Verkko- ja infrastruktuuripalvelut (Tuve)

Verkko- ja infrastruktuuripalvelut

Korkean varautumisen turvallisuusverkko

Varmistamme Suomen turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten ja valtion ylimmän johdon viestintää kaikissa tilanteissa. Olemme korkean varautumisen verkko-operaattori. Katamme verkko- ja infrastruktuuripalveluilla hallinnon turvallisuusverkon (Tuve) tarpeet. Turvallisuusverkon tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.
0 +
Palvelun käyttäjää
0 /7
Korkean varautumisen verkko-operaattori

Verkko- ja infrastruktuuripalvelumme ovat operaattoripalveluita. Palvelut ovat asiakkaidemme käytettävissä koko valtakunnan alueella, ja tuotamme, valvomme ja hallinnoimme palveluja kellon ympäri.

Korkean varautumisen verkko-operaattorina takaamme osaamisellamme verkolle ja infrastruktuurille häiriöttömän palvelutuotannon kaikissa turvallisuustilanteissa. Varmistamme turvallisuusviranomaisten toimintaa niin normaalioloissa kuin häiriötilanteissakin. Valtionjohdon päätöksenteko ja tilannekuvan muodostuminen helpottuu ja viranomaisten välinen tiedonvaihto paranee.  Turvallisuusviranomaisten yhteisillä palveluilla poistamme yksittäisten viranomaisten tarpeen itse rakentaa ja ylläpitää turvallisuuden ja varautumisen vaatimukset täyttäviä tietoliikenneyhteyksiä ja laitetiloja.

Palveluidemme käyttäjiä ovat esimerkiksi ministeriöt, Puolustusvoimat, hätäkeskukset, Rajavartiolaitos, poliisi ja pelastusviranomaiset. Palveluilla on noin 35 000 käyttäjää.

Turvallisuusverkkotoiminta perustuu lakiin julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta (10/2015). Laissa säädetään turvallisuusverkon omistukseen ja hallintaan liittyvistä järjestelyistä, palveluntuottajista ja esimerkiksi verkon käyttäjistä.

Ota meihin yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää ja autamme rakentamaan juuri teidän tarpeisiinne sopivan palvelukokonaisuuden.
Joni Sätilä
Joni Sätilä
Asiakkuuspäällikkö +358 50 308 9986 joni.satila@erillisverkot.fi
Mika Sormunen
Mika Sormunen
Asiakkuuspäällikkö +358 50 4102 281 mika.sormunen@erillisverkot.fi