Uudenlaisia palvelukokonaisuuksia turvallisuuskriittiseen viestintään

Erillisverkkojen ja Deltagonin liitto tuo asiakkaille aivan uusia ratkaisuja. Palvelun jatkuva saatavuus yhdistettynä viestinnän erityisvahvaan luottamuksellisuuteen varmistavat turvallisuuskriittistä verkkoviestintää ja asiakkaiden tietoturvaa.
tietoturva tietoturvahaaste tietoturvallisuus

Sähköisen viestinnän ja asioinnin turvaratkaisuja tarjoava Deltagon muuttui vuoden 2017 lopulla toteutuneen yrityskaupan myötä Erillisverkkojen tytäryhtiöksi. Miten kauppa hyödyttää näiden yritysten vanhoja ja uusia asiakkaita? Deltagonin toimitusjohtaja Jari Holmborg ja Erillisverkkojen tilannekuvapalvelujen liiketoimintajohtaja Sami Kilkkilä näkevät, että tulevaisuudessa paljonkin.

Toimintavarmuus yhdistyy viestinnän luottamuksellisuuteen

“Deltagonin vahvuus on viestinnän luottamuksellisuuden vahvistamisessa, ja Erillisverkot puolestaan tarjoaa kaikissa tilanteissa toimintavarmoja yhteyksiä. Yhdistämällä nämä vahvuudet voidaan tuottaa aivan uusia sovelluksia ja palvelukokonaisuuksia, joilla varmistetaan turvallisuuskriittistä viestintää asiakkaita palvellen”, Kilkkilä sanoo.

Jari Holmborg.

Jari Holmborg

Deltagon tarjoaa turvallisia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja sähköpostien, lomakkeiden ja ryhmien välisen viestinnän salaamiseen, ja viime syksystä alkaen myös turvallisen sähköisen allekirjoituksen tekoon.

“Olemme kotimaassa merkittävä tekijä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä toimialoilla, jotka kuuluvat myös Erillisverkkojen asiakaskenttään”, Holmborg sanoo.

Deltagonin sähköpostiratkaisulla on vahva asema valtionhallinnossa.

“Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus uusi viimeksi tammikuussa sähköpostin salausratkaisullemme antamansa hyväksynnän viranomaisviestintään liittyen.”

Tietoturvan ja käytettävyyden liitto

Kilkkilän mielestä Deltagon istuu luontevasti osaksi Erillisverkkojen tilannekuvapalveluja, koska kummankin asiakkailla on sama tarve luottamukselliseen ja toimintavarmaan viestintään.

Sami Kilkkilä.

Sami Kilkkilä

“Molemmilla yrityksillä on vahva jalansija viranomaisviestinnässä ja kummallakin on asiakkainaan samoja organisaatioita. Kehitämme jatkossa tuotteita yhdessä ja vahvistamme synergioita. Viranomaisten lisäksi molempien asiakkaina on myös paljon sellaisia yrityksiä ja organisaatioita, joiden työ liittyy yhteiskunnan turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseen”, Kilkkilä sanoo.

Holmborg muistuttaa, että Deltagon on asiakkuuksiensa kautta vahvasti kiinni asiakaspalvelun rajapinnassa ja myös mobiilimaailmassa.

“Pystymme tuomaan yhteistyöhön vahvaa osaamista käytettävyydestä. Toimiva tietoturva on jatkuvaa tasapainoilua käytettävyyden ja turvallisuuden välillä, sillä tietoturva vaarantuu, jos työntekijät eivät käytä turvallista ratkaisua sen huonon käytettävyyden takia. Eikä asiakkaille voi tietenkään tarjota tietoturvallisena helppokäyttöistä mutta turvallisuudeltaan heppoista ratkaisua.”

Turvallisen viestinnän kokonaisuuksista suurin hyöty

Vaikka yhteistyö on vasta alullaan, Holmborg ja Kilkkilä ovat tunnistaneet mahdollisuuksia paketoida asiakkaille aikaisempaa laajempia palvelukokonaisuuksia. Pelkästään Erillisverkkojen konesaleille, aina saatavilla oleville verkkopalveluille ja ympärivuorokautiselle helpdesk-palvelulle on selvää tarvetta myös Deltagonin olemassa olevassa asiakaskunnassa.

Turvallisen viestinnän palvelukokonaisuuksissa on kuitenkin suurin potentiaali ja hyöty asiakkaille.

“Tilannekuvapalveluissa meillä on keihäänkärkenä häiriötilanteiden hallinta. Mitä vakavampi häiriö, sitä enemmän olemme mukavuusalueellamme ja sitä paremmin erottaudumme kaupallisista toimijoista. Tähän kokonaisuuteen liittyvät tulevaisuudessa myös Deltagonin tarjoamat salausratkaisut”, Kilkkilä sanoo.

“Meillä on huoltovarmuuskriittisiä asiakassegmenttejä, joissa olisi tarvetta viestinnän nykyistä suuremmalle luottamuksellisuudelle. Heille voisimme jatkossa tarjota esimerkiksi viestinnän ja tilannejohtamisen palvelua, jossa viestintä on luottamuksellista ja jossa viestit liikkuvat vaikeissakin olosuhteissa turvallisesti. Sellaisen paketin kokonaisarvo voi olla asiakkaalle paljon isompi kuin osiensa summa.”