Etusivu Uutishuone
valikko
Uutishuone
Näkökulmia turvallisuuteen

Ajankohtaista


14.3.2018 9.00

Lehdistötiedote: Suomen Erillisverkot viranomaisten mobiililaajakaistapalvelun palveluoperaattoriksi (FI/EN)

Erillisverkot on nimetty viranomaisten mobiililaajakaistapalvelun palveluoperaattoriksi. Yhtiön tehtävänä on varmistaa viranomaisten häiriötön viestintä. Viranomaisten laajakaistapalvelu Virve 2.0 perustuu kaupallisten operaattoreiden mobiileihin laajakaistapalveluihin, jotka Erillisverkot kilpailuttaa. Virve 2.0 -mobiililaajakaistapalveluun siirrytään asteittain vuoteen 2025 mennessä.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt mobiilin viranomaisverkkoratkaisun (MoVi) kehitystyön, jossa toteutetaan asteittain vuoteen 2025 mennessä seuraavan sukupolven viranomaisten viestintäratkaisu Virve 2.0. Tavoitteena on vastata turvallisuusviranomaisten laajakaistaista tiedonsiirtoa edellyttäviin viestintätarpeisiin. Käynnistyvä MoVi-hanke hyödyntää digitalisaatiota Suomen hallitusohjelman ja sisäisen turvallisuuden strategian mukaisesti.  Käynnistyvän hankkeen tavoitteena on myös taata viranomaisten toimintokriittisille mobiililaajakaistapalveluille asetettujen vaatimusten saavuttaminen. Nykyisten kaupallisten verkkojen toiminnallisuudet, saatavuus ja hallittavuus eivät näitä täytä.

Erillisverkot on nimetty Virve 2.0 -palveluoperaattoriksi konserniyrityksensä Suomen Virveverkko Oy:n kautta. Suomen Virveverkko Oy on tuottanut Virve-palveluita suomalaisille turvallisuusviranomaisille sekä muille kriittistä viestintää hyödyntäville tahoille lähes 20 vuotta. Virve 2.0 -mobiililaajakaistaratkaisu hyödyntää kaupallisten operaattoreiden mobiililaajakaistapalveluita, erityisesti radioverkkoa, joka kilpailute-taan osaksi Virve 2.0 -palvelua.  Siirtyminen nykyisistä Tetra-pohjaisista Virve-palveluista seuraavan sukupolven laajakaistapalveluihin tapahtuu asteittain ja siinä huomioidaan mobiiliverkkojen teknologinen kehitystyö ja standardointi. 

Tavoitteena EU-tasoinen viranomaisten mobiililaajakaistaratkaisu

Suomen mobiilia viranomaisverkkoratkaisua kehitetään yhteistyössä muiden EU-maiden turvallisuusverkkooperaattoreiden kanssa. Tavoitteena on yhteensopiva EU-tasoinen viranomaisten mobiililaajakaistaratkaisu, joka muodostaa riittävän markkinan kestävälle teknologiselle kehitykselle. Virve 2.0 -hankkeen myötä Suomi pyrkii olemaan edelläkävijä ja vaikuttamaan tulevaisuuden linjauksiin 3GPP-laajakaistateknologioiden standardoinnissa kuin myös alan etujärjestössä TCCA:ssa.

”Suomessa on kansainvälisesti poikkeuksellisen tehokas viranomaisyhteistyö ja viestintätapa sekä näitä tukeva ekosysteemi. Mobiililaajakaistapalvelut mahdollistavat yhteistyön syventämisen ja tehokkaampien toimintatapojen hyödyntämisen uusien informaatiokeskeisten palvelujen myötä. Olemme sitoutuneet erityistehtäväämme varmistaa toimintokriittiset palvelut kaikissa olosuhteissa. Virve 2.0 toteutetaan yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Sen ytimessä on viranomaisten toimintokriittisten palveluiden jatkuvuus sekä käyttöönotettavien ratkaisujen toimivuus ja kehittyminen myös tulevaisuudessa”, sanoo toimitusjohtaja Timo Lehtimäki Erillisverkoista.


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Timo Lehtimäki, toimitusjohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 050 514 8286
Jarmo Vinkvist, liiketoimintajohtaja, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 501 5195
Antti Kauppinen, osastopäällikkö, Suomen Erillisverkot -konserni, puh. 040 866 8582

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(@)erillisverkot.fi

---

Press release

Erillisverkot selected as the operator of the mobile broadband service for authorities in Finland

State Security Networks Group Finland (Erillisverkot) has been selected as the operator for the mobile broadband service that is used by authorities. Company’s task is to ensure smooth communications for authorities. The Virve 2.0 broadband service is based on commercial mobile services, which will be selected by Erillisverkot, based on a tendering process. The Virve 2.0 solution will be implemented in stages up until 2025.

The Ministry of Finance has launched a development programme (MoVi) that will cover the deployment of next-generation broadband services for authorities (Virve 2.0) in stages up until 2025. The aim is to satisfy mission-critical communication needs that require broadband data transfers. The MoVi development programme will exploit digitalisation, in accordance with the Finnish Government Programme and the Internal Security Strategy.  Another aim of the programme is to ensure that the requirements on mission-critical broadband services are met. The current commercial mobile networks do not satisfy these requirements in terms of their functionalities, availability and management.

Erillisverkot was selected as the Virve 2.0 operator through its group member company, Suomen Virveverkko Oy, which has provided Virve network services to Finnish PPDR authorities and other critical operators for nearly 20 years. The Virve 2.0 mobile broadband solution will utilize commercial mobile broadband networks, particularly the radio network. These will be selected on the basis of a tendering process.  The transition from the current Tetra-based Virve services to the next-generation broadband services will take place in stages in parallel with technological development and standardization. 

Developing a pan-European mobile broadband solution for authorities

The Finnish mission-critical broadband solution is developed in cooperation with other security network operators in the EU. The aim is to build a harmonious pan-European mobile broadband solution and create a market for ongoing technological development. With the Virve 2.0 programme, Finland wants to become a forerunner, influence the standardization policy of future 3GPP broadband technologies and have an active role in the TCCA (the Critical Communications Association).

“Cooperation and communication between Finnish authorities is exceptionally efficient, as is the ecosystem that supports critical communications. These new information-driven services enable us to expand the cooperation between authorities and use more efficient practices. We are committed to our special duty of guaranteeing mission-critical services under all circumstances. Virve 2.0 will be built in close cooperation between all the parties. Its key elements are the continuity of mission-critical services and efficient solutions that can also be developed further in the future”, says Timo Lehtimäki, CEO of State Security Networks Group Finland (Erillisverkot).


Further information for the media:

Timo Lehtimäki, CEO, State Security Networks Group Finland (Erillisverkot), tel. +358 50 514 8286
Jarmo Vinkvist, COO, State Security Networks Group Finland (Erillisverkot), tel. +358 40 501 5195
Antti Kauppinen, Department Manager, State Security Networks Group Finland (Erillisverkot), tel. +358 40 866 8582

Our e-mail addresses are in the following format: firstname.lastname(@)erillisverkot.fi


Palaa otsikoihin

Logot, esitteet ja faktapaketit

Lataa Erillisverkot-esite klikkaamalla kuvaa.

esite_kansi

Lataa Krivat-esite klikkaamalla kuvaa

krivat esite_kansi

Lataa Virve-esite klikkaamalla kuvaa

Virve-esite kansi - Copy

Lue lisää Virvestä Virve fact sheetistä


Logomme ovat käytössäsi markkinointi- ja viestintätarkoituksiin. Logot ovat aina suomenkielisiä. Ilmoitathan viestintään, kun käytät logojamme: viestinta(at)erillisverkot.fi


Erillisverkot-logo_rgb
Painokelpoinen logo (.eps)
Sähköinen logo (.png)