Erillisverkot koncern Verktyg för samarbete
menu
Erillisverkot koncern
Verktyg för samarbete

En partner till säkerhetsaktörer

Ett säkert samhälle uppkommer i samarbete mellan myndigheter, företag och andra aktörer. Utan driftsäkra ICT-tjänster står säkerhetsaktörerna rådvilla. Vi hjälper säkerhetsaktörer och myndigheter att trygga medborgarnas vardag.


300
Anställda runt om i landet
kuv-pelastusharjoitus
kuv-valtioneuvosto
Vi erbjuder trygga och driftsäkra ICT-tjänster.

Stärker säkerheten i samhället

Räddningsväsendet, polisen, social- och hälsovårdssektorn och andra traditionella men även nyare säkerhetsaktörer utgör en viktig del av säkerheten i samhället. Vi försäkrar oss om att barnmorskor och läkare hittar till rätt operationssal, att nödcentralernas meddelanden når räddningsmanskap, att polispatrullerna har rätt lägesbild från fältet och att viktiga meddelanden från statens högsta ledning förmedlas tryggt och säkert.

Företagen har en viktig roll när det gäller att förstärka ett fungerande och säkert samhälle. Vi behöver varje dag vatten, värme och mat, och utan el slutar till och med många vardagliga saker att fungera.  Vi på Erillisverkot vill försäkra oss om att företag som är viktiga för försörjningsberedskapen kan fungera i vilken situation som helst.


Vi erbjuder trygga och driftsäkra ICT-tjänster för myndigheter och aktörer som fordrar driftsäkerhet.

Störningsfria tjänster

För våra kunder är endast det bästa gott nog. Myndigheterna och andra säkerhetsaktörer ska kunna fungera oberoende av tid och rum: under en pågående cyberattack och mitt i en storm, i skärgården och i fjällen. Den ökande digitaliseringen betonar driftsäkerheten och säkerheten under alla omständigheter hos IT-system och data- och teleförbindelser samt tjänster som byggts upp kring dessa.

Våra tjänster bildar en helhet som är helt och hållet i våra händer. Vi går inte med på att bolla våra kunder från en aktör till en annan i sökandet efter lösningar.


Lösningar på utmaningar i säkerhetsbranschen.