal leverantör av kommunikationstjänster inom myndighetskommunikation för bredbandiga Virve. På fastlandet produceras tjänsten av Elisa.

Läs mer:

Åland intensifierar myndighetssamarbetet – nya polishuset och Virve har en nyckelroll

Virve 2.0 mobilstrategi 2021